Puszka dla Puszka – podziękowanie

Wszystkim Miłośnikom Zwierząt serdecznie dziękujemy za włącznie się w zbiórkę pokarmów dla kociaków.
W piątek 26.02.2021 r. wszystkie produkty zostały dostarczone do Schroniska Azorek w Obornikach.
Przekazujemy wdzięczne mrauuuu, mrauuu, od Puszków, Mruczków, Łatków i innych kotków.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego
i Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z opiekunami.

Wyniki finału konkursu “ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Dnia 26 lutego 2021 r. odbył się finał konkursu „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”.

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców :
I MIEJSCE
DARIA KINSTLER kl. 3c
JULIA URBAŃSKA kl. 3a
TYMON BACA kl. 3a

UZASADNIENIE – informujemy, że w wyniku rozgrywki finałowej, biorący w niej udział finaliści zdobyli taką samą liczbę punktów i tym samym wywalczyli równorzędne I miejsce.
Gratulujemy zwycięzcom wysokiego poziomu umiejętności logicznego myślenia.

Informujemy, że nagrody zwycięzcom i wyróżnienia dla uczestników konkursu wręczone będą w poniedziałek 8 marca br. o godz. 11.30 w Miętowym Zakątku (stołówka szkolna).

Komisja konkursowa:
Katarzyna Megger
Agnieszka Lesicka

Ogólnopolski konkurs etyczny ,,Inny – nie znaczy gorszy”-prace konkursowe

Sześcioro uczniów Osiemdziesiątki Dziewiątki, wzięło udział w ogólnopolskim konkursie etycznym pt. “Inny – nie znaczy gorszy”, którego organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gdańsku.

Zadaniem uczestników było wykonanie plakatu ilustrującego hasło “Inny – nie znaczy gorszy”.

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów:)

SERCE DLA MISJI – „OPATRUNEK NA RATUNEK”

Co robi dziecko w Polsce gdy się zrani?

Każdy wie, że przykleja plaster.
W Afryce nie jest to takie proste.
Stale brakuje tam podstawowych środków opatrunkowych.

Po raz kolejny Osiemdziesiątka Dziewiątką przyłącza się do akcji organizowanej przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”.

Czas trwania akcji:
Od 01.03.do 12.03.2021 r.

Co można przynosić?
Wszelkie środki opatrunkowe, takie jak:
plastry, bandaże, gazy, kompresy, rękawiczki gumowe, wata, środki dezynfekcyjne (tylko w proszku) i inne.
Wszystkie środki prosimy przekazywać do dyżurki w szkole.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji.
Samorząd Uczniowski
Szkolny Klub Wolontariatu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj:
https://medycynamisjach.org/opatrunek

SP89 bierze udział w projekcie „Bollwerk’42 Pamiętamy”

W ramach I etapu projektu w Szkole Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu poprowadzone zostały lekcje historii poświęcone akcji Bollwerk w klasach ósmych oraz na spotkaniu kółka historycznego. Zainteresowani uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne w oparciu o zaproponowaną przez organizatorów projektu fachową literaturę i źródła historyczne.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wyniki konkursu plastyczno-przyrodniczego pt. “Nasze domowe zwierzęta – najlepsi przyjaciele”

Drodzy Uczniowie,
mamy przyjemność ogłosić wyniki szkolnego konkursu plastyczno-przyrodniczego pt. “Nasze domowe zwierzęta – najlepsi przyjaciele”.

W kategorii klas pierwszych miejsce na podium zdobyli:
Ada Niczyj – miejsce 1.
Alicja Bryłkowska – miejsce 2.
Zofia Szlachta i Amelia Urbańska – miejsce 3.

W kategorii klas drugich miejsce na podium zdobyli:
Zuzanna Łuczak – miejsce 1.
Antonina Duszyńska – miejsce 2.
Władysław Baszyński, Jagoda Kolska, Filip Kaczmarczyk – miejsce 3.

W kategorii klas trzecich miejsce na podium zdobyli:
Paulina Łubińska – miejsce 1.
Maria Dankowska – miejsce 2.
Eryk Grzęda – miejsce 3.

Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym artystom za udział w konkursie.
Zachęcamy do obejrzenia wystawy prac pokonkursowych: https://pl.padlet.com/anitaorzechowska1/b4rr8i1scihs6dk5

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021

I. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

II. Inicjator konkursu:
Ogród Jordanowski nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A.

III. Cele konkursu:
-pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych ze zwyczajem zdobienia jajek poprzez zaktywizowanie dzieci do pracy twórczej,
-kształtowanie wrażliwości estetycznej,
-rozwijanie twórczej aktywności plastycznej i doskonalenie sprawności manualnej,
-rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia,
-kształtowanie tożsamości regionalnej poprzez twórczość plastyczną.

IV. Uczestnicy
Uczniowie klas I-VIII

V. Zasady konkursu
1. W konkursie oceniana będzie przestrzenna praca plastyczna o kształcie jajka (wielkość jajka: od kurzego do strusiego) ozdobiona dowolną techniką – PISANKA.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do szkoły pracę konkursową spełniającą wymagania inicjatora konkursu wraz z:
– kartką wypisaną w następujący sposób: imię, nazwisko i wiek uczestnika, numer i adres szkoły, imię, nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy/e-mail,
deklaracją uczestnictwa.
– Szczegółowe wymagania dotyczące pracy plastycznej dostępne są w regulaminie konkursu.

VI. Terminy:
Prace konkursowe przyjmuje w szkole pani Martyna Winkowska do dnia 23.03.2021 r.
Wykonane prace można dostarczyć:
-bezpośrednio do świetlicy (klasy I-III),
-zostawić w dyżurce szkoły z karteczką informacyjna, że jest to praca na konkurs „PISANKA” do przekazania pani Martynie Winkowskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu przez inicjatora planowane jest na 27.03.2021 r.

VII. Kryteria oceniania:
Prace konkursowe będą oceniane przez inicjatora konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
• od 5 do 8 lat
• od 9 do 12 lat
• od 13 do 16 lat
Przy wyborze będą brane pod uwagę cechy takie jak: tradycja połączona z oryginalnością, dbałością o szczegóły, samodzielne wykonanie i estetyka pracy.
Osobną kategorią jest Grand Prix, w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.
Inicjator zastrzega sobie prawo do wstępnej eliminacji prac niespełniających warunków konkursu. Własność nadesłanych prac przechodzi na inicjatora konkursu.

VIII. Nagrody
Zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o uroczystości wręczenia dyplomów i nagród poprzez kontakt ze szkołą oraz z opiekunami.
Wyniku konkursu zostaną również opublikowane na stronie szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach na platformie Librus.
Uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi odbędzie się 27 marca 2021 r. o godz. 12 00 na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30A.
Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych.
Nieodebrane nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres szkoły lub domowy dla osób indywidualnych nie będących mieszkańcami miasta Poznań.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie inicjatora konkursu: https://oj2poznan.pl/ix-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-pisanka-2021/.

IX. Koordynator konkursu
Martyna Winkowska

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konkurs – Czy znasz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?

Z przyjemnością informujemy, że na etapie międzyszkolnym konkursu “Czy znasz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego?” naszą szkołę reprezentować będą:
Franciszek Woźniak, klasa 6c
Natalia Pilarska, klasa 7c
Wojciech Bączkiewicz, klasa 8b
Antonina Kujawa, klasa 6b
Paulina Bravo Chura, klasa 7a

Wymienieni uczniowie uzyskali najwięcej punktów na etapie szkolnym konkursu. Gratulujemy i życzymy powodzenia 🙂

