Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego ,,GANG SŁODZIAKÓW 2’’

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu.

Cele:
– samodzielne wykonanie bohatera Gangu Słodziaków 2;
– rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;
– doskonalenie umiejętności manualnych.

Forma:
– technika dowolna.

Uczestnicy:
– uczniowie klas I-VIII uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Zasady konkursu:
– uczestnik może zgłosić do konkursu pracę wykonaną indywidualnie;
– prace powinny być opatrzone metryczką: imię i nazwisko autora, klasę oraz e-mail
nauczyciela (opiekuna) oraz adres szkoły.
– komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha

Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatorów i nie będą odsyłane.

Prace należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 25.11.2019 r.

Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego ,,Poznań i okolice…miejsca warte zobaczenia’’

Organizator konkursu:
Wychowawcy świetlicy SP nr 85 im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu.

Cele:

– rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej uczniów;
– zainteresowanie niekonwencjonalnymi metodami wykonania prac i umożliwienie
prezentacji dokonań uczestników.

Forma:
– forma, wielkość, technika dowolna.

Uczestnicy:
– uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej;
– prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo.

Zasady konkursu:

– szkoła może nadesłać maksymalnie 5 prac;
– prace powinny być opatrzone metryczką: pieczęć szkoły, imię i nazwisko nauczyciela-
opiekuna, imię i nazwisko ucznia/uczniów i klasę.
– nadesłane prace oceni komisja składająca się z wychowawców świetlicy;
– komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność pracy, staranność i estetykę
wykonania.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha

Nagrody:
Organizator gwarantuje:
– nagrody za I, II, III miejsce;
– wystawę prac w SP 85.

Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia prac konkursowych w SP nr 85 w Poznaniu (po zakończonym konkursie).

Prace należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 25.11.2019 r.

Deklamatornia

19 listopada o godzinie 15.30 odbędzie się konkurs recytatorski dla klas IV-VIII. Tematem tegorocznej „Deklamatornii” są wiersze pana Dominika Górnego. Do recytacji można wybrać dowolny wiersz ze zbiorów poety, w przypadku krótszych wierszy, prosimy o recytację dwóch utworów.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– popularyzacja poezji współczesnej,
– rozwijanie zdolności recytatorskich,
– wspieranie uzdolnień, rozwijanie zainteresowań uczniowskich,
– promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.

Wymagania:
Recytacja wierszy poety Dominika Górnego.

Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
kategoria I – uczniowie klas IV-VI
kategoria II – uczniowie klas VII-VIII.

Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik przygotowuje recytację jednego dłuższego lub dwóch krótszych wierszy pana Dominika Górnego.

Kryteria oceny:
– dykcja (staranność, wyrazistość mowy, siła i barwa głosu),
– interpretacja (rozumienie tekstu, przekazanie emocji),
– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona po wygłoszeniu wierszy przez wszystkich uczestników.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci I-III miejsca nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia przyjmują panie polonistki do dnia 15.11.2019 r.
Zachęcamy do udziału w konkursie
Agnieszka Czarnocka-Gospodarczyk Maria Czekalska Magdalena Prusinowska

Puchar Tymbarku

Miło nam poinformować, że drużyna SMP Wichniarek z zawodnikami z Osiemdziesiątki Dziewiątki wygrała turniej eliminacyjny o Puchar Tymbarku.
Chłopcom należą się duże słowa uznania.

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Poniżej przedstawiamy wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego:
8901 – 14 p.
8902 – 10 p.
8903 – 16 p.
8904 – 13 p.
8905 – 20 p.
8906 – 22 p
8907 – 10 p.
8908 – 14 p.
8909 – 17.p.
8910 – 45.p.
8911 – 13.p.
8912 – 11.p.
8913 – 22.p.

Jednocześnie z wielką radością informujemy, że Maja Siwiec, uczennica kl. 8a zdobyła wymaganą liczbę punktów i zakwalifikowała się do etapu rejonowego konkursu. Maju, życzymy powodzenia na etapie rejonowym konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział 🙂