Miniprzewodnik UODO dla rodziców “Szkolna RODO-wyprawka”

Szanowni Państwo!
Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Temat ten co roku wzbudza ciekawość i pojawia się wiele pytań z nim związanych.
W serwisie internetowym Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikowano miniprzewodnik dla rodziców Szkolna RODO-wyprawka dla rodziców. Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania o przetwarzanie danych osobowych uczniów.
Zachęcamy do zapoznania się!
Szkolna RODO-wyprawka

Regulamin konkursu “Jesienne opowieści”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej,
• rozwijanie twórczej aktywności plastycznej i doskonalenie sprawności manualnej,
• wzbogacanie warsztatu plastycznego,
• zainteresowanie literaturą i przełożenie treści na rozwój ekspresji twórczej.

Uczestnicy:
• uczniowie klas I – IV.

Zasady konkursu:
1. Każdy uczestnik wykonuje pracę plastyczną, której tematyka obrazuje treść jednego z dwóch poniższych wierszy o jesieni.
„Jesienią” Maria Konopnicka- http://wierszykidladzieci.pl/konopnicka/jesienia.php
“Pani Jesień” Zofia Dąbrowska- http://dzieci.epapa.pl/wiersze/7008.html
2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne samodzielnie w stołówce szkolnej.
3. Na wykonanie pracy plastycznej uczestnicy mają 60 minut.
4. Koordynator zapewnia uczestnikom kartki formatu A4, klej i nożyczki. Pozostałe materiały do wykonania pracy plastycznej uczniowie przynoszą we własnym zakresie.
5. Na odwrocie pracy plastycznej uczestnik wpisuje swoje imię i nazwisko, klasę oraz tytuł wiersza, który był inspiracją do wykonania pracy.
6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• Klasy I-II
• Klasy III-IV
Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły, jak również wykorzystanie prac konkursowych do stworzenia w holu szkoły wystawy pt. „Jesienne opowieści”.

Forma i technika pracy:
Pracę należy wykonać dowolną techniką w formacie A4. W każdej pracy musi być wykorzystany chociaż jeden z darów jesieni (np. liść, żołądź, kasztan, jarzębina, ziarna zbóż).

Terminy konkursu:
• Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 08.10.2021 r. (piątek).
• Zapisy przyjmuje Pani Martyna Winkowska za pośrednictwem wiadomości Librus.
• Konkurs odbędzie się 12.10.2021r. (wtorek) w stołówce szkolnej o godzinie 15:45.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną udostępnione dnia 19.10.2021 r. na stronie internetowej szkoły (w zakładce „Konkursy”) oraz w ogłoszeniach na platformie Librus.

Kryteria ocen:
• zgodność z tematyką i zasadami konkursu,
• pomysłowość i kreatywność,
• jakość i staranność wykonania pracy,
• przełożenie treści wiersza na pracę plastyczną.

Komisja konkursowa/jury:
Katarzyna Bykowska
Paulina Kryspin
Paulina Schmidt
Martyna Winkowska

Nagrody:
• dyplomy dla wszystkich uczestników,
• nagrody rzeczowe dla miejsc I, II, III w każdej z kategorii.

Koordynator konkursu:
Martyna Winkowska

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
W piątek, 1 października, przypada XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia!

Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

Przez cały tydzień będziemy przypominać sobie tabliczkę mnożenia, a w piątek podczas zajęć z wychowawcą komisje składające się z uczniów z danych klas będą z niej egzaminować.

Osoby, które bezbłędnie rozwiążą 5 przykładów w wyznaczonym czasie otrzymają odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Życzymy miłej zabawy i liczymy na duże grono Ekspertów Tabliczki Mnożenia!

Ogólnopolski Bieg Chrobrego

Miło mi nam poinformować, że w piątek 24.09.2021 r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w Ogólnopolskim Biegu Chrobrego.
I miejsce w kategorii chłopców rocznik 2009, 2010 zajął Stanisław Szymczak kl. 5b

W tej kategorii startowali również:
Jan Szczuciński kl.5b
Maksymilian Ziomek kl.5b
Filip Osmański kl.5c
Jonatan Krzyżanowski kl.7b

W kategorii chłopców rocznik 2008, 2007 startowali:
Oliwier Kołodziejczak kl.7a
Wiktor Gendera kl.7a
Marcin Witczak kl.7a
Bartosz Cielma kl.7b
Jędrzej Błaszczyk kl.7b
Marek Szczuciński kl.7b
Wojciech Szymczak kl.7b
Ksawery Korcz kl.7b

Gratulujemy zwycięzcy i dziękuję wszystkim reprezentantom naszej szkoły za udział w zawodach.

