Regulamin Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostw w Programowaniu – PIX2019

Inicjator konkursu:
eduLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Postępu 14b, 02-676, Warszawa (KRS: 0000652777, NIP: 5213759585, REGON: 366084708)

Cele konkursu:
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– zachęcanie do nauki programowania,
– rozprzestrzenianie idei nauki przez Internet,
– rozszerzenie wiedzy na temat możliwości edukacyjnych komputera.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
1. Konkurs Pix2019 – Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – rozegrany zostanie w dwóch etapach (Eliminacje i Finały):
a) I etap (Eliminacje) będzie trwał od 13 maja 2019 godz. 8:00 do 19 maja 2019 roku godz. 20:00,
b) II etap (Finały) będzie trwał od 27 maja 2019 godz. 8:00 do 28 maja 2019 roku godz. 20:00.
2. Do konkursu może przystąpić nieograniczona liczba uczniów.
3. Uczestnicy są podzieleni na 4 kategorie wiekowe:
a) uczniowie urodzeni w latach 2010-2015 – kat. “Rookie”,
b) uczniowie urodzeni w latach 2007-2009 – kat. “Skilled”,
c) uczniowie urodzeni w latach 2003-2006 – kat. “Master”,
d) uczniowie urodzeni w latach 1999-2002, posiadający status ucznia – kat. “Ekspert”
4. Podczas trwania każdej z eliminacji w aplikacji PixBlocks zostanie udostępniony zestaw zadań do rozwiązania. Zadania zostaną przygotowane osobno dla każdej z kategorii wiekowych.
5. W Eliminacjach biorą udział wszyscy, którzy przystąpili do konkursu. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie dostępu do aplikacji PixBlocks oraz rejestracja w aplikacji PixBlocks dostępnej na stronie internetowej:
www.PixBlocks.com/pobierz lub na stronie internetowej pix.edu.pl. Organizatorzy będą przyjmować wyłącznie zgłoszenia indywidualne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 maja 2019 roku do godziny 23:59.
6. Wyniki Eliminacji zostaną ogłoszone 21 maja 2019 roku o godz. 14:00 na stronie internetowej konkursu (www.pix.edu.pl).
7. W Finałach biorą udział uczestnicy, którzy w Eliminacjach rozwiązali poprawnie minimum 60% zadań.
8. Wyniki Finałów zostaną ogłoszone 30 maja 2019 roku o godz. 14:00 na stronie internetowej konkursu (www.pix.edu.pl). Organizator wyłoni najlepszych uczestników w każdej z kategorii wiekowych, którzy zajmą miejsca od 1-10. Uczestnik otrzymuje punkt za każde poprawnie rozwiązane Zadanie oraz dodatkowe punkty za czas, w którym rozwiąże wszystkie zadania.
9. Uczniowie, którzy chcą reprezentować w mistrzostwach Szkołę Podstawową nr 89 w Poznaniu powinny poinformować o tym nauczyciela informatyki (szkolnych koordynatorów konkursów), przynieść podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodę na udział w konkursie oraz dołączyć do klasy wpisując otrzymany od nauczyciela kod.
Zgoda jest częścią regulaminu zamieszczonego na stronie: http://pix.edu.pl/files/regulamin_konkursu_pix2019.pdf

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Nagrody:
Każdy z finalistów konkursu Pix2019 otrzyma dyplom, a 3 najlepszych finalistów spośród każdej z grup wiekowych otrzyma nagrody

Załącznik:
https://pix.edu.pl/

Regulamin konkursu ZUCH

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu
Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)
Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.
Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności.
Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.
Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela (w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u wychowawcy lub koordynatora konkursu i opłacili koszt organizatora – Centrum Edukacji Szkolnej w kwocie 8,50 zł za jeden konkurs.
Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES)
Wyniki za pomocą poczty elektronicznej trafią do szkoły do dnia 10 czerwca 2019r.
Termin i miejsce konkursu:
6 maja 2019r. (poniedziałek) z języka polskiego w godz. 8.00 – 9.10 w salach 202 i 203
7 maja 2019r. (wtorek) z języka angielskiego w godz. 8.00 – 9.10 w sali 115
8 maja 2019r. (środa) z matematyki w godz. 8.00 – 9.10 w salach 203 i 2015
Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania
Koordynatorzy konkursu:
Bogumiła Kordus
Danuta Rajman
Anna Skorupska
Załącznik:
http://www.ces.edu.pl/zuch-roczny

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy Państwa na zebrania klasowe, które odbędą się 7 maja.
Zebrania dla rodziców uczniów z klas 1 – 3 rozpoczną się o godz. 17:00.
Rodziców uczniów klas 4 – 8 zapraszamy o godz. 18:00.

Spotkania informacyjne w CDZDDiM

W dniu 11 maja br. pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży organizują dwa wydarzenia:
– spotkania informacyjne dla rodziców dotyczące zasad rekrutacji do poznańskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia,
– testy preferencji zawodowych dla uczniów.
Informacja na ten temat znajdzie się na stronie internetowej CDZDDiM i profilu fb.

Opieka w świetlicy

Informujemy, że w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 2019 roku szkoła może zapewnić opiekę 50 dzieciom w godz. 6:30-17.00.
Prosimy o telefoniczne deklaracje z podaniem danych dziecka oraz godzin pobytu.

Zawieszenie zajęć w dniach 24, 25, 26 kwietnia 2019 roku

Informujemy, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 24 – 26 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 24 – 26 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 24 – 26 kwietnia 2019 r. do dnia wznowienia zajęć.
Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów dotyczących kolejnych dni. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Życzenia wielkanocne

Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za zrozumienie.
Jesteśmy wdzięczni za okazane nieocenione wsparcie, tak ważne dla nas w ostatnich tygodniach.

Życzymy spokoju i rodzinnej atmosfery podczas nadchodzących Świąt.

Nauczyciele Osiemdziesiątki Dziewiątki

DSC_0761.jpg
DSC_0761.jpg