Historia

Szkoła jako samodzielna jednostka rozpoczęła pracę 1 września 1965 roku. Pierwsze półrocze pracy nie było łatwe ze względu na trwającą jeszcze do końca grudnia 1965 budowę. Nauka odbywała się w godzinach południowych w budynkach szkół 73 i 27.

Z ogromną więc radością i zapałem (jeszcze podczas ferii zimowych) nauczyciele, uczniowie i rodzice przystąpili do urządzania sal lekcyjnych. W styczniu rozpoczęli pracę w nowym budynku.

Było w nim 15 sal lekcyjnych, 4 pracownie, sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka oraz gabinet lekarsko-stomatologiczny. Nastąpił okres wytężonej pracy, przygotowujący do oficjalnego otwarcia szkoły i nadania jej imienia, co nastąpiło w 21. rocznicę wyzwolenia Poznania.