Zbiórka elektrośmieci

Ogłaszamy zbiórkę elektrośmieci, która odbędzie się w dniach 02-06.11.2021 r.
Przyniesione elektrośmieci prosimy odkładać w wyznaczonym miejscu przy wejściu na parking od strony placu zabaw. Prosimy również o oddanie w portierni kartki z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz spisem przyniesionych elektrośmieci.
Uwaga!
Przy sprzyjającej pogodzie będzie można przynieść elektrośmieci również w sobotę 6 listopada w godz. 9:00 – 11:00.

ZABAWA W POLIGLOTÓW

W TYGODNIU JĘZYKÓW OBCYCH uczennice i uczniowie z klas 2a, 2b, 3a i 3b poznali bliżej kraje sąsiadujące z Polską, a ostatnio sprawdzali swoje umiejętności w ZABAWIE W POLIGLOTÓW.

Uczestnicy zabawy uczyli się powitań i pożegnań w siedmiu językach naszych sąsiadów, czyli: po niemiecku, po czesku, po słowacku, po ukraińsku, po białorusku, po litewsku i po rosyjsku.
Podziwiamy wszystkich, że podjęli takie trudne zadanie! Brawo!

W zabawie wzięło udział 10 dzieci:

z klsay 2a
Łucja Bandurska
Antonina Kowalewska – I miejsce
Monika Kwapiszewska
Nadia Tatara

z klasy 2b
Sonia Kosmowicz
Milena Zamaro-Tokarska – II miejsce

z klasy 3a
Liwia Kiełtyka
Helena Malinowska
Grace Okpuruka

z klasy 3b
Maria Rudowicz – III miejsce

Gratulujemy wszystkim Młodym Poliglotom wiedzy i chęci do poznawania różnych języków. Życzymy dalszych radości z poznawania kolejnych języków świata!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizatorki zabawy:
Bogumiła Kordus
Anita Orzechowska

REGULAMIN KONKURSU „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, – doskonalenie umiejętności kojarzenia i wykorzystywania posiadanej wiedzy, – wykorzystanie umiejętności uważnego słuchania, analizy i syntezy myślenia, – umacnianie wiary we własne siły, – kształtowanie umiejętności zdrowej i uczciwej rywalizacji, – kształtowanie odporności na stres i porażkę.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 2 i 3.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter rozgrywek indywidualnych i polega na rozwiązywaniu zagadek słownych.
2. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 03.11.2021 r. (środa
Można to zrobić bezpośrednio w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości LIBRUS, wpisując jako temat „Konkurs „Zagadkowy Zawrót Głowy” – zgłoszenie”.
Zapisy na platformie LIBRUS przyjmuje p. Katarzyna Megger.
W świetlicy chęć udziału w konkursie można zgłosić p. Katarzynie Megger, p. Agnieszce Lesickiej lub p. Katarzynie Bykowskiej.
3. KONKURS rozgrywany będzie etapowo
I ETAP – udział biorą wszyscy uczestnicy. Zawodnicy rozwiązują 20 zagadek z różnych dziedzin z podawaną kategorią (np. zwierzę, przedmiot, warzywo). Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki.
Do drugiego etapu przechodzą zawodnicy, którzy rozwiążą prawidłowo co najmniej 13 zagadek.
II ETAP – zawodnicy rozwiązują 15 zagadek z różnych dziedzin bez podawanej kategorii. Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki.
Do trzeciego etapu przechodzi w ramach każdej kategorii wiekowej – klas 2 i klas 3 – dwójka zawodników (lub więcej w przypadku takiej samej liczby punktów), którzy rozwiążą prawidłowo najwięcej zagadek.
W przypadku, gdy w wyniku II ETAPU : – liczba zawodników wyniesie 4 osoby, wszyscy przechodzą do FINAŁU, – liczba zawodników wyniesie więcej niż 4 osoby rozegrany zostanie PÓŁFINAŁ.
PÓŁFINAŁ – zawodnicy rozwiązują 12 zagadek z różnych dziedzin bez podawanej kategorii. Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki. W półfinale nie ma podziału zawodników na kategorie wiekowe. Do finału przechodzi trójka zawodników (lub więcej w przypadku takiej samej liczby punktów), którzy rozwiążą prawidłowo najwięcej zagadek
FINAŁ – etap ma charakter ustny. Zagadki czytane będą dwa razy, bez podawanej kategorii. Na początku zawodnicy losują kolejność odpowiadania, następnie kolejno odpowiadają ustnie na zagadki. Każda zagadka skierowana jest do konkretnego gracza i tylko on na nią odpowiada –uzyskując za każdą prawidłową odpowiedź jeden punkt. Każdy zawodnik ma prawo do jednej pomyłki. W przypadku drugiej pomyłki zawodnik kończy grę. Zawodnicy kolejno wybierają numer zagadki z puli dostępnych zagadek. Liczba zagadek w puli uzależniona będzie od liczby finalistów (ilość zawodników razy 10 zagadek). Etap kończy się, gdy pozostanie jeden zawodnik lub wyczerpie się pula zagadek.
ZWYCIĘZCĄ zostaje gracz, który uzyska największą liczbę punktów.
UWAGA! WAŻNE! Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku nieprzewidzianych trudności w wyłonieniu zwycięzców.

