Podsumowanie kiermaszu ,,Jesień i… pozamiatane”

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Pracownikom naszej szkoły za udział w kiermaszu “Jesień i… pozamiatane”.
Dziękujemy za przeróżne pyszności i łakocie, za kawę i herbatę, za rozmowę i wspólne spędzenie czasu.
Dziękujemy wszystkim, którzy dokonywali zakupów oraz wszystkim, którzy pomimo przeciwności pogodowych sadzili cebule kwiatowe, grabili, zamiatali i tryskali dobrym humorem.
Udało się uzbierać 2037,60 zł: w tym kawa i herbata 286 zł, pluszaki – 381,50 zł.
Dzięki naszej wspólnej pracy uzbieraliśmy na zakup stołu piknikowego, który stanie na boisku szkolnym.

Serdeczne podziękowania dla organizatorów akcji – naszej Rady Rodziców 🙂

Regulamin konkursu “Wielki Turniej Harry Potter – Puchar Szkół – Polska – II Edycja”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Inicjator konkursu:
Grupa CzasDzieci.pl

Cele konkursu:
– Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
– propagowanie literatury fantastycznej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu „Harry Potter”.

Uczestnicy:
uczniowie klas 4-8.

Zasady konkursu:
– W ramach konkursu uczestnicy przygotowują się do udziału w Wielkim Turnieju Harry Potter – Puchar Szkół – Polska, czytając książki z cyklu „Harry Potter” (tomy od 1 do 7 oraz podręczniki hogwarckie, tj: „Quidditch przez wieki”, „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”, „Baśnie barda Beedle’a”) i sprawdzając swoją wiedzę w quizie treningowym – https://harrypotterpucharszkol.pl/quiz/

– KONKURS rozgrywany będzie etapowo:
ETAP I: szkolne eliminacje – szkoła wyłania 3 przedstawicieli, którzy będą reprezentować szkołę w eliminacjach ogólnopolskich.
ETAP II: Eliminacje ogólnopolskie od 15 listopada do 30 listopada – szkoły otrzymają dostęp do Quizu konkursowego, gdzie w trakcie określonego czasu będą miały możliwość zdobywania punktów. Przewidziane są 3 próby, z których do rankingu wliczona będzie próba z największą liczbą punktów.
ETAP III: Wielki Finał Turnieju Harry Potter – Puchar Szkół – Polska – W terminie między 5 a 11 grudnia (dokładny termin i miejsce oficjalnie podany zostanie w późniejszym terminie) – Zaproszone szkoły w składzie nauczyciel i 3 reprezentujących ją uczniów przyjeżdżają do wyznaczonego miejsca – Zamek na terenie Polski – gdzie odbywa się wielki finał, podczas którego poznamy szkołę, która wygra Wielki Turniej Harry Potter – Puchar Szkół – Polska. Data Wielkiego Finału może ulec zmianie.

– Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie w terminie do 5 listopada 2023 r., poprzez wypełnienie Formularza Google (https://forms.gle/PoupRWrTMYukUQjt8).

Kryteria oceny:
– Testy konkursowe będą sprawdzane automatycznie na platformie konkursu.

Termin i miejsce konkursu:
– Konkurs odbędzie się 8 listopada o godz. 14.45 w sali 107.
– Wyniki eliminacji szkolnych konkursu zostaną ogłoszone do 13 listopada 2032 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Nagrody:
Najlepsze szkoły (pierwsze 10), które zostaną zaproszone do udziału w Wielkim Finale Turnieju Harry Potter – Puchar Szkół – Polska otrzymają:
– Zestawy książek z cyklu Harry Potter + gadżety ze świata Harry’ego Pottera (dla każdego reprezentanta szkoły).
– Uczestnik (szkoła), która wygra Wielki Finał Turnieju Harry Potter – Puchar Szkół – Polska otrzymuje dodatkowo Puchar Szkół!

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO “POZNAJEMY WIERSZE WANDY CHOTOMSKIEJ”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Popularyzowanie twórczości Wandy Chotomskiej.
2. Rozwijanie zdolności recytatorskich.
3. Zainteresowanie uczniów poezją.
4. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
5. Zachęcanie do publicznych występów.
6. Prezentacja umiejętności uczniów.
7. Rozwijanie wrażliwości na słowo.
8. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Uczestnicy:
1. Uczniowie klas II – III.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Każda klasa typuje dwoje uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych.
2. Uczestnicy konkursu prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki autorstwa Wandy Chotomskiej; utwór nie może być krótszy niż 12 wersów; w przypadku krótszego utworu można wybrać więcej wierszy.
3. O kolejności występowania uczestników zadecyduje losowanie w dniu konkursu.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. dobór tekstu,
b. pamięciowe opanowanie tekstu – może płynność i bezbłędność recytacji,
c. dykcję,
d. tempo,
d. interpretację słowną utworu,
e. ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój oraz rekwizyty),
f. kulturę słowa.

Termin i miejsce konkursu:
• 15 listopada 2023 r., godz. 14.00
– Szkoła Podstawowa nr 89 – sala nr 24.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Joanna Weremko-Witkowska
b. Halina Chojnowska-Studzińska
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 15 listopada 2023 r.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa wyłoni:
a. troje laureatów,
b. każdy laureat otrzyma (drobną) nagrodę rzeczową oraz dyplom.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział
w konkursie.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłonienia jednego z laureatów.

Koordynator konkursu:
Anna Skorupska

X Gala Utalentowanych Młodych Wielkopolan

W dniu 25 października 2023 r. w Pałacu Jankowice (gmina Tarnowo Podgórne) odbyła się “X Gala Utalentowanych Młodych Wielkopolan“, która zorganizowana była we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Uczestnicy Gali, dzieci i młodzież wielkopolskich szkół, zaprezentowali swoje umiejętności oraz zdolności artystyczne. Wśród wielu znakomitych i utalentowanych wielkopolskich młodych talentów znalazł się Zespół Tańca “Akcent” z Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Poznaniu. W składzie tego zespołu są m.in. uczennice klasy 4B ze Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego:
Milena Zamaro-Tokarska
Sonia Kosmowicz
Lena Synowiec

Uczennicom 4B gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy równie spektakularnych sukcesów w przyszłości.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO “WOLONTARIAT? A CO TO TAKIEGO? – KONKURS NA LAPBOOKA”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– propagowanie idei wolontariatu,
– rozwijanie umiejętności plastycznych,
– rozwijanie wyobraźni i kształcenie poczucia estetyki,
– umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji przez uczniów,
– rozwijanie kreatywności uczniów.

Uczestnicy:
uczniowie klas 4-8

Zasady konkursu:
1. Tematem konkursu jest lapbook – forma kreatywnego zaprezentowania informacji na podany temat.
2. Lapbook powinien być przygotowany w formie teczki, lapbook zawiera rysunki, teksty, wykresy, zdjęcia, otwierane okienka oraz ruchome elementy przekazujące wybrane treści.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy:
1. Każdy uczestnik wykonuje indywidualnie jedną pracę – format A4 lub A3.
2. Lapbook przygotowany jest z kartki brystolu format A 4 lub A3 z możliwością składania.
3. Technika plastyczna np. kredki, mazaki, papier kolorowy, kolaż.

Kryteria oceniania prac:
– pomysłowość i oryginalność pracy,
– przejrzystość i zwięzłość kompozycji oraz estetyka i forma pracy,
– powiązanie pracy z tematem konkursu.

Terminy i miejsce konkursu:
1. Konkurs trwa od 6 listopada do 13 listopada 2023 r.
2. Lapbooki należy oddać w sekretariacie p. Beacie Olszewskiej.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17 listopada 2023 r. w ogłoszeniach Librus i na stronie internetowej szkoły w zakładce konkursy.
4. Wyróżnione lapbooki zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu 5 grudnia 2023 r. z okazji Europejskiego Dnia Wolontariusza 2023.

Komisja konkursowa/jury:
Beata Olszewska
Anna Skorupska
Joanna Weremko – Witkowska

Nagrody:
Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Beata Olszewska

Dzień Młodzieży PCK

25 października – Dzień Młodzieży PCK
W tym wyjątkowym Dniu, wszystkim Członkom i Sympatykom Szkolnego Koła PCK oraz każdemu, kto ma potrzebę pomagania innym, składamy najlepsze życzenia:
– nieustającej pasji w działaniu i rozwijania Pięknego Ducha wspierania potrzebujących,
– satysfakcji, wielu radości, wartościowych przyjaźni i samych Życzliwych Ludzi wokół.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “FIGLARNY MIŚ”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zachęcenie dziecka do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną;
– pobudzanie dziecięcej wyobraźni;
– rozwijanie umiejętności plastyczno – manualnych;
– promowanie twórczych dokonań młodych artystów;
– integracja rodzinna.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
– konkurs polega na wspólnym, rodzinnym uszyciu MISIA z dowolnego materiału;
– wielkość MISIA mierzona sercem autora;
– każda osoba biorąca udział w konkursie może zgłosić jedną pracę, którą należy zaopatrzyć w
metryczkę (imię i nazwisko autora oraz klasę do której uczęszcza).

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu;
– oryginalność;
– pomysłowość;
– wykorzystane materiały;
– estetyka pracy.

Termin konkursu:
Prace należy oddawać w portierni do 20.11.2023 r.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 24.11.2023 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,KONKURSY’’.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Komisja konkursowa/jury
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Izabela Gosik
Sylwia Wiśniewska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Prace konkursowe „Znaczek Pocztowy – Seniorzy Bezpieczni w Świetle Odblasków”

Dwanaścioro uczniów Osiemdziesiątki Dziewiątki przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Znaczek Pocztowy – Seniorzy Bezpieczni w Świetle Odblasków”, tworząc kreatywne sposoby promowania noszenia elementów odblaskowych przez uczniów i seniorów, aby zwiększyć ich widoczność i zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Nasi reprezentanci:
Nela Kaźmierczak kl. 3b
Pola Szymańska kl. 3b
Alicja Bryłkowska kl. 4a
Michał Misiak kl. 4b
Wiktor Krause kl. 5b
Nikodem Klawe kl. 5b
Tomasz Smagacz kl. 5b
Julia Nowak kl. 5c
Hugo Korin kl. 6b
Lena Szymańska kl. 6b
Paulina Łubińska kl. 6c
Aleksander Bryłkowski kl. 6c

Trzymamy kciuki za naszych uczniów i czekamy na wyniki konkursu.

Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego

Podajemy do wiadomości wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego:
WKB1 – 49 pkt.
WKB2 – 36 pkt.
WKB3 – 34 pkt.
WKB5 – 38 pkt.
WKB6 – 45 pkt.

Miło nam poinformować, że do etapu rejonowego zakwalifikowała się Urszula Ołtuszyk z klasy 7b.
Gratulujemy wszystkim Uczestniczkom, a Uli życzymy powodzenia w dalszym etapie.