Aktualności

Kontakt mailowy

Zachęcamy do kontaktu mailowego z Radą Rodziców
rada.rodzicow.sp89@wp.pl

Aktywność Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Zachęcając do włączenia się w działalność Rady Rodziców, przedstawiamy listę wybranych inwestycji, inicjatyw, projektów, które zostały zrealizowane w naszej szkole przez Radę oraz z inicjatywy rodziców i szkoły.

Zakup stojaka na hulajnogi (450 zł)

Zakup ławek na dziedziniec szkolny (2779 zł)

Dofinansowanie wycieczek szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów (960 zł)

Dofinansowanie wypożyczenia apteczek szkolnych (224 zł)

Zakup Lodów na Dzień Dziecka (565 zł)

Zakup książek i teczek dla Absolwentów (968zł i 270zł)​

Utworzenie w szkole Stref Twórczości Pisanej (179 zł)

Organizacja projektu WF z Mistrzem

Udział i zwycięstwo (sprzęt sportowy i szkolenie dla nauczycieli) w programie „Dzieciaki do rakiet”

Zdobycie grantu (1000 zł) Projekt z Klasą

Zdobycie grantu (1000 zł) Schody pełne wiedzy

Organizacja Kiermaszu Szkolnego

Zasady udzielania i rozliczania dofinansowania z Rady Rodziców

– Zasady udzielania dofinansowania przez Radę Rodziców

Rada Rodziców rozpatruje wnioski o dofinansowanie w formie papierowej, lub mailowej.
Wnioski można zostawić w sekretariacie szkoły, przekazać przewodniczącym klasowych Rad Rodziców, lub przesłać mailem.
Rada Rodziców rozpatruje wnioski według kolejności wpływu, uwzględniając posiadany budżet oraz preliminarz.
Rada Rodziców może przyznać całość, bądź część wnioskowanej kwoty.

– Zasady rozliczania dofinansowania otrzymanego z Rady Rodziców

Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie z Rady Rodziców zobowiązany jest do przedstawienia kwotowego rozliczenia (wraz z fakturami, rachunkami, paragonami) niezwłocznie po dofinansowywanym wydarzeniu, jednak nie później niż do 31.07. danego roku szkolnego.

Rozliczenia należy przekazać zarządowi Rady Rodziców.
W przypadku nierozliczenia się w ww. terminie, wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania do wniosku złożonego w nowy roku szkolnym, do czasu dopełnienia obowiązku rozliczenia.

Z pozdrowieniami
Zarząd Rady Rodziców