Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, w ramach profilaktyki zdrowotnej, prosimy o nie przysyłanie przeziębionych i chorych uczniów do szkoły.

UWAGA!!!
Jeżeli nie mieliśmy kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Informujemy, że rodzicom dzieci do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

W przypadku dodatkowych wątpliwości można zadzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo), do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej ul. Gronowa 22, 61 646-78-51 lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna ul. Zygmunta Noskowskiego 23, 61 854-48-02.

Informacja głównego inspektora sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania,) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Się gra się ma bezpieczny playroom – nagroda

Miło nam poinformować, że Osiemdziesiątka Dziewiątka zdobyła nagrodę III stopnia w postaci zegarka dziecięcego Smartwatch Kids o wartości 300 zł za udział w konkursie SIĘ GRA SIĘ MA BEZPIECZNY PLAYROOM. Nagrodę postanowiliśmy przekazać na trwającą licytację dla chorego Jasia Woźniaka.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na naszą szkołę oraz przekazywali paragony za zakup gier firmy Hasbro.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spotkania indywidualne

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Rodziców na spotkania indywidualne, które odbędą się 3 marca br. w godz. 18:00 – 19:00.

Rodziców uczniów klasy ósmej zapraszamy o godz. 17:30 do “Miętowego Zakątka” na spotkanie dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Konkurs Logicznego Myślenia

Konkurs Logicznego Myślenia odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r.
Osoby, które zapisały się na konkurs przychodzą do szkoły na godz. 7:30 i zgłaszają się w wyznaczonej sali.
sala 203 – klasy 4a, 5a, 5d, 6a
sala 204 – klasy 4b, 5b, 7a, 7b
sala 205 – klasy 5c, 6b, 6c, 8a
Należy zabrać czarny długopis i kartkę na obliczenia.
Życzymy powodzenia!!!

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych “Moje ulubione zwierzę”

Organizator konkursu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach.

Cele:
– promocja szkół, w tym świetlic szkolnych,
– rozwijanie zdolności plastycznych i ekspresji twórczej,
– twórcza wymiana doświadczeń plastycznych,
– kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt.

Warunki uczestnictwa:
– zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem „Moje ulubione
zwierzę”,
– prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie w formacie A4, techniką dowolną –
płaską (bez użycia materiałów sypkich),
– do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wg załączonego do regulaminu wzoru
oraz podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów zgody, które stanowią załącznik
do regulaminu).

Uczestnicy:

Uczniowie klas I-III.

Kryteria oceny prac:
– samodzielność,
– pomysłowość w interpretacji tematu i estetyki.

Termin:
Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 20.03.2020 r.

Opiekunie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha
Weronika Stachecka
Agnieszka Kubaczyk

Postanowienia końcowe:
1. Prace konkursowe nie będą zwracanie i przechodzą na własność organizatora.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
na upublicznienie prac i danych osobowych.
3. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą.
4. Prezentacja nagrodzonych prac w postaci wystawy pokonkursowej nastąpi po ogłoszeniu wyników w kwietniu 2020 r.

Zgoda na udział w konkursie

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z przyszłorocznymi pierwszakami na DRZWI OTWARTE w dniu 25 lutego (wtorek) w godz. 17.00 – 19.00.
O godz. 17.00 spotykamy się z Państwem w sali gimnastycznej i postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania, a dzieci zapraszamy w tym czasie na warsztaty i zabawy w salach lekcyjnych.

Medal Przyjaciela Osiemdziesiątki Dziewiątki

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaprojektowały medal Przyjaciela Osiemdziesiątki Dziewiątki.
Zapraszamy do obejrzenia prac:


Medal przygotowany przez Maję Strawę z klasy 5c zawisł w dniu Święta Szkoły na szyjach dwóch naszych PRZYJACIÓŁ

Święto Osiemdziesiątki Dziewiątki dnia 21 lutego 2020 r.

Plan dnia (kl. 1-3):
08:00 – spotkanie w salach lekcyjnych
08:15 – uroczysty apel na boisku szkolnym
08:45 – wykonanie odznaki z okazji Święta Szkoły
9:15 – Koło Fortuny oraz Turnieje Gier
12:00 – półfinały i finał Turnieju Papier, Kamień, Nożyce
12:30 zakończenie

Plan dnia (kl. 4-8):
08:00 – spotkanie w salach lekcyjnych
08:15 – uroczysty apel na boisku szkolnym
08:45 – wyjście do Parku Sołackiego (kl. 4) lub na Cytadelę (kl. 5-8)
12:00 – półfinały i finał Turnieju Papier, Kamień, Nożyce
12:15 – zwiedzanie wystawy „My w 89”
W ciągu dnia Zabawa z QR kodami
12:30 zakończenie

Obiad:
11:45 – 12:15 klasy 1-3
12:15 – 12:30 klasy 4-5
12:30 – 12:45 klasy 6-8

Strój: zwykły strój szkolny lub mundur harcerski/zuchowy
Uwaga!!!
Prosimy o dostosowanie stroju do pogody, część zajęć odbywać się będzie na dworze.

Świetlica szkolna działa w godz. 6:30 – 8:00 oraz w godz. 12:30 – 17:00.
Miłej zabawy!

Wyniki konkursu na rymowankę lub hasło reklamowe pt. “Jak bezpiecznie korzystać z internetu.”

Konkurs na na rymowankę lub hasło reklamowe pt. “Jak bezpiecznie korzystać z internetu” dla klas 1-3 rozstrzygnięty!
Poniżej zamieszczamy listę laureatów:
I miejsce – Aleksander Bryłkowski, kl. 2c

II miejsce – Tomasz Smagacz, kl. 1b

III miejsce – Nikodem Tetzlaff, kl. 1c

wyróżnienie – Maria Rudowicz, kl. 1b

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.