Konkurs “Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej. Polskie ślady w Rumunii”

Z radością informujemy, że naszą szkołę w konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej. Polskie ślady w Rumunii”, będą reprezentować następujący uczniowie, którzy zgodnie z wymogami przygotowali prace konkursowe:
1. Maja Strawa kl. 7c
2. Aron Biskupski kl. 7c
3. Paulina Bravo-Chura kl. 8a
4. Marcin Kasowski kl. 8b
5. Nikodem Szadejko kl. 8c

Rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w trakcie trwania XXVI Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2022 roku. Inicjatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Akcja pomocy uchodźcom z Ukrainy

Razem z Radą Rodziców zachęcamy do wsparcia uchodźców z Ukrainy.
Najbardziej potrzebne są: powerbanki, ładowarki, działające telefony komórkowe, szczoteczki do zębów, konserwy, środki przeciwbólowe, materiały opatrunkowe, inne środki medyczne, kartony do pakowania.
Ponadto: pieluchy, podpaski, nowa bielizna (majtki, skarpetki), ręczniki, szampony, żele pod prysznic, zabawki do sal zabaw i opieki dla dzieci (puzzle, kredki, papier do rysowanie, kolorowanki).
Akcja trwać będzie od 28 lutego do 4 marca br. Wymienione wyżej dary zbierać będziemy w holu na parterze.
Produkty dla zespołu pomocy medycznej, który wyjeżdża na Ukrainę w środę, Rada Rodziców odbierze we wtorek. Pozostałe produkty, w piątek, zostaną odwiezione do Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Głogowskiej.
Prosimy o pomoc.

Wyniki szkolnego konkursu “Mistrz ortografii angielskiej”

Drodzy Uczniowie!
Jest nam bardzo miło ogłosić wyniki szkolnego konkursu “Mistrz ortografii angielskiej”.
Mistrzami na poszczególnych poziomach klas zostali:
Daria Kinstler kl. 4c
Michalina Siwiec kl. 5b
Szymon Strzelecki kl. 6b
Antoni Malinowski kl. 7c
Paulina Bravo Chura kl. 8a

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Wyniki konkursu ŁAMIGŁÓWKI SUPER GŁÓWKI

Drodzy uczniowie!
Jest nam bardzo miło ogłosić wyniki konkursu ŁAMIGŁÓWKI SUPER GŁÓWKI!
Część I – Super łamigłówka
I miejsce: Władysław Baszyński kl. 3b
II miejsce: Michał Misiak kl. 2b
III miejsce: Antonina Kowalewska kl. 2a

Część II – Mistrz super łamigłówek
I miejsce: Maria Waligórska kl. 3c
II miejsce: Vanessa Vergin kl. 3c
III miejsce: Milena Zamaro – Tokarska kl. 2b
Wyróżnienie: Antonina Kowalewska kl. 2a

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Regulamin konkursu przyrodniczego ŚWIETLIK

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Fundacja Akademia IBSE

Cele konkursu:
– rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie,
– nauka dyscypliny,
– rozwijanie cierpliwości i odpowiedzialności,
– rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania,
– sprowokowanie do twórczego i ciekawego spędzania czasu w gronie rodzinnym.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch etapach: Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy.
Etap Przygotowawczy polega na wykonaniu przez Uczestnika zestawu doświadczeń konkursowych przeznaczonych dla poziomu klasy, do której uczęszcza Uczestnik, w dowolnie wybranym przez Uczestnika terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konkursu.
Test Konkursowy obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych oraz pytania dotyczące doświadczeń konkursowych, wykonywanych przez Uczestnika w ramach Etapu Przygotowawczego. Około 30% ogólnej liczby zadań zawartych w Teście Konkursowym dotyczy doświadczeń przeprowadzonych przez Uczestników podczas Etapu Przygotowawczego. Test Konkursowy jest testem jednokrotnego wyboru.
Uczestnik może wziąć udział w Teście Konkursowym pomimo nieprzystąpienia do Etapu Przygotowawczego.

Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w ośmiu poziomach:
Poziom I – klasy 1,
Poziom II – klasy 2,
Poziom III – klasy 3,
Poziom IV – klasy 4,
Poziom V – klasy 5,
Poziom VI – klasy 6,
Poziom VII – klasy 7,
Poziom VIII – klasy 8.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy za pośrednictwem dziennika Librus zgłosili chęć uczestnictwa pani Mirosławie Jaszczak (kl. 4-8) lub pani Annie Skorupskiej (kl. 1-3) i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 12 zł w terminie do 16.02.2022 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać ŚWIETLIK oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest również oddanie wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie “Świetlik”. Druk zgód otrzymają uczniowie, którzy zgłoszą się na konkurs.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.

Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C i D, spośród których ​tylko jedna jest prawidłowa. ​Na Poziomach I i II za błędną odpowiedź lub nieudzielenie odpowiedzi, Uczestnik otrzymuje zero punktów. Na Poziomach III – VIII za każdą błędną odpowiedź odejmuje się Uczestnikowi 1/3 punktów przewidzianych za dane zadanie.

Wyniki Konkursu będą ogłoszone nie wcześniej niż 17 maja 2022 roku.

Termin i miejsce konkursu:
Test Konkursowy odbędzie się 8 marca 2022 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 89.

Nagrody:
W Konkursie przyznawane są trzy rodzaje nagród:
– wyróżnienie,
– nagroda oraz
– nagroda główna. ​
Ogólna liczba nagrodzonych Uczestników nie może być mniejsza niż ​20% wszystkich Uczestników Konkursu, ​ z zastrzeżeniem, że z każdego poziomu nagrodzonych będzie zawsze nie mniej niż 10% Uczestników. Zdobycie nagrody głównej jest równoznaczne z przyznaniem tytuły laureata pierwszego miejsca. Zdobycie nagrody jest równoznaczne z przyznaniem tytułu laureata drugiego miejsca, a zdobycie wyróżnienia odpowiada zdobyciu trzeciego miejsca (bez tytułu laureata).

Koordynatorzy konkursu:
Mirosława Jaszczak
Anna Skorupska

Załączniki:
Doświadczenia – klasa 1
Doświadczenia – klasa 2
Doświadczenia – klasa 3
Doświadczenia – klasa 4
Doświadczenia – klasa 5
Doświadczenia – klasa 6
Doświadczenia – klasa 7
Doświadczenia – klasa 8
Klauzula informacyjna

Regulamin konkursu ŁAMIGŁÓWKI SUPER GŁÓWKI

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
▪ rozwijanie logicznego myślenia;
▪ rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni;
▪ umożliwianie uczniom wykazania się wszechstronnością umysłu w tworzeniu oraz rozwiązywaniu różnorodnych łamigłówek, quizów, rebusów, krzyżówek, szyfrówek, zagadek itp.;
▪ możliwość rywalizacji oraz zaprezentowania swoich umiejętności.

Uczestnicy:
▪ chętni uczniowie klas II – III.

Zasady konkursu:
Część I – Super łamigłówka
▪ Zadaniem uczestników jest przygotowanie/opracowanie tzw. „łamigłówki” (składającej się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów lub znaków, której rozwiązanie doprowadzi do odczytania zaszyfrowanego hasła) o dowolnej, wybranej przez siebie tematyce. Może być to rebus, wykreślanka, quiz, zagadka, szyfrówka itp.
▪ Opracowane zadanie musi zawierać tytuł lub krótki opis wskazujący na rodzaj łamigłówki (jeżeli przygotowane zadanie tego wymaga, łamigłówka powinna zawierać polecenie).
▪ Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną opracowaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną łamigłówkę.
▪ Praca konkursowa musi zostać opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora.
Część II – Mistrz super łamigłówek
▪ Zadaniem uczestników jest poprawne rozwiązanie na czas jak największej ilości łamigłówek.
▪ Na otrzymanej karcie zadań, każdy zawodnik indywidualnie rozwiązuje zestaw 12 łamigłówek (quizów, wykreślanek, rebusów, zagadek słownych itp.) o zróżnicowanym poziomie trudności.
▪ Karta zadań zawiera 3 najciekawsze łamigłówki opracowane przez uczniów w I etapie konkursu oraz 9 zaproponowanych przez organizatorów.
▪ Za każde poprawnie rozwiązane zadanie zawodnik otrzymuje 1 punkt; maksymalnie więc może zdobyć ich 12.
▪ Podczas rozgrywki mierzony jest czas. Uczeń sygnalizuje zakończenie rozwiązywania zadań poprzez podniesienie ręki. Wówczas dla niego czas się zatrzymuje, a wynik zostaje zapisany na jego karcie odpowiedzi. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają maksymalnie 40 min.
▪ Czas rozwiązania łamigłówek, będzie decydujący w przypadku zdobycia przez kilkoro uczestników takiej samej ilości punktów.
Uwaga! Aby wziąć udział w II części konkursu NIE jest wymagany udział w jego I części. Jednak udział w I etapie konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie zgłoszonej pracy w jego II etapie.
W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki.

Forma i technika pracy:
Praca do I etapu może być wykonana w dowolny sposób, dowolną techniką (ważne, aby była czytelna) – liczymy na Waszą kreatywność!

