Kadra

DYREKCJA
Dyrektor szkoły
Beata Olszewska
Wicedyrektor
Anna Szymczak

LISTA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
JĘZYK POLSKI
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Małgorzata Graczyk Kowalska
Magdalena Prusinowska

JĘZYK ANGIELSKI
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel Michalak
Agnieszka Ruta
Anna Skrzypińska
Marzena Zblewska

JĘZYK NIEMIECKI
Marzena Zblewska

MUZYKA
Agata Majchrowska

PLASTYKA
Agata Majchrowska

HISTORIA
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Krzysztof Derejski

WOS
Izabela Jokiel Misiak

PRZYRODA
Mirosława Jaszczak
Andżelika Hajdasz

BIOLOGIA
Mirosława Jaszczak

GEOGRAFIA
Paweł Szuszkiewicz

FIZYKA
Alina Specht

CHEMIA
Andżelika Hajdasz

MATEMATYKA
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Szymczak

INFORMATYKA
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus

TECHNIKA
Dorota Fornalczyk

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Agnieszka Kubaczyk
Mariola Petrych
Tomasz Ledzianowski

RELIGIA
dk. Michał Dziedzic
Monika Opielska

ETYKA
Jakub Jesiołkiewicz

DORADZTWO ZAWODOWE
Izabela Jokiel Misiak

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Halina Chojnowska Studzińska
Izabela Gosik
Agnieszka Pałamar
Agnieszka Ruta
Anna Skorupska
Agnieszka Ziółkowska

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY
Katarzyna Bykowska
Iwona Kłosińska
Agnieszka Lesicka
Katarzyna Megger
Aleksandra Paluch

PSYCHOLOG
Michał Frątczak

PEDAGOG
Aniela Sobczak

NEUROLOGOPEDA
Małgorzata Drajerczak

BIBLIOTEKA
Joanna Weremko Witkowska
Magdalena Prusinowska

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Anita Orzechowska
Katarzyna Bykowska

WYCHOWAWSTWA
Ia – Izabela Gosik
Ib – Agnieszka Ziółkowska
IIa – Agnieszka Pałamar
IIb – Anna Skorupska
IIIa – Agnieszka Ruta
IIIb – Halina Chojnowska Studzińska
IVa – Aleksandra Hajdasz
IVb – Anna Izydorczyk
IVc – Maria Czekalska
Va – Agata Rozmus
Vb – Anna Skrzypińska
Vc – Paweł Szuszkiewicz
VIa – Małgorzata Graczyk Kowalska
VIb – Magdalena Prusinowska
VIc – Tomasz Ledzianowski
VIIa – Iwona Henkel Michalak
VIIb – Mariola Petrych
VIIIa – Agata Majchrowska
VIIIb – Mirosława Jaszczak
VIIIc – Agnieszka Kubaczyk
VIIId – Krzysztof Derejski