KRYTERIA OCENY – prawidłowe rozwiązanie zagadki.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Termin – od 03.11.2021 r. do 30.11.2021 r.
Miejsce – sale lekcyjne lub stołówka szkolna SP 89
ETAP I – klasa 2 – poniedziałek 08.11..2021 r.. godz. 9.00 – stołówka szkolna
klasa 3 – czwartek 04.11.2021 r. godz. 11.45 – s.21
Obie grupy rozwiązują ten sam zestaw zagadek.
Terminy kolejnych etapów ustalone będą po zgłoszeniu się zawodników i uzależnione od ich liczby po ETAPIE I.

WYNIKI KONKURSU:
– informacja o wynikach kolejnych etapów w ogłoszeniach na platformie LIBRUS, – opublikowanie nazwisk zwycięzców po zakończeniu konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS,
– daty publikowania powyższych informacji będą na bieżąco podawane w ogłoszeniach na platformie LIBRUS.

KOMISJA KONKURSOWA: Katarzyna Megger Agnieszka Lesicka Katarzyna Bykowska

NAGRODY: – dyplomy dla wszystkich uczestników, – nagrody rzeczowe dla finalistów, – drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników.

Koordynator konkursu – Katarzyna Megger

“Wspominam bezpieczne wakacje w górach, nad wodą lub…”

Z wielką przyjemnością informujemy, że w konkursie organizowanym przez Wydział Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania wyróżnienie otrzymał Aleksander Bryłkowski, uczeń klasy 4c. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy 🙂

Dziękujemy również Władkowi Baszyńskiemu, Krystynie Baszyńskiej oraz Mai Strawie za wykonanie pięknych prac i reprezentowanie naszej szkoły w tym konkursie.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Zrozumieć niepełnosprawność’’

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju.

Cele konkursu:
1. Kształtowanie kreatywnej pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności.
2. Kształtowanie postawy twórczej dzieci i młodzieży.
3. Przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich, jak: integracja, tolerancja, równość.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
1. Każdy autor może zgłosić jedną pracę plastyczną formatu A4 lub A3, wykonaną samodzielnie.
2. Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową (olej, akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze, pisaki, kredki, itp.).
3. Prace należy szczegółowo i czytelnie opisane.
4. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji stanowiącej załącznik
do niniejszego regulaminu załącznik nr 1.

Kryteria oceniania prac:
1. Twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz zgodność w zakresie tematu.
2. Widoczna samodzielność wykonania pracy plastycznej przez dzieci.
3. Wysiłek włożony w pracę.
4. Walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.

