Oferta szkoły

• realizacja programu dydaktycznego, wychowawczo-profilaktycznego z elementami psychoedukacji i kinezjologii,
• realizacja projektów dydaktycznych i wychowawczych,
• realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, rewalidacyjnych, terapeutycznych i dydaktyczno-wyrównawczych,
• działalność kół zainteresowań oraz kół sportowych we współpracy z Radą Osiedla i Radą Rodziców,
• udział uczniów w konkursach przedmiotowych, plastycznych i zawodach sportowych,
• wsparcie pedagoga i psychologa dla dzieci i rodziców,
• opieka świetlicy, w której zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych,
• możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów i napojów przygotowywanych w szkolnej kuchni i spożywanych w grupach wiekowych,
• każdy uczeń posiada indywidualną szafkę na przybory szkolne, strój sportowy i odzież wierzchnią,
• opiekę i pomoc pielęgniarki,
• udział w “Programie dla szkół” (komponenty owocowe, warzywne i mleczne),
Ponadto:
• nauka języka angielskiego,
• nauka języka niemieckiego,
• nauka jazdy na łyżwach,
• nauka pływania w klasach drugich i trzecich, możliwość zdobycia karty pływackiej,
• teatr tańca,
• 89 JGZ Wesołe Krasnale (dla klas I-III),
• 233 PDH Contrast (dla klas IV-VI),
• 88 PDHS Dragon (dla klas VII-VIII),
• judo,
• karate,
• gry planszowe,
• spotkania autorskie,
• lekcje muzealne, w kinie i w teatrze,
• teatrzyki oraz imprezy kulturalne na terenie szkoły,
• wycieczki edukacyjno – krajoznawcze.