Sekretariat

Sekretarz szkoły Pani Małgorzata Stachecka zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

Sprawy, którymi zajmuje się sekretariat szkoły:
– zgłoszenie dziecka do szkoły,
– wydawanie legitymacji szkolnych,
– wystawianie duplikatów legitymacji,
– wystawianie duplikatów świadectw,
– wystawianie różnego rodzaju zaświadczeń,
– zgłaszanie nieobecności dzieci korzystających z dożywiania.

Procedury dotyczące wydawania duplikatu legitymacji szkolnej:
– wypisanie prośby o wydanie duplikatu – podanie,
– dostarczenie do sekretariatu zdjęcia o wymiarach 30 mm x 42 mm,
– dowodu wpłaty w wysokości 9 zł na rachunek bankowy szkoły: PKO BP 55 1020 4027 0000 1802 1264 0670.

Procedury dotyczące wydawania duplikatu świadectwa szkolnego:
– dostarczenie do sekretariatu wniosku z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat – podanie,
– dowodu wpłaty w wysokości 26 zł na rachunek bankowy szkoły: PKO BP 55 1020 4027 0000 1802 1264 0670.