#89Challenge

Dzisiaj 17 maja.
Nie przypadkowo, wspólną zabawę dla 89-tki, Rada Rodziców oraz Grono Pedagogiczne ogłaszają właśnie tego dnia (8+9=17).

#89 Challenge – to akcja, w której chodzi o skojarzenia z liczbą 89.

Może 89 razy skoczycie na skakance, może pokonacie 89 metrów na czworakach, a może zrobicie podczas rodzinnego spaceru 8900 kroków? Może staniecie na rękach przez 8,9 sekundy, a może na mieście lub osiedlu znajdziecie gdzieś liczbę 89?
Więcej nie będziemy podpowiadać. Ruszamy z #89 Challenge.
Każde zadanie trzeba udokumentować zdjęciem lub krótkim filmikiem (nie dłuższym, niż 89 sekund).
Uruchomcie chociaż 89 swoich szarych komórek i do dzieła. Prace z krótkim opisem oraz podaniem imienia, nazwiska oraz klasy, należy przesyłać na adres 89challenge@gmail.com
Będziemy je publikować codziennie, między godziną 8.00 i 9.00 na profilu Rady Rodziców na Facebooku.
Wystawa prac odbędzie się także podczas Święta Szkoły w dniu 11 czerwca br.
Rada Rodziców ufundowała 89 nagród.

Akcja trwa do 8 oraz 9 czerwca

Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z listami dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakwalifikowanych przesuniętych do szkół obwodowych.
Lista dzieci zakwalifikowanych
Lista dzieci zakwalifikowanych przesuniętych do szkół obwodowych

Minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania to 155.

Potwierdzenie woli:
Do obowiązkowego złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są :
• rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły, którzy składali wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu i dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia,
• rodzice/opiekunowie prawni dzieci „cofniętych” do SP 89 jako szkoły obwodowej czyli niezakwalifikowanych do szkoły pozaobwodowej.
Potwierdzenie woli – do dnia 13.05.2021r. można składać drogą elektroniczną w systemie nabór (przez logowanie się na indywidualny kod PIN) lub wersję papierową podpisaną przez oboje rodziców należy dostarczyć do szkoły
Druk potwierdzenia woli

Niezłożenie potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem dziecka z listy kandydatów.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej niż obwodowa.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z obwodu szkoły, którzy składali zgłoszenie o przyjęcie dziecka do pierwszej Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu nie składają potwierdzenia woli, ponieważ dziecko do szkoły przyjęte zostaje z urzędu.

Trener Osiedlowy na boiskach Osiemdziesiątki Dziewiątki

Z ogromną radością informujemy, że szkoła bierze udział w miejskim projekcie sportowym.
Trener Osiedlowy to projekt realizowany przez Fundację na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania w ramach PBO.
Odbiorcy: uczniowie klas 1-8.
Udział jest bezpłatny.
Plan zajęć: od 4 maja br., od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 19:00.
Tematyka zajęć: gry sportowe, zespołowe, zabawy i gry ludowe jak „pierścieniówka”, „palant” czy „kwadrant”.
Miejsce: boiska zewnętrzne – wejście od ul. Sochaczewskiej. Uczniowie w strojach sportowych i zaopatrzeni w wodę wchodzą bezpośrednio na obiekty sportowe.
W przypadku niesprzyjającej aury atmosferycznej zajęcia mogą być odwołane lub przeniesione do sali gimnastycznej.
Uczestnictwo: aby wziąć udział w zajęciach nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie, zainteresowani uczniowie mogą dołączyć do grupy sportowej o dowolnej godzinie i dowolnego dnia.

Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Regulamin: http://trener.awf.poznan.pl/osiedlowy/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin-uczestnictwa-w-programie-T.O-2020-1.pdf

Bieżące i dodatkowe informacje znajdują się na:
http://trener.awf.poznan.pl/osiedlowy/
https://www.facebook.com/TrenerOsiedlowy/

Hałasowi powiedz STOP! PODSUMOWANIE

Akcja „Hałasowi powiedz STOP” dobiegła końca.
Dziękujemy wszystkim Uczniom za efektywną realizację zadań, zaplanowanych w ramach wydarzenia.

