Informacyjne zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice,
na spotkania dotyczące organizacji pracy szkoły zapraszamy Państwa w dniu 2 września br.
Rodziców uczniów klas 1-3 zapraszamy o godz. 17:00, natomiast Rodziców klas 4-8 o godz. 19:00.

Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku szkoły.
Rodzice po wejściu do budynku szkoły proszeni są o kierowanie się bezpośrednio do sali lekcyjnej.

Informacja dla Rodziców Uczniów klas pierwszych

Drodzy Pierwszoklasiści, Szanowni Rodzice,
serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września.

Listy uczniów zostaną umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku szkoły w dniu 28 sierpnia br.
Spotykamy się, w zależności od pogody, na dziedzińcu szkolnym lub w sali gimnastycznej:
klasa 1a – godz. 11:00.
klasa 1b – godz. 12:00.

W tym dniu otrzymacie Państwo pakiet dokumentów do wypełnienia. Prosimy o wypełnienie ich na miejscu i oddanie całego pakietu w sekretariacie szkoły lub najpóźniej 2 września podczas zebrań z rodzicami. Rodzice, którzy jeszcze nie dostarczyli oryginalnych dokumentów zgłoszenia dziecka do szkoły powinni oddać je w dniu 1 września. Jeśli Państwo wyrazicie taką wolę, możecie dostarczyć też kserokopię Gotowości Szkolnej.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami do wypełnienia.
Deklaracja uczestnictwa w religii i etyce
Karta informacyjna
Karta zgłoszenia do świetlicy
Klauzula informacyjna
Monitoring wizyjny
Wizerunek dziecka i opiekuna prawnego
Wizerunek osób innych niż dzieci
Zgoda na świadczenia ogólnostomatologiczne.pdf
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły-świetlicy_klauzula informacyjna

W tym dniu na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, Uczniów i Rodziców obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

Z wielką radością czekamy na spotkanie z Wami
Dyrekcja szkoły oraz Nauczyciele

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drogie Uczennice i drodzy Uczniowie,
tęskniliśmy za Wami 174 dni.

Szanowni Rodzice uczniów klas II – VIII,
ze względu na epidemię oraz zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych, do których zapraszamy tylko Uczniów.

Rodzice proszeni są o oczekiwanie na dzieci przed budynkiem.

Na terenie szkoły, poza salami lekcyjnymi, Uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
Prosimy o wyposażenie dzieci w maseczki lub przyłbice.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5b, 6b, 6c:
rozpoczęcie spotkania – godz. 9:00
zakończenie spotkania – godz. 9:30.

Uczniowie klas 2 i 3 wchodzą głównym wejściem.
klasa 2a – sala 23
klasa 2b – sala 21
klasa 2c – sala 22
klasa 3a – sala 20
klasa 3b – sala 24
klasa 3c – świetlica górna.

Uczniowie klas: 4a, 4b, 4c, 5b, 6b oraz 6c wchodzą wejściem od strony placu zabaw, a następnie wejściem przy sali gimnastycznej.
klasa 4a – sala 111
klasa 4b – sala 113
klasa 4c – sala 114
klasa 5b – sala 109
klasa 6b – sala 108
klasa 6c – sala 115.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla klas 5a, 6a, 6d, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b:
rozpoczęcie spotkania – godz. 10:00
zakończenie spotkania – godz. 10:30.

Uczniowie klas: 5a, 6a, 6d, 8b wchodzą głównym wejściem.
klasa 5a – sala 113
klasa 6a – sala 203
klasa 6d – sala 202
klasa 8b – sala 204.

Uczniowie klas: 7a, 7b, 7c, 8a wchodzą wejściem od strony placu zabaw, a następnie wejściem przy sali gimnastycznej.
klasa 7a – sala 207
klasa 7b – sala 205
klasa 7c – sala 206
klasa 8a – sala 115.

Zapisy do świetlicy szkolnej:
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wychowawcy klas II – IV przekażą uczniom karty zapisu do świetlicy szkolnej oraz upoważnienie do odbioru.
Dokumenty można pobrać poniżej.
Karta zgłoszenia do świetlicy

W przypadku chęci zapisania uczniów starszych klas, prosimy o kontakt drogą elektroniczną przez Librusa z kierownikiem świetlicy Panią Agnieszką Lesicką.
Prosimy o zwrot wypełnionych kart w dniu 2 września. Uczniowie powinni oddać karty wychowawcy klasy.
Równocześnie prosimy o informacje w Librusie do Pani Agnieszki Lesickiej do dnia 31 sierpnia br. o chęci zapisania dziecka do świetlicy szkolnej.

Z wielką radością czekamy na spotkanie z Wami
Dyrekcja szkoły oraz Nauczyciele

Posiłki w szkole w nowym roku szkolnym

Drodzy Rodzice,
informujemy, że w związku ze znacznymi podwyżkami cen produktów spożywczych, od nowego roku szkolnego 2020/2021, zmuszeni jesteśmy podwyższyć ceny posiłków serwowanych w szkole przez naszą firmę.