Europejski Dzień Języków

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
W dniu 26 września 2021 r. obchodzony jest Europejski Dzień Języków. Z tej okazji w najbliższym tygodniu nauczyciele języków angielskiego i niemieckiego przeprowadzą we wszystkich klasach zajęcia, podczas których uczniowie będą mieli okazję poznać różne ciekawostki dotyczące języków, rozwiązać quizy językowe, dowiedzieć się, dlaczego warto uczyć się języków.
Zachęcamy do wyszukania w garderobie ubrań z nadrukami w różnych językach i założenia ich w najbliższym tygodniu poświęconemu językom- na pewno każdy z nas znajdzie jakiś T-shirt lub bluzę z napisem w języku obcym 🙂
Poczujmy to bogactwo językowe i pozdrawiajmy się w różnych językach.
Koniecznie odwiedźcie hol patrona, w którym znajdziecie ciekawe informacje o językach i sposobach uczenia się ich przedstawione w projektach uczniów!
Poniżej kilka najważniejszych informacji dotyczących tego święta!
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Europejski Dzień Języków (EDJ; ang. European Day of Languages, fr. Journée européenne des langues) – międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.
Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie Europejskiego Roku Języków zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO.
Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków, zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:
1. ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;
2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;
3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Z okazji święta organizowane są liczne wydarzenia – imprezy dla dzieci, okolicznościowe programy telewizyjne i radiowe, specjalne kursy językowe oraz konferencje naukowe. W poszczególnych państwach obchody są koordynowane przez Krajowe Punkty Kontaktowe. Poszczególne wydarzenia organizowane są przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły i biblioteki.

Wyniki konkursu plastycznego “Gdy dorosnę zostanę…ZAWODOWCEM!”

Z przyjemnością ogłaszamy, że w międzyszkolnym konkursie plastycznym dla kl. 1-3 “Gdy dorosnę zostanę…ZAWODOWCEM!” biorą udział prace następujących uczniów:

1. Ksawery Szustak kl. 1b “Pilot samolotu F16”
2. Cyryl Staszak kl. 1b “Ornitolog”
3. Jessica Mazurek kl. 1b “Weterynarz”
4. Nela Kaźmierczak kl. 1b “Nauczycielka wychowania przedszkolnego”
5. Alicja Bryłkowska kl. 2a “Weterynarz”
6. Julia Bromirska kl. 2b “Opiekun psów w psim przedszkolu”
7. Milenka Zamaro-Tokarska kl. 2b “Nauczycielka”
8. Amelia Urbańska kl. 2b “Właścicielka stajni”
9. Sonia Kosmowicz kl. 2b “Naukowiec”
10. Michał Misiak kl. 2b “Strażak”
11. Tymoteusz Kliks kl. 2b “Youtuber”
12. Wiktor Krauze kl. 3 b “Weterynarz”
13. Leonard Bartoszak-Plewa kl. 3c “Chirurg”

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i pomysłowość:)
Już teraz zapraszamy do fotogalerii.

Regulamin konkursu fotograficznego ,,Czworonożny pupil 89’”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Propagowanie pasji fotografowania, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
Wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności.
Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego czworonożne zwierzę domowe w zabawnej sytuacji i przesłaniu do koordynatora konkursu na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl od 22.09.2021 r. do dnia 25.09.2021 r.
II etap – polega na oddawaniu głosów za pośrednictwem padleta na pupili zgłoszonych do konkursu w terminie od 27.09.2021 r. do 01.10.2021 r.
O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość oddanych głosów na zwierzaka.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię wraz z podaniem imienia pupila oraz danych osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.
W konkursie nie będą oceniane zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione
za pomocą programów typu “Photoshop”.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora i danych osobowych.

Kryteria oceniania prac:
Zgodność z tematem konkursu.

Termin konkursu:
Od 22.09.2021 r. do 01.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników:
04.10.2021 r. na stronie internetowej SP89 w zakładce ,,KONKURSY’’.

Dodatkowe informacje:

Zwycięzca konkursu stanie się pupilem 89 w roku szkolnym 2021/2022.

Nagrody:

Dyplom i nagroda rzeczowa dla czworonożnego zwycięzcy.

Komisja konkursowa/jury:
Anita Orzechowska
Sylwia Wiśniewska
Bogumiła Kordus
Agnieszka Pałamar

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska