Mistrz Wielkopolski w Judo

Michał Kostruba, uczeń klasy 6b, reprezentujący klub UKS Energetyk Poznań, został Mistrzem Wielkopolski w Judo. Złoty medal wywalczyl w kategorii Młodzik, w wadze do 66 kilogramów.
GRATULUJEMY!!!

RĘCĘ, KTÓRE…WIDZĄ – WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

Bardzo miło nam poinformować, iż konkurs plastyczny „Ręce, które…widzą” został rozstrzygnięty. Po naradach, komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce
Dagmara Chojan kl. 5c
II miejsce
Aleksander Bryłkowski kl. 5c
III miejsce
Jan Bełka kl. 8c

Prace były pomysłowe i twórcze, stąd oprócz zagwarantowanych regulaminem nagród przyznano, także dwa wyróżnienia:
Wiktor Krause kl. 4b
Tomasza Smagacz kl. 4b


Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Europejski Konkurs Statystyczny – EDYCJA VI

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Główny Urząd Statystyczny (część krajowa) oraz EUROSTAT we współpracy z 19. krajami europejskimi (część europejska).

Cele konkursu:
– zainteresowanie uczniów statystyką,
– popularyzacja statystyki publicznej i udostępnianych danych wśród uczniów,
– popularyzacja roli statystyki publicznej w życiu społeczeństwa obywatelskiego,
– wzrost zainteresowania uczniów statystyką publiczną,
– wspieranie rozwoju umiejętności współpracy oraz wyznaczania i realizacji celów uczniów,
– wzmocnienie roli statystyki publicznej w różnych aspektach życia społecznego,
– zachęcenie do korzystania z oficjalnych, zagranicznych źródeł statystycznych Eurostatu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 8.

Zasady konkursu:
– do udziału w konkursie zgłaszają się ZESPOŁY, składające się z dwóch lub trzech uczniów, w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023r., dostarczając w tym terminie podpisane zgody (patrz załączniki)
ETAP I CZĘŚCI KRAJOWEJ – test on-line:
Pierwszy etap odbędzie się on-line. Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie formularza, zawierającego 3 testy z pytaniami zamkniętymi. Każde pytanie ma 4 możliwe odpowiedzi z czego tylko jedna jest prawidłowa.
– Test 1 – podstawowy test wiedzy;
Test zawiera 10 pytań dotyczących zrozumienia podstawowych pojęć statystycznych, miar, podstaw rachunku prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego.
– Test 2 – oficjalne dane statystyczne;
Test zawiera 10 pytań dotyczących wyszukiwania oficjalnych danych statystycznych i wyników badań publikowanych przez GUS oraz Eurostat.
– Test 3 – interpretacja tekstu analitycznego;
Test zawiera 10 pytań dotyczących interaktywnej i bardzo ciekawej publikacji, która zostanie podana przez Inicjatora konkursu.
ETAP II CZEŚCI KRAJOWEJ- analiza danych i prezentacja wyników.
Szczegółowy regulamin części krajowej: https://eks.stat.gov.pl/
ETAP EUROPEJSKI:
– W części europejskiej zespoły, które zostaną wyłonione w etapie krajowym, mają za zadnie przygotować film trwający 2 min i 10 sekund oraz krótki dokument PDF, wyjaśniający proces tworzenia filmu, zastosowane techniki, proces podejmowania decyzji oraz źródła danych statystycznych. Temat filmu zostanie podany przez Inicjatora Konkursu w późniejszym terminie.
W ramach eliminacji o przygotowanie filmu zostanie poproszonych po 5 najlepszych zespołów z części krajowej w każdej kategorii. Następnie odbędzie się głosowanie on-line na najlepsze dwa filmy. Filmy oceniane są również przez jury, które wyłoni 4 najlepsze filmy.
– Więcej informacji na temat części europejskiej: https://www.esc2023.eu/

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Termin konkursu:
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali podpisane zgody uczestnictwa (patrz załączniki) koordynatorom konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 27.01.2023 r.
– 1 lutego 2023 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU I: TEST ON-LINE – godzina 12:00
– 21 lutego 2023 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU I: TEST ON-LINE – godzina 24:00
– 26 lutego 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW Z ETAPU I
– 27 lutego 2023 r. ROZPOCZĘCIE ETAPU II: PRZYGOTOWYWANIE PREZENTACJI
– 14 marca 2023 r. ZAKOŃCZENIE ETAPU II: WYSŁANIE PREZENTACJI
– 30 marca 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
– 30 marca 2023 r. PRACA ZESPOŁOWA NAD FILMAMI
– 21 kwietnia 2023 r. OSTATECZNY TERMIN PRZESŁANIA FILMÓW
– 25 kwietnia – 28 kwietnia 2023 r. GŁOSOWANIE ON-LINE NA FILMY
– DO 6 maja 2023 r. OGŁOSZENIE WYNIKÓW CZĘŚCI KRAJOWEJ I FILMÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO CZĘŚCI EUROPEJSKIEJ NA STRONIE KONKURSU.

Komisja konkursowa:
Iwona Michalak-Henkel
Izabela Jokiel-Misiak
Agata Rozmus
Marzena Zblewska

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Regulamin Inicjatora
Oświadczenie ucznia/opiekuna prawnego
Oświadczenie ucznia/opiekuna prawnego do drugiego etapu konkursu krajowego
Oświadczenie ZESPOŁU

Odkrywcy wirtualnego Poznania

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– kształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami z zakresu technologii i komunikacji
– lepsze poznanie stolicy Wielkopolski jako „Małej Ojczyzny”
– doskonalenie czytania map i zdjęć satelitarnych
– propagowanie kreatywnego spędzania czasu, zainteresowanie układem przestrzennym i krajobrazem miasta Poznania

Uczestnicy:
uczniowie klas 5-8

Zasady konkursu:
– konkurs ma charakter cykliczny: składa się z zadań udostępnianych we wtorki i czwartki przez trzy tygodnie z rzędu (5 zagadek: wtorek/10.01, 17.01, 24.01 oraz czwartek/12.01, 19.01) w zakładce „Ogłoszenia” dziennika elektronicznego Librus
– zadania wraz z formularzem odpowiedzi będą dostępne przez 24h w KAŻDY wymieniony wyżej wtorek i czwartek, nie będą już widoczne dnia kolejnego (do północy danego dnia)
– w przypadku tej samej liczby punktacji, możliwe jest przeprowadzenie dogrywki (dodatkowe zadanie)
– zadania polegają głównie na rozwiązywaniu zagadek kartograficznych w oparciu o mapę wirtualnego Poznania ze zdjęciami z lotu ptaka wybranych miejsc
https://visitpoland.online/poznan/

Kryteria oceny:
– poprawność nadesłanych poprzez formularz google rozwiązań

Termin i miejsce konkursu:

– konkurs trwa przez trzy tygodnie od 10.01 do 24.01, odbywa się online (formularze google udostępniane we wskazane wtorki i czwartki)
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 stycznia 2023r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus

Komisja konkursowa:

Paweł Szuszkiewicz
Magdalena Prusinowska
Krzysztof Derejski

Nagrody:

Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy.

Koordynator konkursu:
Paweł Szuszkiewicz

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.
Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w dwóch kategoriach:
• klasy 4, 5 i 6 – poziom 2
• klasy 7 i 8 – poziom 3

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali zgodę (patrz załącznik) uczestnictwa nauczycielowi matematyki i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 14 zł w terminie do 23.01.2023 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 14 marca 2023 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:
Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
• miejsce 1: Grawerowany dyplom „Arcymistrza Logicznego Myślenia” oraz nagroda książkowa;
• miejsca od 2 do 5: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia” oraz nagrody książkowe;
• miejsca od 6 do 10: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia”;
• miejsca od 11 do 15: Dyplomy „Eksperta Logicznego Myślenia”;
• miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Szymczak

Załączniki:
Regulamin
Klauzula informacyjna
Zgoda

Wyniku konkursu dla kl.1-3 „ZAWODOWCY W PRACOWNI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego dla kl.1-3 „ZAWODOWCY W PRACOWNI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.
1 miejsce – ŁUCJA BANDURSKA kl.3
2 miejsce – MATEUSZ JASTRZĘBSKI kl.2
3 miejsce – MARTYNA SMAGACZ kl.1

Komisja przyznała również wyróżnienia, które otrzymali: Sonia Azarko, Wiktor Grześkowiak, Barbara Wysocka.
Dziękujemy za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom !:)

Wyniki konkursu „ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”:

a) klasy IV-VI:
I miejsce: Tomasz Job – klasa 5c
II miejsce: Michalina Siwiec – klasa 6b
III miejsce: Wiktor Krause – klasa 4b

b) klasy VII-VIII:
I miejsce: Maja Strawa – klasa 8c
II miejsce: Maksymilian Mikulski – klasa 8b

Serdecznie dziękujemy za przesłane utwory i gratulujemy zwycięzcom konkursu. Wesołych Świąt!

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Sąsiedzka międzykulturowość w obiektywie”

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego pt. „Sąsiedzka międzykulturowość w obiektywie”, który odbył się w ramach Tygodnia Wielokulturowego przy wsparciu UNICEF i Miasta Poznań:
1 miejsce – Paulina Łubińska – kl. 5c
2 miejsce – Maksymilian Mikulski – kl. 8b
3 miejsce – Sofiia Bida – kl. 6a
Nika Denysenko – kl. 5a

Serdecznie dziękujemy za piękne fotografie i gratulujemy zwycięzcom konkursu!

Wynik etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Z radością informujemy, że Marek Szczuciński, uczeń klasy 8b, zakwalifikował się do kolejnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Historycznego uzyskując 51 punktów na 60.

Żeby zakwalifikować się do kolejnego etapu należało uzyskać co najmniej 51 punktów.

Marku, bardzo cieszymy się z Twojego sukcesu i trzymamy kciuki za powodzenie na stopniu wojewódzkim.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Ręce, które…widzą”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni uczniów.
2. Ćwiczenie zręczności i logicznego myślenia.
3. Rozwijanie umiejętności społecznych- chęci niesienia bezinteresownej pomocy
drugiemu człowiekowi.
4. Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu:
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zabawkę, która ma na celu stymulacji zmysłów: wzroku, węchu, dotyku, słuchu do wyboru wykonując jedną pracę w dowolnym formacie przestrzennym, która może łączyć różne techniki i materiały.
2. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza autor pracy.
3. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.
4. Prace niespełniające wymogów formalnych regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność,
– pomysłowość,
– wykorzystane materiały,
– estetyka wykonania.

Termin konkursu:
Prace należy oddawać w dniach od 4 stycznia do 20 stycznia 2023 r. w portierni z dopiskiem konkurs plastyczny „Ręce które…widzą”.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 25 stycznia 2023 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURSY oraz w OGŁOSZENIACH dziennika elektronicznego Librus.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Komisja konkursowa:
Katarzyna Bykowska
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Agnieszka Ruta

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska