Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia

Jest nam bardzo miło ogłosić, iż w tegorocznym Konkursie Logicznego Myślenia tytuł Mistrza Logicznego Myślenia otrzymują: Jerzy Zdrenka (6c) oraz Tomasz Job (6c), natomiast tytuł Eksperta Logicznego Myślenia otrzymują: Mateusz Kapica (6b), Michalina Szymoniak (5c), Stanisław Szymczak (7b), Urszula Ołtuszyk (7b) oraz Michalina Siwiec (7b).
Gratulujemy tak wysokich wyników.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zachęcamy do kolejnych wyzwań matematycznych.

Wyniki etapu szkolnego EKDP 2024

Z przyjemnością informujemy, że Jerzy Zdrenka, uczeń klasy 6c zakwalifikował się do etapu finałowego Konkursu “Ekonomiczny klucz do przyszłości”.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie na kolejnym etapie konkursu.

Wyniki XVI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego WIERSZE EMILII WAŚNIOWSKIEJ

W środę 17 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 34 odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski WIERSZE EMILII WAŚNIOWSKIEJ, w którym naszą Szkołę reprezentowały Wiktoria Karpińska – uczennica klasy 8b oraz Antonina Kowalewska – uczennica klasy 4a.
Z wielką przyjemnością informujemy, że Wiktoria Karpińska zajęła w konkursie II miejsce.
Zarówno Wiktorii, jak Antoninie dziękujemy za piękne reprezentowanie Osiemdziesiątki Dziewiątki.

Regulamin Konkursu na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu “Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Wielkopolski Kurator Oświaty

Cele konkursu:
– Rozwijanie wśród uczniów kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich,
– Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
– Przybliżenie kompetencji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w środowisku edukacyjnym,
– Wspieranie kreatywnego i nieszablonowego myślenia oraz twórczych i oryginalnych pomysłów.

Uczestnicy:
– uczniowie klas 4-8

Zadanie konkursowe:
– Przedmiotem (zadaniem) konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) Kuratorium Oświaty w Poznaniu, które będzie służyć identyfikacji wizualnej we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, dokumentacji, stronie internetowej etc.

Zasady konkursu:
– Projekt graficzny logo można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
– Podczas projektowania logo należy pamiętać przede wszystkim o jego praktyczności i możliwości wszechstronnego zastosowania.
– Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm.
– Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

a) być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b) być łatwo utożsamiane z kompetencjami kuratora oświaty,
c) wzbudzać pozytywne emocje,
d) składać się z dwóch podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (graficznie przedstawionej nazwy urzędu),
e) powinno zawierać nazwę urzędu w pełnym brzmieniu: Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
f) powinno nawiązywać do takich wartości jak otwartość, empatyczny nadzór pedagogiczny, współpraca.
-Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści i postanowień regulaminu.
– Warunki niezbędne do udziału w konkursie: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika Konkursu wraz z nazwą szkoły, w której uczy się oraz wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93 mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i/lub nagraniach filmowych we wszelkich informacjach o Konkursie.
– metryczka projektu graficznego zawierająca: nazwę szkoły wraz z miejscowością, imię i nazwisko dyrektora szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko twórców projektu.
– w etapie szkolnym zostaną wyłonione trzy prace, które będą brać udział w finale wojewódzkim.

Kryteria oceniania prac:
– kreatywność, oryginalność, pomysłowość prezentowanego materiału,
– sposób doboru środków, narzędzi i materiałów,
– czytelność przekazu, atrakcyjność formy, przejrzystość,
– wartość i celowość zastosowania środków artystycznego wyrazu, techniki plastycznej,
– estetykę, jakość techniczną, szatę graficzną.

Termin i miejsce konkursu:
– Projekt graficzny wykonany ręcznie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 17 maja 2024 r. włącznie.
– Projekt graficzny wykonany za pomocą technik komputerowych wraz z metryczką należy przesłać mailem na adres koordynatora konkursu: izabela.misiak@sp89poznan.edu.pl do 17 maja 2024r. do godz. 15.00.
– Ogłoszenie wyników etapu szkolnego: 20 maja 2024 r. (trzech uczestników reprezentuje szkołę w finale wojewódzkim)
– Ogłoszenia wyników przez Inicjatora Konkursu – do 17 czerwca 2024 r.
– Podanie informacji na Librusie oraz w ogłoszeniach przez Szkolną Komisję Konkursową 18 czerwca.

