Regulamin konkursu wakacyjnego “Wspominam bezpieczne wakacje w górach, nad wodą lub…”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć w czasie wakacji,
– promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
– zachęcanie do bezpiecznej aktywności w czasie wakacji,
– rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań oraz samodzielności i odpowiedzialności,
– rozwijanie umiejętności plastycznych,
– podzielenie się wspomnieniami i wrażeniami z miejsca, w którym spędzamy wakacje.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 oraz 4-7.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w formie rysunku (klasy 1-3) lub plakatu (klasy 4-7) w dowolnej technice plastycznej, maksymalny format A3,
– gotowe i podpisane prace należy przynieść do portierni szkolnej w dniach: 23-26.08.2021 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 23-26 sierpnia 2021 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 10 września 2021 r.

Nagrody:
– uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategorii wiekowej klas 1-3 oraz 4-7 otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
– zwycięskie prace będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Anna Szymczak

Koordynator konkurs:
Anna Szymczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Serdecznie zapraszamy Uczniów klas 1-7 na uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Prosimy o przyjście do szkoły według poniższego harmonogramu:
godz. 8:00 (wejście i wyjście od strony placu zabaw):
sala 20 – klasa 3a
sala 21 – klasa 1b
sala 22 – klasa 1a
sala 23 – klasa 3c
sala 24 – klasa 3b
godz. 8:00 (główne wejście):
sala 111 – klasa 4a
sala 113 – klasa 4b
sala 114 – klasa 4c
sala 115 – klasa 6c
sala 108 – klasa 6b
sala 109 – klasa 5b

godz. 8:30 (wejście i wyjście od strony placu zabaw):
sala 22 – klasa 2c
sala 23 – klasa 2a
sala 24 – klasa 2b
godz. 8:30 (główne wejście):
sala 113 – klasa 5a
sala 202 – klasa 6d
sala 203 – klasa 6a
sala 205 – klasa 7b
sala 206 – klasa 7c
sala 207 – klasa 7a

Na zakończenie roku szkolnego, tradycyjnie, za bukiety dziękujemy, a w zamian prosimy o przeznaczenie funduszy na spełnienie marzenia dziecka – podopiecznego Fundacji Mam Marzenie. Datki będzie można składać w dniu 25 czerwca br. do puszki kwestowej znajdującej się w dyżurce szkolnej.
Z góry dziękujemy 🙂

Ogólnopolski Konkurs ZUCH – Roczny

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Zuch – Roczny:
laureatką konkursu z języka angielskiego i języka polskiego dla klas 3 została Daria Kinstler z klasy 3c

Dyplom uznania otrzymali:
– konkurs z języka polskiego:
Alicja Bryłkowska klasa 1a
Michał Barczyński klasa 1b
Tymon Baca klasa 3a
Szymon Nowakowski klasa 3a
Eryk Grzęda klasa 3b
Aleksander Bryłkowski klasa 3c

– konkurs z języka angielskiego:
Michał Barczyński klasa 1b
Lenard Waliszewski klasa 1b
Tymon Baca klasa 3a
Szymon Nowakowski klasa 3a
Eryk Grzęda klasa 3b

– konkurs z matematyki:
Alicja Bryłkowska klasa 1a
Michał Barczyński klasa 1b
Maria Waligórska klasa 2c
Tymon Baca klasa 3a
Szymon Nowakowski klasa 3a
Filip Wysocki klasa 3a
Eryk Grzęda klasa 3b
Mateusz Kapica klasa 3b
Aleksander Bryłkowski klasa 3c
Daria Kinstler klasa 3c

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.