Zajęcia taneczne

Przypominamy godziny zajęć tanecznych prowadzonych przez panią Karinę Przech:
środa, godz. 12.50 – 13.35 – klasy 2 i 3
środa, godz. 13.50 – 14.35 – OP, klasy 1 i 2b.

Dla uczniów z klas 4 – 6 zajęcia z tańca współczesnego odbywają się w piątki, godz. 13.50 – 14.35.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W najbliższy piątek, 30 września, przypada Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Przez cały tydzień będziemy przypominać sobie tabliczkę mnożenia, a w piątek podczas wszystkich przerw w holu patrona oraz w holu na parterze komisje składające się z nauczyciela i uczniów będą egzaminować z tabliczki mnożenia.

Uwaga trzecioklasiści, komisje egzaminacyjne przyjdą do Waszych sal. Przygotowaliśmy dla Was troszkę łatwiejsze przykłady.

Uczniowie, którzy bezbłędnie rozwiążą 5 przykładów otrzymają tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia i na 7 lekcji będą mogli wziąć udział w Turnieju Zagadek i Łamigłówek.

I jeszcze jedna informacja: w piątek przychodzimy ubrani np. w bluzki z liczbami lub figurami geometrycznymi.

Konkurs literacki na fotoreportaż z wakacji

Zapraszamy uczniów klas IV-VI do udziału w konkursie na fotoreportaż z wakacji pt. „Byłem – widziałem – przeżyłem”.
Zachęcamy Was, abyście myślami powrócili do wakacyjnych przygód i podzielili się z nami wakacyjnymi przeżyciami. Uzasadnijcie, dlaczego wydarzenia, które przedstawiliście na fotografiach, są warte podzielenia się z innymi. Przedstawione zdarzenie może mieć dowolny temat, charakter, jednak musi mieć miejsce podczas wakacji.
Prace można oddawać nauczycielom polonistom do 13 października 2016 r.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz przez szkolny radiowęzeł 24 października 2016 r.
Rodzice/opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie wyrażają na piśmie zgodę na:
– zaprezentowanie pracy na szkolnej wystawie,
– opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły wraz z danymi dziecka (imię, nazwisko i klasa).

Zasady konkursu oraz wymogi techniczne:
1. Każdy uczeń tworzy fotoreportaż na temat: „Byłem – widziałem – przeżyłem”.
2. Praca musi zawierać maksimum 5 stron standardowego wydruku komputerowego.
3. Reportaż musi być pisany czcionką 12 Times New Roman. Odstęp 1,5 interlinii.
4. Fotografie nie mogą przekraczać 50% całości pracy, muszą być autorskie (nie można ich wklejać z Internetu).
5. Autor oddaje papierowy egzemplarz konkursowy oraz przesyła egzemplarz w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora.

Cele konkursu:
– rozwijanie ciekawości świata,
– zainteresowanie wydarzeniami rozgrywającymi się w najbliższym otoczeniu,
– rozwijanie umiejętności pisania,
– kształcenie umiejętności oddania atmosfery opisywanego wydarzenia, własnych wrażeń,
– kształcenie umiejętności korzystania z edytora tekstu, używania mediów.

Kryteria oceny prac konkursowych:
przy ocenie fotoreportażu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– zachowanie formy fotoreportażu (zrelacjonowanie wydarzeń, których autor był świadkiem lub uczestnikiem, informacje dotyczące czasu, miejsca wydarzeń i osób w nich uczestniczących, informacje dotyczące reakcji, zachowań, opinii, ocena przedstawionych wydarzeń),
– trafny, ciekawy tytuł,
– bogactwo treści,
– oryginalność ujęcia tematu,
– poprawność języka i ortografii.

Nagrody dla laureatów:
– laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy,
– organizatorki zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania jednego ze stopni wyróżnień lub przyznanie miejsc ex aequo.

Organizatorki:
Magdalena Prusinowska
Maria Czekalska – Szarzała

Zabawy z językiem angielskim

Zapraszamy chętnych uczniów na zabawy z językiem angielskim prowadzone przez p. Dzik.

Zajęcia odbywają się w następujących terminach:
kl. 3 – poniedziałek 12.50 – 13.35, sala 109
kl. 1 – poniedziałek 13.50 – 14.35, sala 109
kl. 2 – środa 12.50 – 13.35, sala 115
kl. 2 – środa 13.50 – 14.35, sala 115.

Zajęcia rozpoczynają się 19 września i prowadzone będą przez 10 kolejnych tygodni.

Zajęcia z etyki

Zajęcia z etyki odbywają się w następujących terminach:
– klasy 1:
czwartek 13.50 – 14.35
piątek 11.45 – 12.30

– klasy 2:
środa 13.50 – 14.35
czwartek 12.50 – 13.35

– klasy 3:
poniedziałek 13.50 – 14.35
środa 12.50 – 13.35

– klasy 4-6:
poniedziałek 14.40 – 15.25
środa 14.40 – 15.25

Zajęcia z piłki nożnej

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z piłki nożnej:

poniedziałki:
oddziały przedszkolne i klasy 1: 14.00 – 15.00
klasy 2: 15.00 – 16.00
klasy 3: 16.00 – 17.00
klasy 4 – 6: 17.00 – 18.30

wtorki:
klasy 2: 14.40 – 15.40
klasy 3: 15.40 – 17.00
klasy 4 – 6: 17.00 – 18.30

Uwaga!
Wyjątkowo we wtorek, 13 września, z powodu zebrań z rodzicami zajęcia z piłki nożnej są odwołane.

Wrześniowe zebrania z rodzicami

Najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się 13 września (wtorek):

godz. 16.45 – zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy
godz. 17.20 – zebrania w klasach IV (stołówka szkolna)
godz. 17.30 – zebrania w klasach (OP-VI)
godz. 19.00 – zebranie Rady Rodziców

Uwaga!
Na spotkaniu dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy omówimy zasady funkcjonowania i działania podejmowane w świetlicy oraz odpowiemy na Państwa pytania. Zebranie skierowane jest przede wszystkim do rodziców dzieci klas 1, ale serdecznie zapraszamy również wszystkich pozostałych zainteresowanych rodziców.