Konkurs „Mistrz ortografii angielskiej”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie kompetencji komunikacji pisemnej;
– rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu;
– motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem obcym;
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
– Konkurs przeprowadzany jest w formie dyktanda. Tekst dyktanda na każdym poziomie jest inny i odpowiedni do poziomu klasy.
– Konkurs odbywa się on-line przez aplikację Classroom utworzoną dla każdego poziomu klas pod nazwą „Mistrz ortografii angielskiej” (np. „Mistrz ortografii angielskiej” kl.4).
– Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie u nauczyciela uczącego w danej klasie do 4 marca.
– Konkurs trwa ok. 30 min.
– Uczestnicy konkursu mają obowiązek mieć włączoną kamerę internetową podczas zapisywania tekstu, skierowaną na kartkę, na której piszą. Muszą mieć wyłączone mikrofony.
– Na zakończenie dyktanda nauczyciel czyta ponownie cały tekst.
– W ciągu 5 minut od zakończenia konkursu uczeń przesyła za pośrednictwem Classroom fotografię tekstu dyktanda.

Kryteria oceniania prac:
– Na każdym poziomie wybierany jest „Mistrz”, który popełnił najmniej błędów. Jednak maksymalna liczba błędów, aby zostać „Mistrzem” nie może być większa niż 5.
– Oceniający biorą pod uwagę czytelność tekstu. Wątpliwości co do zapisanych liter (np. u / v / r) traktowane są jako błąd w pisowni.
– Ważna jest czytelność i staranność zapisu, jak i interpunkcja.

Termin konkursu:
8 marca (poniedziałek) godz. 13.55 – klasy IV, nauczyciel prowadzący: Anna Skrzypińska
11 marca (czwartek) godz. 14:00 – klasy V, nauczyciel prowadzący: Iwona Henkel Michalak
10 marca (środa) godz. 15:00 – klasy VI, nauczyciel prowadzący: Iwona Henkel Michalak
8 marca (poniedziałek) godz. 16:20 – klasy VII, nauczyciel prowadzący: Magdalena Dziurla
10 marca (środa) godz. 15:30 – klasy VIII, nauczyciel prowadzący: Magdalena Dziurla

Ogłoszenie wyników konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach Librusa 20 marca 2021 roku.

Nagrody:
Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy uzyskają tytuł „Mistrza ortografii angielskiej”.

Komisja konkursowa:
Iwona Henkel Michalak
Anna Skrzypińska
Magdalena Dziurla

Koordynator konkursu:
Magdalena Dziurla

Wyniki II etapu konkursu “ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Miło nam poinformować, że w wyniku II ETAPU finalistami konkursu „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY” uzyskawszy maksymalną liczbę punktów zostają:
TYMON BACA kl. 3a
DARIA KINSTLER kl. 3c.

Jednocześnie informujemy, że w związku z trudnością z wyłonieniem trzeciego finalisty, biorąc pod uwagę najwyższą uzyskaną liczbę punktów w każdej z grup wiekowych (klasa 2 i 3), kierując się zasadą trzech najlepszych wyników ogłaszamy DOGRYWKĘ.
DOGRYWKA będzie miała na celu wyłonienie kolejnego finalisty.
ZAWODNICY, których zapraszamy do udziału w DOGRYWCE to:
klasa 3
Basia Cholewicka 3a
Julia Urbańska 3a
Olek Bryłkowski 3c
Piotr Witulski 3c

klasa 2
Jaś Lisiecki 2a
Wiktor Krause 2b
Aniela Turowska 2c
Stefania Bułach 2c

ZASADY DOGRYWKI:
Zawodnicy rozwiązują 10 zagadek bez podawanej kategorii.Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy odpowiadają na te same zagadki. Do FINAŁU zakwalifikuje się każdy zawodnik, który uzyska 10 lub 9 punktów (każda poprawna odpowiedź na zagadkę to jeden punkt).

TERMIN DOGRYWKI:
piątek 19.02.2021r. godz 10.40
miejsce – stołówka szkolna
uczestnicy : wszyscy zawodnicy , którzy zakwalifikowali się do DOGRYWKI.

Każdy uczestnik na konkurs przynosi swój długopis.
Dziękujemy za udział w konkursie i podjęcie wyzwania wszystkim uczestnikom I i II etapu konkursu „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”.

Komisja konkursowa:
Katarzyna Megger
Agnieszka Lesicka