Szkolny Konkurs Historyczny dla klas IV-VIII

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VIII.

Cele konkursu:
– popularyzacja historii i edukacji historycznej;
– promowanie uczniów zainteresowanych historią;
– krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu.

Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą test konkursowy;
– test obejmuje zakres materiału z podstawy programowej dla klas IV-VIII z historii;
– w przypadku gdy dwóch lub więcej uczestników, uzyska taką samą liczbę punktów z testu konkursowego i niemożliwe będzie wyłonienie zwycięzców konkursu, komisja konkursowa w dniu 5 czerwca o godzinie 15:00 przeprowadzi dodatkowy test, który wyłoni zwycięzców.

Termin:
– wtorek 30 maja 2023 roku, godzina 12:00-12:30, sala 202;
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 czerwca ma stronie szkoły.

Komisja konkursowa:
Krzysztof Derejski, Paweł Szuszkiewicz

Koordynator konkursu:
Krzysztof Derejski

Nagrody:
– Miejsca I-III otrzymają dyplom oraz nagrodę książkową.

Wyniki konkursu EKOPOZNANIAK

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „EKOPOZNANIAK”.

Z przyjemnością informujemy, że w etapie miejskim konkursu naszą szkołę reprezentować będą:
Aleksander Bryłkowski, kl. 5c, Maria Rudowicz, kl. 4b oraz Daria Kinstler, kl. 5c.
Serdecznie gratulujemy!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas IV-VIII.

Cele konkursu:
– propagowanie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji;
– doskonalenie umiejętności poprawnego zapisu;
– stwarzanie możliwości zdrowej rywalizacji.

Zasady konkursu:
– uczestnicy piszą dyktando konkursowe;
– komisja konkursowa wyłania z każdego poziomu klas autora pracy bezbłędnej lub z najmniejszą liczbą błędów ortograficznych i interpunkcyjnych;
– w przypadku dwóch lub więcej prac bezbłędnych lub z taka samą liczbą błędów, ich autorzy piszą dodatkowy tekst, który wyłoni zwycięzcę.

Termin:
– piątek 26 maja 2023 roku,
– klasy IV – druga godzina lekcyjna (Małgorzata Graczyk-Kowalska),
– klasy V – szósta godzina lekcyjna (Magdalena Prusinowska),
– klasy VI – czwarta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VII – piąta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk),
– klasy VIII – szósta godzina lekcyjna (Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk).

Komisja konkursowa:
Magdalena Prusinowska, Maria Czekalska, Małgorzata Graczyk-Kowalska, Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.

Koordynator konkursu:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk.
Wyniki zostaną podane 31 maja 2023 roku.

Nagrody:
– zwycięzcy z każdego poziomu klas otrzymają dyplom oraz drobną nagrodę rzeczową.

WYNIKI KONKURSU CZWÓRBÓJ KOMBINOWANY

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców turnieju sportowego „CZWÓRBÓJ KOMBINOWANY”:

Kategoria – DZIEWCZYNKI
kl.1 – Basia Wysocka 1b – czas 31,21 s.
kl.2 – Ula Stawska 2b – czas 35,12 s.
kl.3 – Lena Synowiec 3b – czas 31,58 s.
kl.4 – Grace Okpuruka 4a – czas 25,84 s.

Kategoria – CHŁOPCY
kl.1 – Dawid Domagalski 1a – czas 28,68 s.
kl.2 – Bartek Witulski 2b – czas 29,44 s.
kl.3 – Olek Udovychenko 3a – czas 26,01 s.
kl.4 – Vladyslav Chumak 4b – czas 25,25 s.

W sportowej zabawie wzięło udział 101 uczniów, wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za podjęcie wyzwania, a zwycięzcom gratulujemy sukcesu.

WYNIKI KONKURSU MISTRZ ORIGAMI

Komisja konkursowa postanowiła przyznać miejsca oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach: klasy I-II oraz klasy III-IV.

Kategoria: klasy I-II
I miejsce: Natalia Stryczniewicz kl. Ia
II miejsce: Zuzanna Oskroba kl. Ia oraz Nadia Jakubowicz kl. Ia
III miejsce: Urszula Stawska kl. IIb
WYRÓŻNIENIA:
Pola Szymańska kl. IIb
Natasza Bryk kl. IIb

Kategoria: klasy III-IV
I miejsce: Vanessa Vergin kl. IVc
II miejsce: Szymon Miszkowicz kl. IVa oraz Filip Kaczmarczyk kl. IVa
III miejsce: Łucja Bandurska kl. IIIa
WYRÓŻNIENIA:
Lena Synowiec kl. IIIb
Lenard Waliszewski kl. IIIb

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
• promowanie czytelnictwa;
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych;
• propagowanie kultury czytelniczej;
• popularyzacja książek dla dzieci znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej;
• promowanie dbałości o piękno języka ojczystego;
• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
• uczniowie klas II i III

Zasady konkursu:
• uczestnicy konkursu prezentują wylosowany tekst przygotowany przez Organizatora, zawierający prozę oraz dialogi;
• uczestnicy mają 4 minuty na zapoznanie się z tekstem, następnie odkładają tekst i oczekują na widowni na swoją kolej prezentacji;
• o kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu;
• uczestnik w ciągu 2 minut prezentuje tekst, po przekroczeniu tego czasu jury przerwie prezentację;
• teksty konkursowe wybrane zostaną spośród lektur dla klas II i III.

