Regulamin konkursu “Eko Poznaniak”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej,
– propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
– upowszechnianie inicjatyw twórczych uczniów.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-6.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać z wykorzystaniem surowców wtórnych w dowolnej formie plastycznej,
– gotowe i podpisane prace należy przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 17.05.2024 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 17.05.2024 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 20.05.2024 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą 1-3 miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Beata Olszewska
Anna Szymczak

Koordynator konkursu:
Aniela Sobczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regulamin konkursu