REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VIII.

Cele konkursu:
– propagowanie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji;
– doskonalenie umiejętności poprawnego zapisu;
– stwarzanie możliwości zdrowej rywalizacji.

Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą dyktando konkursowe;
– komisja konkursowa wyłania z każdego poziomu klas autora pracy bezbłędnej lub z najmniejszą liczbą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych;
– w przypadku dwóch lub więcej prac bezbłędnych lub z taka samą liczbą błędów, ich autorzy piszą dodatkowy tekst, który wyłoni zwycięzcę.

Termin:
– środa 6 kwietnia 2022 roku,
– klasy IV – pierwsza godzina lekcyjna (Magdalena Prusinowska),
– klasy V – trzecia godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VI – szósta godzina lekcyjna (Maria Czekalska),
– klasy VII – szósta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VIII – siódma godzina lekcyjna (Małgorzata Graczyk-Kowalska).

Komisja konkursowa:
Magdalena Prusinowska, Maria Czekalska, Małgorzata Graczyk-Kowalska, Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.

Koordynator konkursu:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.

Wyniki zostaną podane 11 kwietnia 2022 roku.

Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają +3 pkt. w kategorii „zachowanie”;
– zwycięzcy z każdego poziomu klas otrzymają dyplom oraz drobną nagrodę rzeczową.

Wyniki konkursu: Sławne Polki w dziedzinie nauki, kultury i sztuki.

Jest nam bardzo miło ogłosić wyniki szkolnego konkursu: Sławne Polki w dziedzinie nauki, kultury i sztuki. Dawniej i dziś.

Grupa I: uczniowie klas IV – VI
I miejsce: Hugo Korin kl. 4b
II miejsce: Paulina Łubińska kl.4c
III miejsce: Lena Szymańska kl. 4b
Wyróżnienia: Eryk Grzęda kl. 4b i Aleksander Bryłkowski kl. 4c

Grupa II: uczniowie klas VII – VIII
I miejsce: Milan Stroiński kl. 7d, Maja Strawa kl. 7c
II miejsce: Zuzanna Grzęda kl.7b
Wyróżnienia: Kamila Tatarkiewicz kl. 7b i Ksawery Tetzlaff kl.7d

Na konkurs zostały zgłoszone 23 prace. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom!
Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej w holu patrona szkoły.

ŚWIETLICOWY TURNIEJ GRY W “CHIŃCZYKA”

Ogłaszamy, że w finałowej rozgrywce ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU GRY W “CHIŃCZYKA”
I miejsce zajął LEON KUIK z klasy 3a,
II miejsce zajął PIOTR WITULSKI z klasy 4c,
III miejsce zajęła VANESSA VERGIN z klasy 3c,
IV miejsce zajął FILIP WYSOCKI z klasy 4a
.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

Wyniki konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej. Polskie ślady w Rumunii”

Z radością informujemy, że uczennica Maja Strawa z klasy 7c zajęła I miejsce w konkursie: „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej. Polskie ślady w Rumunii”.

Uczennica otrzymała nagrodę oraz list gratulacyjny od Ambasadora Rumunii w Polsce.
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni i dziękujemy za udział w konkursie pozostałym uczestnikom.

Konkurs Zuch 2022

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)

Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela (w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy za pomocą Formularza Google zgłosili chęć udziału oraz opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 12,00 zł w terminie do 31.03.2022 r. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego z opisem ZUCH ROCZNY, imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
Wyniki, za pomocą poczty elektronicznej, trafią do szkoły do dnia 14 czerwca 2022 r.

Termin konkursu:
9 maja 2022 r. konkurs Zuch z języka polskiego
10 maja 2022 r. konkurs Zuch z języka angielskiego
11 maja 2022 r. konkurs Zuch z matematyki

Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania

Koordynatorzy konkursu:
Anna Skorupska
Halina Chojnowska-Studzińska
Katarzyna Nyczak

Załączniki:
Link do formularza zgłoszeniowego (należy być zalogowanym na konto Google ucznia):
Link do strony Centrum Edukacji Szkolnej:

Podziękowania

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Ludzie o wielkich sercach

Składam serdeczne podziękowanie Przyjaciołom Osiemdziesiątki Dziewiątki za bezinteresowną pomoc, otwarte serca i życzliwość, którą od Was otrzymali nasi ukraińscy sąsiedzi. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i bezinteresowną pomocą wielu ludzi dobrej woli. Każdy dar serca pozwala dzieciom z Ukrainy i ich rodzinom przetrwać ten traumatyczny czas i dać im poczucie bezpieczeństwa.

“Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji” Cyceron

Szczególne podziękowania kieruję do
Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 89
oraz do naszych wolontariuszy

Beata Olszewska

Regulamin ŚWIETLICOWEGO TURNIEJU GRY W CHIŃCZYKA

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
popularyzacja gier planszowych,
wartościowy sposób spędzania czasu,
wspólna zabawa, integracja międzyklasowa,
umiejętność zdrowej i uczciwej rywalizacji,
kształtowanie odporniści na porażkę, umiejętność przegrywania,
doskonalenie umiejętności strategicznego myślenia, planowania,
poznanie zasad gry “CHIŃCZYK” i ich przestrzeganie.

UCZESTNICY:
Turniej przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 3 i 4.

ZASADY TURNIEJU:
Turniej będzie miał charakter rozgrywek zespołowych wg zasad gry planszowej “CHIŃCZYK”
Każdy chętny zgłasza swoją chęć udziału w turnieju.
Zapisy w świetlicy przyjmują pani Agnieszka Lesicka, Katarzyna Megger i Martyna Winkowska do poniedziałku 14.03.2022
Spośród zgłoszonych zawodników w drodze losowania zostaną wyłonione zespoły.
Turniej rozgrywany będzie etapowo – do momentu wyłonienia czwórki finalistów.
I ETAP – zespoły cztero- lub trzyosobowe (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników) – rozgrywają jedną partię gry wg zasad gry “CHIŃCZYKA” – do kolejnego etapu przechodzą zawodnicy z każdego zespołu, którzy w rozgrywce zajęli pierwsze i drugie miejsce.
II ETAP – zwycięzcy I ETAPU ponownie w drodze losowania zostają podzieleni na zespoły. Zespoły rozgrywają jedną partię gry wg zasad gry “CHIŃCZYKA” – do kolejnego etapu przechodzą zawodnicy z każdego zespołu, którzy w rozgrywce zajęli pierwsze miejsce.
III ETAP – Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce ponownie zostają w drodze losowania podzieleni na zespoły – rozgrywki trwają tak długo, aż zostanie wyłonionych czwórka finalistów.
IV ETAP – FINAŁ – w wyniku rozgrywki finałowej – jedna partia gry “CHIŃCZYK” – czwórka finalistów walczy o I, II, III, IV miejsce.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Miejsce – stołówka szkolna SP89, świetlica lub wolne sale lekcyjne.
Termin – ETAP I – 15.03.2022
Terminy kolejnych etapów ustalone będą po zgłoszeniu się zawodników i uzależnione od ich ilości.

KOMISJA KONKURSOWA – Katarzyna Megger, Martyna Winkowska i Agnieszka Lesicka

NAGRODY:

-nagrody rzeczowe dla finalistów
-drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników
-dyplom dla wszystkich uczestników

Koordynatorzy turnieju:
Agnieszka Lesicka
Katarzyna Megger
Martyna Winkowska