Termin konkursu:
Termin dostarczania prac do Organizatora 03.11.2021 r. (portiernia).

Ogłoszenie wyników:
O wynikach zostaną powiadomieni laureaci konkursu od 30 listopada 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej szkoły: http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl

Uwagi końcowe:
1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in.
w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji
o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.
3. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zachowania prac konkursowych.

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Wyniki konkursu “Jesienne opowieści”

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu “Jesienne opowieści”

I miejsce Paulina Łubińska klasa 4c i Łucja Bandurska klasa 2a
II miejsce Nina Kaźmierczak klasa 4a
III miejsce Maria Dankowska klasa 4c

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pomysłowość. Wystawa prac konkursowych znajduje się w holu szkoły. Zapraszamy też do obejrzenia poniższej fotogalerii.

Regulamin konkursu fotograficznego „Kolory lata i jesieni”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
• Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań w dziedzinie fotografii
• Rozbudzanie kreatywności i pomysłowości (podejście do realizacji tematu)
• Rozbudzanie spostrzegawczości, obserwacji otoczenia, zachęcenie do fotograficznego spojrzenia na przyrodę

Uczestnicy:
• uczniowie klas 4-8

Zasady konkursu:
• Motywem przewodnim zdjęć jest kolor. Zdjęcia wiążą się z okresem lata lub jesieni w przyrodzie. Mogą przedstawiać zarówno pejzaż jak i zbliżenie na detal, np. liść, kwiat itp. Przyroda jest w roli głównej, mogą się jednak pojawić elementy wykonane ręką człowieka, np. budynki będące elementem pejzażu.
• Uczeń dostarcza od 1-3 zdjęć, które wystawia do konkursu. Mogą to być zdjęcia zarówno wywołane na papierze fotograficznym, jak i samodzielnie wydrukowane. Wydruk musi być wyraźny i dobrej jakości.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie pracy/prac fotograficznych dziecka na stronie internetowej szkoły

Forma i technika pracy:
• Fotografie mogą być wykonane zarówno aparatem fotograficznym jak i telefonem. Mogą to być zdjęcia wywołane na papierze fotograficznym, lub samodzielnie wydrukowane.
• Format: dowolny, jednak większy niż 9 x13 cm.

Kryteria oceniania prac:
• pomysłowość
• zgodność z tematyką konkursu

Termin i miejsce konkursu:
• Fotografie należy dostarczyć Pani Agacie Majchrowskiej lub Panu Pawłowi Szuszkiewiczowi do dnia 10 listopada, w szkole.
• Wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na stronie szkoły w dniu 29 listopada oraz odczytane przez szkolny radiowęzeł.
• Fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej w Holu Patrona w dniu 22 listopada 2021r.

Komisja konkursowa/jury:
• Paweł Szuszkiewicz, Iwona Henkel-Michalak, Agata Majchrowska, Dorota Fornalczyk, Maria Czekalska

Nagrody:
• dyplomy dla wszystkich uczestników
• nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3

Serdecznie zapraszamy do udziału!:)

Koordynator:
Agata Majchrowska

Wyniki turnieju sportowego “TOR PRZESZKÓD”

Miło nam ogłosić zwycięzców sportowej rywalizacji podczas turnieju “TOR PRZESZKÓD”.
Najszybsi byli i zostali zwycięzcami;
– w kategorii klas 1 –
Bartek Witulski kl. 1b – czas 59 s;
– w kategorii klas 2 –
Tosia Kowalewska kl. 2a – czas 1 min 10 s;
– w kategorii klas 3 –
Filip Kaczmarczyk kl. 3a – czas 51 s;
– w kategorii klas 4 –
Nina Kaźmierczak kl. 4a – czas 41 s.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za podjęcie sportowego wyzwania i udział w turnieju.