Informacja Rodzinnej Pracowni Kulinarnej

W związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych, wysokiej inflacji, wzrostu cen paliw i mediów Rodzinna Pracownia Kulinarna informuje, że od 9 maja 2022 r. ceny posiłków będą kształtowały się następująco:
bułka – 3,50 zł,
danie główne + zupa + napój – 14,50 zł,
dane główne + napój – 12,50 zł,
zupa + napój – 6 zł,
deser – 3,50 zł.

Uczniowie “89” nominowani do stypendium

Z wielką przyjemnością informujemy, że troje uczniów Osiemdziesiątki Dziewiątki: Michalina Siwiec (5b), Nikodem Szadejko (8c) i Milan Stroiński (7d), zostało nominowanych do stypendium Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego. Uczniowie mają szansę otrzymać stypendium za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. O przyznaniu stypendium decyduje Kapituła konkursowa, ale dodatkowo punktowane będą głosy oddane na kandydatów. Na poniższej stronie internetowej trzeba wybrać jednego z uczniów i kliknąć “Głosuj” z prawej strony nazwiska.
https://uski-polska.edu.pl/index.php?page=ankieta
Zachęcamy do głosowania!!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO ,,RÓŻNI, A RÓWNO WAŻNI’’

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Kształtowanie pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności.
2. Rozwijanie wrażliwości literackiej, inwencji twórczej i kreatywności.
3. Odkrywanie talentów i stworzenie możliwości szerszej ich prezentacji.
4. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego.
5. Zachęcenie do twórczego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III

Zasady konkursu:
1. Konkurs polega na napisaniu wiersza, wcześniej niepublikowanego i nienagradzanego w innych
konkursach.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, zawierającą treści promujące postawy tolerancyjne wobec
osób niepełnosprawnych.
3. Wiersz powinien zawierać trzy zwrotki czterowersowe, napisane odręcznie.
4. Format pracy A4.
5. Każdy zgłoszony na konkurs wiersz, należy zaopatrzyć w kartę informacyjną przyklejoną na odwrocie
pracy zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
1. Umiejętność nawiązania do treści związanych z niepełnosprawnością.
2. Twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz zgodność w zakresie tematu.
3. Walory literackie.
4. Poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna.

Termin konkursu:
Prace w kopercie należy oddawać w dniach od 5 do 16 maja br. w portierni z dopiskiem konkurs literacki “RÓŻNI, A RÓWNO WAŻNI”.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 19 maja br. na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,KONKURSY’’
oraz w dzienniku elektronicznym Librus “OGŁOSZENIA”.

Uwagi końcowe:
1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i
realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych,
b. nieodpłatną publikację pracy konkursowej uczestnika (na stronie internetowej szkoły), jego
wizerunku, imienia, nazwiska, w ramach promocji konkursu.
2. Oddanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania prac konkursowych.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Komisja konkursowa/jury:
Bogumiła Kordus
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Sylwia Wiśniewska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Projekt “Trener Osiedlowy”

Serdecznie zapraszamy na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów klas I – VIII w ramach projektu “Trener Osiedlowy”.
Zajęcia odbywać się będą od 27.04.2022 r. do 24.06.2022 r.
W poniedziałki, wtorki, środy i czwartki zapraszamy w godzinach 16:00 do 19:00. W piątki w godzinach 15:00 do 18:00.
Zajęcia prowadzić będzie p. Rafał Banaś.
Zapisy nie są wymagane.
Zajęcia odbywać się będą na boiskach sportowych zewnętrznych. Wejście od ul. Sochaczewskiej.
W sprawach organizacyjnych prosimy się kontaktować z p. Rafałem Banasiem bezpośrednio przed zajęciami.

Wyniki Testu wiedzy o Ziemi

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki Testu wiedzy o Ziemi!
Kategoria “CHOMIKI EUROPEJSKIE”
I miejsce – Mateusz Kapica, klasa 4b
II miejsce – Tomasz Job, klasa 4c
III miejsce – Aleksander Bryłkowski, klasa 4c

Kategoria “MODRASZKI BAGNICZKI”
I miejsce – Wojciech Szymczak, klasa 7b
II miejsce – Maja Strawa, klasa 7c
III miejsce – Marek Ocalewski, klasa 7b
wyróżnienie – Helena Jarzyńska, klasa 7b

Gratulacje dla wszystkich śmiałków, którzy podjęli wyzwanie!

Ogólnopolski konkurs “Jakie znasz zawody?” – nasi REPREZENTANCI

Z przyjemnością informujemy, że w Ogólnopolskim konkursie “Jakie znasz zawody?” organizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, naszą szkołę reprezentować będą następujący uczniowie:

W kategorii fotograficznej dla klas I-IV
– Alicja Bryłkowska, zawód: monter fortepianów i pianin,
– Paulina Łubińska, zawód: spawacz,
– Mateusz Kapica, zawód: mechanik samochodowy;

W kategorii filmowej dla klas V-VIII
– Nikodem Szadejko, przedstawił zawód: elektryka,
– Antoni Ludwiczak, zawód: kierowca,
– Julia Komorowska, zawód: gliniarz,
– Leonard Ejgierd, zawód: technik źródeł odnawialnych,
– Marcin Kasowski, zawód: technik technologii obróbki drewna,
– Michał Cholewczyński, zawód: serwisant komputerów,
– Jarosław Tsvihun, zawód: technik technologii obróbki drewna.

W dalszym etapie konkursu biorą udział prace, które zostały przygotowane i dostarczone w wyznaczonym terminie, zgodnie z wymogami podanymi w regulaminie.

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów:)

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia

Jest nam bardzo miło ogłosić, że w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia:
tytuł Mistrza Logicznego Myślenia zdobył Stanisław Szymczak z klasy 5b,
natomiast tytuły Eksperta Logicznego Myślenia zdobyli:
Konrad Bohnke – Borowczyk z klasy 7c,
Aron Biskupski z klasy 7c,
Tomasz Job z klasy 4c
oraz Jerzy Zdrenka z klasy 4c.
Gratulujemy tak wysokich lokat, życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

Biegi przełajowe – Memoriał Bronisława Szwarca

Miło nam jest poinformować, że w środę 13.04.2022r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w biegach przełajowych – Memoriale Bronisława Szwarca i osiągnęli bardzo dobre wyniki:
w roczniku 2011 – V miejsce w powiecie i III miejsce w m. Poznań zajęła Krystyna Baszyńska kl. 5b
w roczniku 2009 i 2010 – II miejsce w powiecie i II miejsce w m. Poznań zajął Stanisław Szymczak kl. 5b
w roczniku 2007 i 2008 – VII miejsce w powiecie i III miejsce w m. Poznań zajął Marcin Witczak kl. 7a

Cieszymy się również, że w związku z zajęciem miejsca na podium, w finale wojewódzkim powiat poznański reprezentował będzie Staś Szymczak. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Bardzo dobrze startowali również:
Zuzanna Wojciechowska kl. 8b
Wiktoria Ratajczak kl. 8c
Gabriela Szymczak kl. 8c
Urszula Leczykiewicz kl.8b
Iga Kowalik kl. 8b
Julia Komorowska kl. 8b
Jan Szczuciński kl. 5b
Maksymilian Ziomek kl. 5b
Wojciech Szymczak kl. 7b
Marek szczuciński kl. 7b
Oliwier Kołodziejczak kl.7a
Ksawery Korcz kl. 7b
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim reprezentantom naszej szkoły.