Terminy i miejsce konkursu:
I część
● Termin: od 8.02.2022 r. do 18.02.2022 r.
● Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście do górnej świetlicy szkolnej do p. Katarzyny Bykowskiej lub p. Martyny Winkowskiej do dnia 18.02.2022 r.
II część
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić osobiście w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS do dnia 18.02.2022r.
● Zapisy na platformie LIBRUS przyjmuje p. Katarzyna Bykowska.
● W świetlicy chęć udziału w konkursie można zgłosić do p. Katarzyny Bykowskiej, p. Martyny Winkowskiej, p. Pauliny Kryspin lub p. Pauliny Schmidt.
Terminy konkursu:
● klasy II: 23.02.2022 r. (środa) godz. 9:00 – stołówka szkolna;
● klasy III: 24.02.2022r. (czwartek) godz. 12:30 – sala 21.

Obie grupy rozwiązują ten sam zestaw łamigłówek.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki I oraz II części konkursu zostaną udostępnione dnia 25.02.2022 r. na stronie internetowej szkoły (w zakładce „Konkursy”) oraz w ogłoszeniach na platformie Librus.
Po zakończeniu konkursu (od dnia 28.02.2022r.) uczniowie będą mięli wgląd do swoich kart konkursowych u p. Katarzyny Bykowskiej.

Kryteria ocen:
„Super łamigłówka”:
▪ poprawność merytoryczna;
▪ zgodność z tematyką i zasadami konkursu;
▪ pomysłowość i kreatywność;
▪ samodzielność wykonania.
„Mistrz super łamigłówek”:
▪ prawidłowe rozwiązanie jak największej ilości zadań – łamigłówek;
▪ czas rozwiązania łamigłówek.

Komisja konkursowa/jury:
Katarzyna Bykowska
Martyna Winkowska
Paulina Kryspin
Paulina Schmidt

Nagrody:
▪ dyplomy dla wszystkich uczestników;
▪ nagrody rzeczowe dla miejsc 1 – 3 w I oraz II części konkursu.

Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

Od 1 stycznia kontynuowana jest działalność Punktu Konsultacyjnego dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak: picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy, nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np. wagary, przerwanie edukacji).
W ubiegłym roku działania te były finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Na konsultację można umówić się:
1) wysyłając wiadomość mailową na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl
lub
2) kontaktując się z sekretariatem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu pod numerem 61-852-85-58.

Regulamin konkursu „Mistrz ortografii angielskiej”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie kompetencji komunikacji pisemnej;
– rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu;
– motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem obcym;
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Zasady konkursu:
– Konkurs przeprowadzany jest w formie dyktanda. Tekst dyktanda na każdym poziomie jest inny i odpowiedni do poziomu klasy.
– Konkurs dla klas czwartych odbywa się stacjonarnie w szkole, w sali 115.
– Konkurs dla klas V – VIII odbywa się on-line przez aplikację Classroom utworzoną dla każdego poziomu klas pod nazwą „Mistrz ortografii angielskiej” (np. „Mistrz ortografii angielskiej” kl.5).
– Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do 11 lutego wysyłając przez Librusa zgłoszenie do nauczyciela uczącego w danej klasie.
– Konkurs trwa ok. 30 min.
– Uczestnicy konkursu on-line mają obowiązek mieć włączoną kamerkę internetową, podczas zapisywania tekstu skierowaną na kartkę, na której piszą. Muszą mieć wyłączone mikrofony. Nauczyciel powtarza kilka razy dyktowane zdanie tak, że uczniowie nie mają potrzeby prosić o powtórzenie. Włączenie mikrofonu przez uczestnika konkursu mogłoby zakłócać pracę innym uczniom.
– Na zakończenie dyktanda nauczyciel czyta ponownie cały tekst.
– W ciągu 5 minut od zakończenia konkursu uczeń przesyła za pośrednictwem Classroom fotografię tekstu dyktanda.

Kryteria oceniania prac:
– Na każdym poziomie wybierany jest „Mistrz”, który popełnił najmniej błędów. Jednak maksymalna liczba błędów aby zostać „Mistrzem” nie może być większa niż 5. Oceniający biorą pod uwagę czytelność tekstu. Wątpliwości co do zapisanych liter (np. u / v / r) traktowane są jako błąd w pisowni. Ważna jest czytelność i staranność zapisu, jak i interpunkcja.

Termin konkursu:
Dyktando przeprowadzają nauczyciele:
Klasy IV – 18.02 (piątek) godz. 13:55, sala 115, p. Magdalena Dziurla
Klasy V – 14.02 (poniedziałek) godz. 14:50 przez Classroom, p. Anna Skrzypińska
Klasy VI – 15.02 (wtorek) godz. 15:35 przez Classroom, p. Iwona Henkel-Michalak
Klasy VII – 16.02 (środa) godz. 15:35 przez Classroom, p. Iwona Henkel-Michalak
Klasy VIII – 18.02 (piątek) godz. 15:35 przez Classroom, p. Anna Skrzypińska

Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w Librusie do 1 marca 2022 roku.

Komisja konkursowa:
Iwona Henkel Michalak
Anna Skrzypińska
Magdalena Dziurla

Nagrody:
Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców z każdej kategorii.

Koordynator konkursu:
Magdalena Dziurla