Zapraszamy do „cichej” galerii, w której znalazły się kreatywne, twórcze, liryczne i kulinarne wytwory prac Uczniów, a także podsumowanie ankiety.
https://padlet.com/orzechowskaa/Bookmarks

Propagujmy nadal modę na docenianie ciszy, jako przeciwwagę dla zagrożeń wynikających z przebywania w hałasie, by stawała się NASZĄ naturalną potrzebą, członków szkolnej społeczności.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Dziś w naszej szkole wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Uznaje się, że była to pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie i druga na świecie. Zmieniała ona ustrój państwa na monarchię parlamentarną, znacząco ograniczając demokrację szlachecką, między innymi poprzez pozbawienie szlachty prawa do liberum veto. Znosiła dualizm wewnętrzny Rzeczypospolitej i Litwy oraz ustanowiła nową nazwę państwa – Polska. Na jej mocy mieszczanie uzyskali liczne prawa, a stan chłopski został wzięty pod opiekę rządu krajowego.

Konstytucja nigdy w pełni nie weszła w życie – przestała obowiązywać już w lipcu 1792 roku, kiedy to król Stanisław August Poniatowski przystąpił do Konfederacji Targowickiej, co zostało formalnie potwierdzone 23 listopada 1793 roku, na ostatnim sejmie w dziejach I Rzeczpospolitej – sejmie w Grodnie.

Dlaczego więc po dziś dzień świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 maja? Ma to swoje korzenie sięgające aż do roku 1791, kiedy to po raz pierwszy w historii ustanowiono, że dzień podpisania Konstytucji majowej będzie świętem państwowym. Już w czasach zaborów zostało to zniesione, a obchody i uroczystości związane z upamiętnieniem owych wydarzeń surowo zabronione. Ku niezadowoleni zaborców, budowało to w Polakach świadomość o istotności rangi Konstytucji oraz stawało się elementem dziedzictwa narodowego Polaków.

Legalne obchody rocznic podpisania Konstytucji 3 maja zostały przywrócone po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, a już w 1946 roku ponownie zniesione na mocy decyzji władz komunistycznych. Polakom kolejny raz odebrano ich święto, dlatego po upadku komunizmu ponowne jego przywrócenie stało się niejako jednym z elementów podkreślających suwerenność Polski.

Nabór 2021/2022 do klasy pierwszej

Rekrutacja trwa od 12.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemią dokumenty należy przygotować:
– wypełniając wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR,
– drukując i podpisując wypełniony wniosek lub zgłoszenie,
– podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie lub wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w formie papierowej do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku naszej szkoły.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców i Dzieci zapraszamy do Osiemdziesiątki Dziewiątki 🙂

Link do szczegółowych informacji i dokumentów:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Narodowy Spis Powszechny – informacje Urzędu Miasta Poznania

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szanowni Państwo,
trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Takie badanie odbywa się raz na 10 lat i jest obowiązkowe dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. Spisem objęci zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, a także stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie jego trwania za granicą. Spisowi podlegają także osoby poniżej 18. roku życia, za które ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie.

W tym roku podstawową formą udziału w badaniu jest samospis internetowy. Można go dokonać łatwo i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Na stronie spis.gov.pl dostępna jest aplikacja zawierająca formularz spisowy, która przeprowadzi respondenta przez całą procedurę. Osobom, które np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność nie mogą wypełnić go we własnym zakresie, pomóc może członek rodziny.

Inną możliwością udziału w badaniu jest spis za pośrednictwem infolinii: 22 279 99 99. Z tej opcji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogą spisać się online. Od maja kontakt tą drogą może zainicjować także rachmistrz. Telefonu mogą spodziewać się respondenci, którzy do tej pory nie spisali się przez internet. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania. Numer infolinii spisowej z warszawskim numerem kierunkowym obowiązuje dla całej Polski – rachmistrzowie w Poznaniu także będą kontaktować się z badanymi za jego pomocą.

Dla osób, które nie posiadają w domu komputera lub internetu, Miasto Poznań przygotowało dwa punkty, gdzie można dokonać samospisu i uzyskać wsparcie w wypełnieniu internetowego formularza. Pierwszy znajduje się w budynku urzędu miasta przy pl. Kolegiackim 17, drugi w Poznańskim Centrum Świadczeń przy ul. Małachowskiego 10. Punkty działają w reżimie sanitarnym. Obowiązuje rezerwacja miejsc pod numerem 61 646 33 44 (Poznań Kontakt).

Ze względu na pandemię koronawirusa wywiady bezpośrednie prowadzone przez rachmistrzów terenowych nie będą realizowane do odwołania.
Dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Spis potrwa do 30 września. Więcej informacji można znaleźć na stronie spis.gov.pl oraz www.poznan.pl/nsp2021/.