Klub “Sobótka”

Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Megger i Agnieszka Lesicka
Działalność koła to spotkania w formie wyjść kulturalno-rekreacyjnych w soboty – średnio jeden raz w miesiącu.

Klub „SOBÓTKA” to stworzenie dzieciom możliwości kulturalnej i ciekawej rozrywki, a dzięki temu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie wrażliwości, poszerzanie wiedzy, poznawanie naszego miasta i jego historii.
Oferta „SOBÓTKI” przeznaczona jest dla chętnych dzieci z różnych klas zainteresowanych daną propozycją np. spektakle w Teatrze Animacji, palmiarnia, ZOO, muzea, imprezy na Targach Poznańskich i inne atrakcje dla dzieci. Propozycje spotkań sobotnich ustalane są na bieżąco, pod uwagę brana jest aktualna oferta miasta oraz pogoda.
Koła nie tworzy stała grupa, oferta skierowana jest za każdym razem do wszystkich chętnych dzieci.
Informacja o dacie i formie wyjścia jest zawsze podawana z tygodniowym wyprzedzeniem i wywieszona w holu szkoły oraz przy salach świetlicy.
Szczegółowych informacji udzielają w świetlicy prowadzące.