Kryteria oceniania prac:
podczas czytania ocenie podlegać będzie:
• płynność i bezbłędność czytania;
• prawidłowa dykcja;
• oryginalność interpretacyjna czytanego tekstu;
• ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
● klasy II – 26 maja 2023 r. o godz. 13.00 – sala 23
● klasy III – 26 maja 2023 r. o godz. 13.30 – sala 23

Komisja konkursowa/jury:
Uczestników oceniać będzie Komisja konkursowa w składzie:
Dyrektor Beata Olszewska
Wicedyrektor Anna Szymczak
Anna Skorupska
Joanna Weremko-Witkowska

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu obrad Komisji, w dniu konkursu – 26 maja 2023r.

Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania” na poziomie klas drugich i trzecich, możliwe jest przyznanie wyróżnień.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Koordynator konkursu:
Halina Chojnowska-Studzińska

Czwórbój Lekkoatletyczny. Golęcin 10.05.2023 r.

Miło jest nam poinformować, że w środę 10 maja 2023 r. nasza reprezentacja w składzie:
Krystyna Baszyńska kl. 6b
Władysław Baszyński kl. 4b
Helena Bernat kl. 5a
Nina Kaźmierczak kl. 5a
Magdalena Ryba kl. 5a
Helena Stawrakakis kl. 6b
Jan Szczuciński kl. 6b
Stanisław Szymczak kl. 6b
Maksymilian Ziomek kl. 6b
rywalizowała w bardzo silnie obsadzonym Czwórboju Lekkoatletycznym. Startowało 25 szkół.
Nasi uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki:
Swoją serię w biegu na 600 m wygrała Helena Stawrakakis kl. 6b, druga była Krystyna Baszyńska kl. 6b.
Drugi w swojej serii w biegu na 1000 m był Władysław Baszyński kl. 4b.
I miejsce i złoty medal w biegu na 1000 m zdobył Stanisław Szymczak kl. 6b
II miejsce i srebrny medal w skoku w dal zdobył Stanisław Szymczak kl. 6b
Wszystkim naszym reprezentantom gratulujemy, dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Regulamin Szkolnego Turnieju “Czwórbój kombinowany ”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Propagowanie kultury fizycznej.
2. Pobudzenie zdolności nabywania specyficznej sprawności ruchowej.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin sportu.
4. Wspieranie sukcesów szkolnych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-IV

Zasady turnieju:
Uczeń wykonuje ćwiczenia w jak najkrótszym czasie:
– Jazda hulajnogą trójkołową na odcinku około 20 m
– Bieg slalomem
– Przejście przez “hula-hop”
– Strącenie pachołka
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci z klas I-IV, w czasie pobytu w świetlicy lub po lekcjach, wówczas konieczna jest zgoda rodzica na udział.
Obowiązuje obuwie sportowe.
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów.

Termin konkursu:
18.05.2023 r. w godzinach 9.00 – 14.15

Miejsce:
Dziedziniec szkolny

Ogłoszenie wyników:

19.05.2023 r. – ogłoszenie wyników na platformie LIBRUS,
26.05.2023 r. – wręczenie nagród zwycięzcom.

Nagrody:
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla I miejsca z każdego poziomu klas w kategorii dziewczynki i chłopcy.

Komisja sędziowska:
Katarzyna Megger
Agnieszka Kubaczyk

Koordynatorzy turnieju:
Agnieszka Kubaczyk
Katarzyna Megger

Regulamin MOJA KONSTYTUCJA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Fundacja Altum z siedzibą w Warszawie

Cele konkursu:
– krzewienie postawy patriotyzmu wśród uczniów,
– zwiększenie świadomości prawnej młodzieży,
– rozwijanie zainteresowań historią Polski,
– rozwijanie twórczej kreatywności uczniów.

Uczestnicy:
– uczniowie klas 8

Zasady konkursu:
– zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej formatu A4, przedstawiającej REBUS, którego rozwiązaniem będzie hasło “KONSTYTUCJA”, promującej Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone na pamiątkę uchwalenia 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja,
– pracę należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką plastyczną,
– każdy uczestnik może przygotować tylko jeden rebus,
– plakat powinien spełniać walory edukacyjne

Termin:
-prace konkursowe należy dostarczyć do 11.05 br. wraz z podpisanymi załącznikami (nr 1 i nr 2)

Nagrody:
– prace, które zajmą 1-3 miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego Organizatorem jest Fundacja Altum w Warszawie. Konkurs sfinansowany jest ze środków Funduszy Sprawiedliwości.
Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetyka wykonania.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych ucznia (rodziców lub opiekunów prawnych) załącznik nr 1 i nr 2. Konkurs na etapie szkolnym odbywa się w ramach projektu edukacyjnego dla klas 8 „Z Konstytucją na TY”

Koordynatorzy konkursy:
Izabela Jokiel-Misiak
Krzysztof Derejski

Wyniki Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny

Z radością ogłaszamy wyniki konkursu Kangur matematyczny:

1) w kategorii KADET:
wynik BARDZO DOBRY otrzymał Andrzej Sochański, uczeń kl. 8d,
wyróżnienia otrzymali:
Konrad Behnke-Borowczyk, kl. 8c oraz Anna Krzywińska, kl. 8b;

2) w kategorii BENIAMIN:
wyróżnienia otrzymali:
Stanisław Szymczak, kl. 6b,
Michalina Siwiec, kl. 6b,
Mateusz Kapica, kl. 5b,
Jerzy Zdrenka, kl. 5c,
Daria Polupan, kl. 5a;

3) w kategorii MALUCH:
wyróżnienie otrzymała Maria Waligórka, kl. 4c.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych matematycznych sukcesów 🙂