Odbiór zaświadczeń OKE

Informujemy, że zaświadczenia OKE o wynikach egzaminów ósmoklasistów będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniach: 31 lipca, 3 sierpnia i 4 sierpnia w godz. 8:00 – 13:00.
Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie należy złożyć w wersji elektronicznej lub papierowej w wybranych szkołach do 4 sierpnia do godz. 15:00.
Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca od godz. 10:00. Dane do logowania rozdawane były wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 – ważne terminy

W dniach od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godziny 15.00 absolwenci szkół podstawowych, którzy złożyli wniosek w rekrutacji podstawowej mogą dokonać zmiany preferencji, zgodnie z załączoną instrukcją.

Zmiana preferencji możliwa jest jedynie dla złożonego wcześniej wniosku, który posiada status “Zweryfikowany w rekrutacji podstawowej”.

Jeśli została dokonana jakakolwiek modyfikacja w złożonym wcześniej wniosku (np. zmiana kolejności wybranych oddziałów w szkole pierwszego wyboru czy zmiana kolejności szkół), należy dostarczyć nowy wniosek do szkoły pierwszego wyboru (za pomocą systemu Nabór lub wrzucając do skrzynki podawczej w szkole ponadpodstawowej), pamiętając o ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej terminach.

Instrukcja_składanie_wyników
Instrukcja_zmiana_preferencji