Poniżej aktualny cennik:
1. napój, zupa, drugie danie = 12 zł
2. napój, drugie danie = 10 zł
3. napój, zupa = 4 zł
4. bułka = 3 zł
5. NOWOŚĆ! – drugie śniadanie – 3 zł – te pozycję dokładamy do portalu www.kid-eat.pl i można ją wybierać opcjonalnie, drugie śniadania będą wydawane w stołówce szkolnej między pierwszym śniadaniem, a obiadem, w przerwie ustalonej przez Dyrekcję.

Menu na wrzesień wraz z możliwością zakupu posiłków pojawi się na www.kid-eat.pl już w najbliższy weekend.

Wszystkich z Państwa, którzy zasilili skarbonki w marcu 2020 lub wcześniej i mają nadpłaty, zapraszamy do skorzystania ze zgromadzonych środków w bieżących zakupach wrześniowych.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM SMACZNEGO I ZDROWEGO POWROTU DO SZKOŁY

SERDECZNIE POZDRAWIAM
Anna Czekała
Rodzinna Pracownia Kulinarna

Odbiór podręczników i książek

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
uprzejmie przypominamy, że podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki, nauczyciele bibliotekarze będą odbierać w szkole od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. w godzinach 8:00 – 15:00.
Prosimy, aby podręczniki i książki spakowane były w przezroczystą folię (osobno podręczniki i osobno książki), podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczeń uczęszczał.
Proszę pamiętać o zabraniu maseczki.

List do Rodziców i Pierwszoklasistów

Szanowni Rodzice Uczniów klas pierwszych,
Drodzy Pierwszoklasiści,

niedługo spotkamy się w Osiemdziesiątce Dziewiątce. Czekamy na Was 1 września, który będzie
dla nas wszystkich bardzo ważnym i wyjątkowym dniem.
W obecnej sytuacji ze względu na Covid-19 nie miałam możliwości zaprosić Państwa i Dzieci
na tradycyjne spotkanie integracyjno – informacyjne w czerwcu.
Poniżej zamieszczam więc kilka istotnych informacji. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły przekażę Państwu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
• Dnia 1 września otrzymacie Państwo pakiet niezbędnych wewnątrzszkolnych dokumentów
do wypełnienia. Jeśli Państwo wyrazicie taką wolę, możecie dostarczyć też kserokopię Gotowości Szkolnej.
• Dnia 2 września o godz. 17:00 zapraszamy Rodziców na spotkanie integracyjno – informacyjne
z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.
• Informacja dotycząca organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 zostanie umieszczona
na stronie internetowej szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu wakacji.
W związku z Covid-19 informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w oparciu o wytyczne MEN, MZ, GIS zostanie umieszczona
na stronie internetowej szkoły najpóźniej w ostatnim tygodniu wakacji
.

Przekazuję też kilka informacji, które pomogą Państwu przygotować się z dziećmi do rozpoczęcia edukacji:
Wyprawka ucznia klasy pierwszej
Bezpłatne podręczniki dzieci wypożyczają w szkole. Ćwiczenia są własnością dzieci. Będą to:
„Gra w kolory” (podręcznik oraz ćwiczenia) – wydawnictwa MAC EDUKACJA oraz „Bugs Team 1” (podręcznik oraz ćwiczenia) – wydawnictwo MAC Edukacja.
Religia i Etyka są zajęciami dodatkowymi, decyzja należy do Państwa, czy dziecko będzie uczestniczyć w tych zajęciach. Religia – Rodzice są zobowiązani do zakupu wymaganego podręcznika: „Pan Bóg jest naszym Ojcem” (2 części) pod redakcją ks. Marcina Wojtasika
oraz ks. Pawła Płaczka, Wydawnictwo Święty Wojciech.
Etyka – ma na celu wprowadzenie uczniów w świat wartości i ułatwienie kształtowania ich postaw moralno-etycznych. Na lekcjach etyki uczniowie uczą się uważności i samoświadomości. Lekcje etyki wspomagane są technikami teatralnymi, treningiem uważności oraz elementami odysei umysłu. Uczniowie nie korzystają z podręcznika.
• Dziecko może uczęszczać na religię i etykę lub na jedno z tych zajęć, może też nie uczęszczać
na zajęcia, pozostaje wtedy pod opieką świetlicy.
Świetlica jest czynna w godz. 6:30 – 17:00. Dzieci spędzają czas w grupach wiekowych.
Zapisy w dniu 1 września 2020 r.
Obiady przygotowywane są na miejscu przez Rodzinną Pracownię Kulinarną. Szczegóły dotyczące płatności i zamawiania posiłków zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły najpóźniej
w ostatnim tygodniu wakacji.
• Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus. Kody dostępu otrzymacie Państwo 1 września.
• W szkole zostaną utworzone dwa oddziały pierwsze (wcześniej planowane były trzy). W klasie może być maksymalnie 27 uczniów. Z uwagi na to, że nadal rodzice zgłaszają dzieci z obwodu, listy klas będą tworzone w ostatnim dniu wakacji.

Pozdrawiam wakacyjnie z Osiemdziesiątki Dziewiątki i zachęcam do obejrzenia naszego filmu
“89 prezentuje… Z wirusem pod wiatr”.
Beata Olszewska