Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Australii

W dniu 16 grudnia 2015 odbył się po raz pierwszy w naszej szkole Szkolny Konkurs Wiedzy o Australii.
Zwycięzcą konkursu został Maksymilian Gajewski z kl. VIb, drugie miejsca zajęli ex aequo Julia Wegner z kl. VIc i Bartosz Szczęsny z kl. VB, trzecie miejsce zajęła Urszula Gołębiewska z kl. VIb

Gratulacje dla wszystkich uczestników składa organizator konkursu Magdalena Dziurla

XII Międzyszkolny konkurs na plakat reklamowy wykonany techniką komputerową pod hasłem “Przeczytaj tę książkę!”

CELE:
1. Popularyzacja książek i czytelnictwa.
2. Kształcenie umiejętności tworzenia plakatu reklamowego jako środka komunikacji masowej.
3. Kształcenie umiejętności wykorzystania komputera do zaprojektowania plakatu reklamowego.
UCZESTNICY – uczniowie klas III – VI szkół podstawowych miasta Poznania i okolic

FORMA I TEMAT
– plakat* reklamowy dowolnie wybranej książki – WYDRUK W FORMACIE A4
* Plakat to graficzne przedstawienie tematu. Przemawia do odbiorcy poprzez obraz, którego uzupełnieniem jest hasło (jasne w odbiorze, zwięzłe i zapadające w pamięć).

Każdy uczestnik MOŻE (ale nie musi!) wykorzystać w swojej pracy konkursowej tylko jeden dowolny, niewielkich rozmiarów, gotowy obraz, związany z reklamowaną książką (np. okładkę książki). POZOSTAŁE ELEMENTY GRAFICZNE MUSZĄ BYĆ WYKONANE SAMODZIELNIE, WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU.

TECHNIKA WYKONANIA – dowolne programy komputerowe

ZASADY KONKURSU:
1. Szkoła może nadesłać dowolną ilość plakatów, ale każdy uczeń może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
2. Plakat powinien być wykonany indywidualnie, nie grupowo.
3. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883).
5. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez organizatora.
6. Plakaty zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy III-IV
– klasy V-VI
7. Prace z błędami ortograficznymi nie będą podlegały ocenie (zostaną zdyskwalifikowane!).
8. Komisja będzie brała pod uwagę:
a) czy praca została wykonana zgodnie z regulaminem konkursu
b) poprawność formy plakatu
c) hasło reklamowe
d) poprawność językową treści słownych
e) przystępność odbioru
f) oryginalność i estetykę pracy
9. Zgłoszenie plakatu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych prac na terenie szkoły będącej Organizatorem oraz na stronach internetowych należących do Organizatora po rozstrzygnięciu Konkursu.
10. Najlepsze plakaty znajdą się na wystawie podsumowującej konkurs oraz na www.sp19poznan.pl. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a opiekunowie – podziękowania.
11. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora.

TERMINY
– prace należy dostarczyć do 11 stycznia 2016 roku do p. Anny Szymczak
– rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w marcu/kwietniu 2016 roku. O terminie uroczystości osoby nagrodzone oraz ich opiekunowie zostaną zawiadomieni indywidualnie. Wyniki Konkursu zostaną też opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Australii

W środę 16 grudnia na ósmej godzinie lekcyjnej w sali 205 odbędzie się I Szkolny Konkurs Wiedzy o Australii.
Wszystkich chętnych uczniów z klas IV, V, VI prosimy o zgłoszenie się do p. Dziurli w celu zapisania się na listę uczestników tego konkursu.

Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

W dniu 26 listopada 2015 w naszej szkole odbył się po raz pierwszy Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego.
W etapie szkolnym wzięło udział 28 uczestników z klas piątych i szóstych.
Niestety, nikomu nie udało się zdobyć 30 punktów (na 40 możliwych do zdobycia), by awansować do etapu rejonowego.
Najlepsze wyniki w szkole uzyskali:
Albert Bego 27 punktów
Jagna Jasielska i Julia Wegner 26 punktów
Gratulujemy!