Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca – p. Beata Oryl-Stroińska
Z-ca – p. Monika Piasecka – Czekalska
Skarbnik – p. Małgorzata Korus
Sekretarz – p. Natalia Nowicka

Składka na Radę Rodziców: 30 zł od rodziny
Fundusz remontowy: 30 zł od rodziny
Konto Rady Rodziców: Bank PKO 34124032201111000035294072

Kontakt
rada.rodzicow.sp89@wp.pl