Załączniki:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Konkursu wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO.

Komisja konkursowa:
Beata Olszewska
Anna Szymczak
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Wyniki szkolnego konkursu recytatorskiego

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki tegorocznego konkursu recytatorskiego “Deklamatornia”.
Tytuły laureatek otrzymały:
Antonina Kowalewska z klasy 4a oraz Wiktoria Karpińska z klasy 8b, które w środę 17 kwietnia będą reprezentowały naszą Szkołę w XV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim WIERSZE EMILII WAŚNIOWSKIEJ.
Komisja konkursowa przyznała również dwa wyróżnienia: Lenie Synowiec z klasy 4b i Michalinie Siwiec z klasy 7b.

Gratulujemy laureatkom i wyróżnionym, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Szkolny konkurs recytatorski – „Deklamatornia”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV – VIII.

Cele konkursu:
1. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
2. Doskonalenie poprawności dykcyjnej w trakcie recytacji.
3. Doskonalenie umiejętności właściwego intonowania prezentowanego tekstu.
4. Zainteresowanie uczniów poezją Emilii Waśniowskiej.
5. Zachęcanie do publicznych występów.
6. Prezentacja umiejętności uczniów.
7. Rozwijanie wrażliwości na słowo.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie u nauczyciela polonisty – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 15 kwietnia 2024 r. godz. 12.30.
2. Uczestnicy konkursu klas IV – VIII prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki autorstwa Emilii Waśniowskiej.
3. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. dobór tekstu do wieku uczestnika,
b. płynność i bezbłędność recytacji,
c. prawidłową dykcję,
d. interpretację utworu zgodną z jego charakterem, przesłaniem,
e. ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• 15 kwietnia 2024 r., godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa nr 89 – Książkowy Zakątek.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
b. Joanna Weremko – Witkowska,
c. Magdalena Prusinowska.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 15 kwietnia 2024 r.

Nagrody:
1. Komisja wyłoni laureata:
– spośród uczestników klas IV,
– spośród uczestników klas V – VIII.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
4. Laureaci będą reprezentowali Szkołę w XVI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim WIERSZE EMILII WAŚNIOWSKIEJ organizowanym przez ZSP nr 8 w Poznaniu.

Koordynator konkursu:
Magdalena Prusinowska

Memoriał Bronisława Szwarca – 2024

Miło jest nam poinformować, że w dniu 10.04.2024r. nasi uczniowie rywalizowali w bardzo silnie obsadzonym Memoriale Bronisława Szwarca (biegi przełajowe) na poznańskiej Malcie i osiągnęli znakomite wyniki.
W kategorii dziewcząt rocznik 2009 i 2010 – VI miejsce zajęła Helena Stawrakakis kl.7b
W kategorii dziewcząt rocznik 2011 i2012 – VII miejsce zajęła Krystyna Baszyńska kl.7b
W kategorii chłopców rocznik 2009 i 2010 – I miejsce zajął Stanisław Szymczak kl.7b
W kategorii chłopców rocznik 2013 i 2014 – III miejsce zajął Władysław Baszyński kl.5b
Wszystkim naszym reprezentantom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


Wyniki etapu szkolnego EKDP 2024

Z przyjemnością informujemy, że Jerzy Zdrenka, uczeń klasy 6c zakwalifikował się do etapu międzyszkolnego Konkursu “Ekonomiczny klucz do przyszłości”.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za powodzenie na kolejnym etapie konkursu 🙂

Szkolny konkurs “Mistrz ortografii angielskiej”

Z przyjemnością podajemy wyniki szkolnego konkursu “Mistrz ortografii angielskiej”.
Tytuł mistrza zdobyli:
Anna Cierniewska kl. 5a
Daria Kinstler kl. 6c
Szymon Strzelecki kl. 8b

Ponadto komisja przyznała dwa wyróżnienia:
Antonina Kowalewska kl. 4a
Julia Rymon-Lipińska kl. 7c

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom.