Mały czytelnik

Nauczyciel prowadzący:
Termin:
Sala:
Klasa: