Mistrz Wielkopolski w Judo

Michał Kostruba, uczeń klasy 6b, reprezentujący klub UKS Energetyk Poznań, został Mistrzem Wielkopolski w Judo. Złoty medal wywalczyl w kategorii Młodzik, w wadze do 66 kilogramów.
GRATULUJEMY!!!

RĘCĘ, KTÓRE…WIDZĄ – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Bardzo miło nam poinformować, iż konkurs plastyczny „Ręce, które…widzą” został rozstrzygnięty. Po naradach, komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce
Dagmara Chojan kl. 5c
II miejsce
Aleksander Bryłkowski kl. 5c
III miejsce
Jan Bełka kl. 8c

Prace były pomysłowe i twórcze, stąd oprócz zagwarantowanych regulaminem nagród przyznano, także dwa wyróżnienia:
Wiktor Krause kl. 4b
Tomasza Smagacz kl. 4b


Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Europejski Konkurs Statystyczny – EDYCJA VI

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Główny Urząd Statystyczny (część krajowa) oraz EUROSTAT we współpracy z 19. krajami europejskimi (część europejska).

Cele konkursu:
– zainteresowanie uczniów statystyką,
– popularyzacja statystyki publicznej i udostępnianych danych wśród uczniów,
– popularyzacja roli statystyki publicznej w życiu społeczeństwa obywatelskiego,
– wzrost zainteresowania uczniów statystyką publiczną,
– wspieranie rozwoju umiejętności współpracy oraz wyznaczania i realizacji celów uczniów,
– wzmocnienie roli statystyki publicznej w różnych aspektach życia społecznego,
– zachęcenie do korzystania z oficjalnych, zagranicznych źródeł statystycznych Eurostatu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 8.

Zasady konkursu:
– do udziału w konkursie zgłaszają się ZESPOŁY, składające się z dwóch lub trzech uczniów, w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023r., dostarczając w tym terminie podpisane zgody (patrz załączniki)
ETAP I CZĘŚCI KRAJOWEJ – test on-line:
Pierwszy etap odbędzie się on-line. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie formularza, zawierającego 3 testy z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.
– Test 1 – podstawowy test wiedzy;
Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
– Test 2 – oficjalne dane statystyczne;
Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
– Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego;
Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji, która zostanie podana przez Inicjatora konkursu.
ETAP II CZEŚCI KRAJOWEJ- analiza danych i prezentacja wyników.
Szczegółowy regulamin części krajowej: https://eks.stat.gov.pl/
ETAP EUROPEJSKI:
– W części europejskiej zespoły, które zostaną wyłonione w etapie krajowym, mają za zadnie przygotować film trwający 2 min i 10 sekund oraz krótki dokument PDF, wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki, proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych. Temat filmu zostanie podany przez Inicjatora Konkursu w późniejszym terminie.
W ramach eliminacji o przygotowanie filmu zostanie poproszonych po 5 najlepszych zespołów z części krajowej w każdej kategorii. Następnie odbędzie się głosowanie on-line na najlepsze dwa filmy. Filmy oceniane są również przez jury, które wyłoni 4 najlepsze filmy.
– Więcej informacji na temat części europejskiej: https://www.esc2023.eu/

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Termin konkursu:
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali podpisane zgody uczestnictwa (patrz załączniki) koordynatorom konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023 r.
– 1 lutego 2023 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE – godzina 12:00
– 21 lutego 2023 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE – godzina 24:00
– 26 lutego 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
– 27 lutego 2023 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE PREZENTACJI
– 14 marca 2023 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: WYSŁANIE PREZENTACJI
– 30 marca 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
– 30 marca 2023 r. PRACA ZESPOŁOWA NAD FILMAMI
– 21 kwietnia 2023 r. OSTATECZNY TERMIN PRZESŁANIA FILMÓW
– 25 kwietnia – 28 kwietnia 2023 r. GŁOSOWANIE ON-LINE NA FILMY
– DO 6 maja 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI KRAJOWEJ I FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ NA STRONIE KONKURSU.

