Regulamin konkursu recytatorskiego ,,Deklamatornia”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:

1. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
2. Doskonalenie poprawności dykcyjnej w trakcie recytacji.
3. Doskonalenie umiejętności właściwego intonowania prezentowanego tekstu.
4. Zainteresowanie uczniów poezją.
5. Zachęcanie do występów na scenie.
6. Prezentacja umiejętności uczniów.
7. Rozwijanie wrażliwości na słowo.

Uczestnicy:

1. Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie do nauczyciela polonisty – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 7 czerwca 2021 r.
2. Uczestnicy konkursu prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki o tematyce baśniowej, magicznej, czarodziejskiej; nie krótszy niż 12 wersów.
3. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. dobór tekstu,
b. płynność i bezbłędność recytacji,
c. prawidłową dykcję,
d. interpretację utworu,
e. ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• 10 czerwca 2021 r., godz. 15.00 – Szkoła Podstawowa nr 89 – hol patrona.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
b. Maria Czekalska,
c. Magdalena Prusinowska.

2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 10 czerwca 2021 r.; natomiast wręczenie dyplomów i nagród w dniu Święta Szkoły 11 czerwca 2021 r.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa w każdej kategorii wiekowej wyłoni zwycięzcę, który otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Koordynator konkursu:

Magdalena Prusinowska