Baza szkoły

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli w celu realizacji zadań statutowych Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego posiada:
• 17 sal dydaktycznych (wszystkie wyposażonych w monitory lub tablice interaktywne),
• salę informatyczną z 24 stanowiskami komputerowymi oraz projektorami multimedialnymi,
• 4 sale świetlicowe (w salach lekcyjnych kąciki świetlicowe),
• salkę terapeutyczną,
• pokój do rozmów z rodzicami,
• salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
• salkę do ćwiczeń ogólnorozwojowych,
• bibliotekę i czytelnię,
• sekretariat,
• gabinety dla dyrektora i wicedyrektora,
• pokój nauczycielski,
• gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
• gabinet pielęgniarki,
• stołówkę “Miętowy zakątek”,
• szatnię szkolną z szafkami uczniowskimi,
• 4 wielofunkcyjne boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią,
• ogródek dydaktyczny (wiosną i latem pełni funkcję miejsca, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne),
• plac zabaw dla dzieci,
• monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły, boiskach i placu zabaw,
• identyfikatory dla rodziców i gości.