Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas 1-3

Organizator konkursu: mgr Adrianna Wojciechowska

§ 1
Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa,
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
• propagowanie kultury czytelniczej,
• popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej,
• nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
• wdrażanie do staranności przekazu językowego,
• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

§ 2
Regulamin konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie klas I – III (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę w eliminacjach klasowych – jest to 1 osoba z każdej klasy),
• zgłoszenia uczniów do konkursu zbierane są przez wychowawcę klasy,
• konkurs przebiega w dwóch etapach:
– I etap – eliminacje klasowe – do 20. 03. 2018r.
– II etap – szkolny – 21. 03. 2018r.
• zadaniem uczestnika jest przeczytanie wylosowanego fragmentu książki,
• uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem w ciągu 1 minuty przed samym występem,
• czas czytania – do 2 minut; po przekroczeniu tego czasu sygnał dźwiękowy przerwie prezentację.

§ 3
Kryteria oceny:
Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, tj: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie.

§ 4
Skład komisji konkursowej:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Adrianna Wojciechowska, Anna Skorupska, Halina Chojnicka-Studzińska.

§ 5
Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Serdecznie zapraszamy!

Pytania prosimy kierować do pani Adrianny Wojciechowskiej

Plan rekolekcji

Poniedziałek (12 marca):
Klasy 0-3
9:00 – 11:00 zajęcia rekolekcyjne w szkole.
Uwaga! Basen bez zmian.

Klasy 4-7
9:00 – 11:30 seminarium, zwiedzanie katedry.

Wtorek (13 marca):
Klasy 0-3
9:00 – 9:40 rekolekcje w kościele,
10:10 – 12:00 zwiedzanie katedry.

Klasy 4-7
9:00 – 9:40 zajęcia rekolekcyjne w szkole (klasy 4-5),
9:00 – 9:50 zajęcia rekolekcyjne w kaplicy (klasy 6-7),
10:00 – 11:00 rekolekcje w kościele (klasy 4-7).

Środa (14 marca):
Klasy 0-3
8:15 – 9:30 rekolekcje w szkole,
9:50 – 10:50 Msza św. w kościele.

Klasy 4-7
9:00 – 9:45 spowiedź św. w kościele,
9:50 – 10:50 Msza św. w kościele.

Świetlica szkolna działa bez zmian czyli od godz. 6:30 do 17:00.

Drzwi otwarte w SP89

Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z dziećmi zainteresowanych nauką w naszej szkole (klasy pierwsze, rocznik 2011) na DRZWI OTWARTE, które odbędą się 6 marca (wtorek) w godz. 17.00 – 19.00.
Rozpoczynamy spotkaniem z rodzicami o godz. 17.00, a następnie zwiedzimy naszą szkołę.

Konkurs Logicznego Myślenia

Zapraszamy uczniów klas 4 – 7 do udziału w Konkursie Logicznego Myślenia. Konkurs odbędzie się 9 marca. Na zgłoszenia czekamy do 1 marca. Koszt udziału w konkursie to 8,50 zł.
Organizatorki: Anna Izydorczyk, Hanna Jasiczak, Anna Szymczak

Zajęcia dla dzieci w czasie ferii

W czasie ferii zimowych zapraszamy uczniów naszej szkoły:
w I tygodniu (12 – 16 lutego 2018 r.) od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 – 11.00 na zajęcia w osiedlowej modelarni oraz od godziny 10:00 do 12:00 na spotkania z książką.
w II tygodniu (19 – 23 lutego 2018 r.)we wtorek i czwartek od godziny 9.00 – 11.00 na treningi judo dla dzieci klas I-VII (zajęcia poprowadzi pan Michał Kujawa) oraz od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 – 11.00 na zajęcia w osiedlowej modelarni.

W czasie ferii zimowych dzieci pod opieką opiekunów będą mogły korzystać ze szkolnej bazy sportowej tj. zewnętrznych boisk, placu zabaw dla dzieci od 0-IV w godzinach od 9.00 do 13.00 i kącika rekreacji ruchowej.

Międzyświetlicowy Turniej Gier

Miło nam poinformować, że uczniowie z klasy 3d godnie reprezentowali naszą szkołę w Międzyświetlicowym Turnieju Gier.
Andrzej Sochański został zwyciezcą w grze Connect 4.
Jakub Szkudlarski dzielnie walczył i ostatecznie uplasował się na 3 miejscu w grze Dobbel.
Gratulujemy!

Konkurs literacki na fotoreportaż ferii

Zapraszamy uczniów klas IV-VII do udziału w konkursie na fotoreportaż z ferii pt. „Moje ferie z …”.
Zachęcamy Was, abyście podzielili się z nami przeżyciami z ferii. Uzasadnijcie, dlaczego wydarzenia, które przedstawiliście na fotografiach, są warte podzielenia się z innymi. Przedstawione zdarzenie może mieć dowolny temat, charakter, jednak musi mieć miejsce podczas tegorocznych ferii.
Prace można oddawać nauczycielom polonistom do 20 marca 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz przez szkolny radiowęzeł 27 marca 2018 r.
Rodzice/opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie wyrażają na piśmie zgodę na:
– zaprezentowanie pracy na szkolnej wystawie,
– opublikowanie nagrodzonych prac na stronie internetowej szkoły wraz z danymi dziecka (imię, nazwisko i klasa).

Zasady konkursu oraz wymogi techniczne:
1. Każdy uczeń tworzy fotoreportaż na temat: „Moje ferie z …”.
2. Praca musi zawierać maksimum 5 stron standardowego wydruku komputerowego.
3. Reportaż musi być pisany czcionką 12 Calibri. Odstęp 1,5 interlinii.
4. Fotografie nie mogą przekraczać 50% całości pracy, muszą być autorskie (nie można ich wklejać z Internetu).
5. Autor oddaje papierowy egzemplarz konkursowy oraz przesyła egzemplarz w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora.

Cele konkursu:
– rozwijanie ciekawości świata,
– zainteresowanie wydarzeniami rozgrywającymi się w najbliższym otoczeniu,
– rozwijanie umiejętności pisania,
– kształcenie umiejętności oddania atmosfery opisywanego wydarzenia, własnych wrażeń,
– kształcenie umiejętności korzystania z edytora tekstu, używania mediów.

Kryteria oceny prac konkursowych:
– przy ocenie fotoreportażu będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– zachowanie formy fotoreportażu (zrelacjonowanie wydarzeń, których autor był świadkiem lub uczestnikiem, informacje dotyczące czasu, miejsca wydarzeń i osób w nich uczestniczących, informacje dotyczące reakcji, zachowań, opinii, ocena przedstawionych wydarzeń),
– trafny, ciekawy tytuł,
– bogactwo treści,
– oryginalność ujęcia tematu,
– poprawność języka, ortografii oraz interpunkcji.

Nagrody dla laureatów:
– laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy,
– organizatorki zastrzegają sobie możliwość nieprzyznania jednego ze stopni wyróżnień lub przyznanie miejsc ex aequo.

Organizatorki:
Magdalena Prusinowska
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska – Szarzała