Trening umiejętności matematycznych

Nauczyciel prowadzący: Anna Szymczak
Termin: poniedziałki i wtorki 8:00 – 8:45
Sala: 115
Klasa: 4b

oraz
Nauczyciel prowadzący: Anna Izydorczyk
Termin: wtorki 7:10 – 7:55
Sala: 204
Klasy: 7-8

Program kółka matematycznego jest przeznaczony dla uczniów klas czwartych uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych matematyką, uczestniczących bądź zamierzających uczestniczyć w konkursach: międzynarodowych “Kangur Matematyczny”, ogólnopolskich: Konkursie Logicznego Myślenia, konkursach organizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.
Głównym założeniem tego programu jest wyszukiwanie uczniów uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań oraz talentu, zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki i ciekawostki matematyczne.
Program zawiera treści, które w sposób ciekawy i atrakcyjny wpłyną na utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas lekcji i wzbogacą uczniów o informacje nowe.