Komisja konkursowa:
Iwona Michalak-Henkel
Izabela Jokiel-Misiak
Agata Rozmus
Marzena Zblewska

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Regulamin Inicjatora
Oświadczenie ucznia/opiekuna prawnego
Oświadczenie ucznia/opiekuna prawnego do drugiego etapu konkursu krajowego
Oświadczenie ZESPOŁU

SERCE DLA SERCA

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele!
Już od poniedziałku w naszej szkole rozpocznie się akcja „SERCE DLA SERCA!”
Wielokrotnie Społeczność Osiemdziesiątki Dziewiątki okazała ogromne serce i wrażliwość na potrzeby potrzebujących, szczególnie dzieci.
Tym razem możemy wspólnie pomóc URATOWAĆ SERCE! Na terenie naszej szkoły odbędzie się zbiórka pieniężna na rzecz 15-letniego Dymitra Czekalskiego – ucznia jednej z poznańskich szkół. Jego serce jest na skraju wytrzymałości! Chłopiec ma zwężony łuk aorty, co powoduje krytyczne nadciśnienie zagrażające jego życiu. Jedyną szansą na ratunek jest nierefundowana operacja kardiologiczna, która kosztuje krocie.

Okażmy SERCE… DLA SERCA i włączmy się w tę zbiórkę!

Kiedy i jak?
Od 23.01. do 25.01. w portierni naszej szkoły będzie stała puszka, do której można wrzucać datki na ten cel. Następnie zebrana kwota zostanie przekazana na operację serca chłopca na konto fundacji Siepomaga.pl
Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie: https://www.siepomaga.pl/dymitr-czekalski

Liczymy na Wasze otwarte serca!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odkrywcy wirtualnego Poznania

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami z zakresu technologii i komunikacji
– lepsze poznanie stolicy Wielkopolski jako „Małej Ojczyzny”
– doskonalenie czytania map i zdjęć satelitarnych
– propagowanie kreatywnego spędzania czasu, zainteresowanie układem przestrzennym i krajobrazem miasta Poznania

Uczestnicy:
uczniowie klas 5-8

Zasady konkursu:
– konkurs ma charakter cykliczny: składa się z zadań udostępnianych we wtorki i czwartki przez trzy tygodnie z rzędu (5 zagadek: wtorek/10.01, 17.01, 24.01 oraz czwartek/12.01, 19.01) w zakładce „Ogłoszenia” dziennika elektronicznego Librus
– zadania wraz z formularzem odpowiedzi będą dostępne przez 24h w KAŻDY wymieniony wyżej wtorek i czwartek, nie będą już widoczne dnia kolejnego (do północy danego dnia)
– w przypadku tej samej liczby punktacji, możliwe jest przeprowadzenie dogrywki (dodatkowe zadanie)
– zadania polegają głównie na rozwiązywaniu zagadek kartograficznych w oparciu o mapę wirtualnego Poznania ze zdjęciami z lotu ptaka wybranych miejsc
https://visitpoland.online/poznan/

Kryteria oceny:
– poprawność nadesłanych poprzez formularz google rozwiązań

Termin i miejsce konkursu:

– konkurs trwa przez trzy tygodnie od 10.01 do 24.01, odbywa się online (formularze google udostępniane we wskazane wtorki i czwartki)
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 stycznia 2023r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus

Komisja konkursowa:

Paweł Szuszkiewicz
Magdalena Prusinowska
Krzysztof Derejski

Nagrody:

Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy.

Koordynator konkursu:
Paweł Szuszkiewicz

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.
Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w dwóch kategoriach:
• klasy 4, 5 i 6 – poziom 2
• klasy 7 i 8 – poziom 3

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali zgodę (patrz załącznik) uczestnictwa nauczycielowi matematyki i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 14 zł w terminie do 23.01.2023 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 14 marca 2023 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:
Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
• miejsce 1: Grawerowany dyplom „Arcymistrza Logicznego Myślenia” oraz nagroda książkowa;
• miejsca od 2 do 5: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia” oraz nagrody książkowe;
• miejsca od 6 do 10: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia”;
• miejsca od 11 do 15: Dyplomy „Eksperta Logicznego Myślenia”;
• miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Szymczak

Załączniki:
Regulamin
Klauzula informacyjna
Zgoda