Regulamin „Konkursu pięknego czytania”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Promowanie czytelnictwa.
2. Stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych uczestników.
3. Propagowanie kultury czytelniczej.
4. Popularyzacja zbiorów znajdujących się w bibliotece szkolnej.
5. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
6. Doskonalenie poprawności dykcyjnej w trakcie głośnego czytania.
7. Doskonalenie umiejętności właściwego intonowania prezentowanego tekstu.
8. Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
1. Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie do nauczyciela polonisty – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 7 czerwca 2021 r.
2. Komisja konkursowa przygotowuje pulę tekstów prozatorskich.
3. Uczestnicy konkursu prezentują wybrany losowo tekst, po pięciominutowym czasie przygotowania; prezentacja tekstu trwa dwie minuty, po przekroczeniu tego czasu jury przerwie prezentację.
4. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu.
5. Teksty konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych:
a. klasa IV: J. K. Rowling “Harry Potter i Kamień Filozoficzny”,
b. klasa V: J. K. Rowling “Harry Potter i Komnata Tajemnic”,
c. klasa VI: J. K. Rowling “Harry Potter i więzień Azkabanu”,
d. klasa VII: J. K. Rowling “Harry Potter i Czara Ognia”,
e. klasa VIII: J. K. Rowling “Harry Potter i Zakon Feniksa”.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. płynność i bezbłędność czytania,
b. prawidłową dykcję,
c. interpretację czytanego tekstu,
d. ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• 9 czerwca 2021 r., godz. 15.00 – Szkoła Podstawowa nr 89 – hol patrona.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
b. Maria Czekalska,
c. Małgorzata Graczyk,
d. Magdalena Prusinowska,
e. Joanna Weremko Witkowska.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 9 czerwca 2021 r.; natomiast wręczenie dyplomów i nagród w dniu Święta Szkoły 11 czerwca 2021 r.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa w każdej kategorii wiekowej wyłoni zwycięzcę, który otrzyma dyplom oraz nagrodę w postaci książki.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Koordynator konkursu:
Magdalena Prusinowska