Wielkanocna zbiórka żywności

Szkolne koło PCK od 1 do 12 kwietnia prowadzi wielkanocną zbiórkę trwałej żywności dla potrzebujących.
Wszystkich chcących wesprzeć najuboższych prosimy o pomoc.

Wyniki konkursu pt. “St. Patrick-a patron Saint of Ireland”

Dnia 22 marca 2019r. odbył się szkolny konkurs pt.”St.Patrick-a patron Saint of Ireland”, w którym udział wzięli uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Stanisław Waśk – kl.8b
II miejsce – Bartosz Kruszewski – kl.8a
III miejsce – Wojciech Bączkiewicz – kl.VIb

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za udział w konkursie!

Szkolny konkurs ortograficzny

26 marca odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV – VIII.
Konkursowe dyktanda pisało 63 uczniów.
Z przyjemnością przedstawiamy zwycięzców poszczególnych poziomów klas, którzy będą reprezentowali naszą szkołę w etapie rejonowym Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania:
– poziom klas czwartych – Antoni Malinowski,
– poziom klas piątych – Zofia Kędziora,
– poziom klas szóstych – Wojciech Gawroński,
– poziom klas siódmych – Michał Pietrowicz,
– poziom klas ósmych – Maria Józefowska.

Gratulujemy zwycięzcom poziomów klas, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział w ortograficznych zmaganiach.

Trzymajmy kciuki za naszych reprezentantów podczas kwietniowych dyktand.

Potwierdzenie woli

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do klas pierwszych.

Od 27 marca do 3 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00 rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej innej, niż obwodowa.

Potwierdzenie woli

Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

Wyniki konkursu pt.”Młodzi internauci w sieci”

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali nagrodzeni w konkursie pt. “Młodzi internauci w sieci” zorganizowanym przez Straż Miejską Miasta Poznania.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu komiksu na temat rozważnego korzystania z internetu oraz uświadomienie zagrożeń związanych z sieciowymi grami komputerowymi, mediami społecznościowymi, filmami “you-tube’rów” i aplikacjami na telefonach komórkowych.

Gratulacje składamy:
Laurze Leśniewskiej, uczennicy klasy 7a, która zajęła II miejsce,
Zofii Zamelczyk, uczennicy klasy 4b, laureatce III miejsca,
Nikodemowi Gładysiakowi, uczniowi klasy 7a, finaliście konkursu.

Kiermasz Wiosenny

Tuż przed Kiermaszem Wiosennym Biblioteka Szkolna prosi społeczność szkolną o wsparcie.
Jeśli posiadają Państwo książki (zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych), ozdoby… i zechcieliby je przekazać na kiermasz, byłoby bardzo MIŁO.

Termin kiermaszu: piątek, 5 kwietnia 2019 r., godz.8.00-14.00

Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
Celem konkursu jest propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz rozbudzanie świadomości ortograficznej.

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas 4-8.

Zasady konkursu:
Do szkolnego konkursu ortograficznego przystępują zainteresowani uczniowie z poziomu klas 4-8 po zgłoszeniu się u nauczyciela polonisty. Szkolny konkurs wyłania po JEDNYM reprezentancie każdego poziomu klas 4-8 do etapu międzyszkolnego konkursu. Etap międzyszkolny wyłoni reprezentantów etapu finałowego.

Forma konkursu:
Konkurs ma formę dyktanda.
Kryteria oceniania prac:
O wyniku dyktanda decyduje liczba popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Trzy błędy interpunkcyjne będą odpowiadać jednemu błędowi ortograficznemu. W przypadku takiej samej liczby błędów ortograficznych o ostatecznym wyniku decydować będzie liczba błędów interpunkcyjnych.

Termin i miejsce konkursu:
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele języka polskiego do 25 marca 2019 roku.
Szkolny konkurs ortograficzny odbędzie się 26 marca 2019 roku.
Dla klas czwartych na 5 godzinie lekcyjnej, tj. 11.45 – 12.30.
Dla klas piątych na 6 godzinie lekcyjnej, tj. 12.50 – 13.35.
Dla klas szóstych na 7 godzinie lekcyjnej, tj. 13.55 – 14.40.
Dla klasy siódmej i klas ósmych na 7 godzinie lekcyjnej, tj. 13.55 – 14.40.

Uczestnicy konkursu spotykają się na początku wyznaczonej godziny lekcyjnej w holu patrona.

Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w szkole wyznaczonej przez organizatora Międzyszkolnego Konkurs Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania.
Etap finałowy odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w szkole wyznaczonej przez organizatora Międzyszkolnego Konkurs Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2019 roku na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym w zakładce „Ogłoszenia” oraz poprzez szkolny radiowęzeł.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska – Szarzała
Ewelina Janczycka
Magdalena Prusinowska

Nagrody:
Za zajęcie pierwszego miejsca na każdym poziomie klas przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

Koordynator konkursu: Magdalena Prusinowska

Wyniki szkolnego etapu Konkursu czytelniczego pt. “Wiem co czytam” dla klas drugich i trzecich

Z przyjemnością przekazujemy wyniki szkolnego etapu Konkursu czytelniczego pt. “Wiem co czytam” dla klas drugich i trzecich.
W kategorii klas drugich:
I miejsce zajęli Nikodem Faleński i Stanisław Szymczak, uczniowie klasy 2b,
II miejsce zajął Leon Pacholczyk, uczeń klasy 2a.

W kategorii klas trzecich:
I miejsce zajęła Dalia Czekalska, uczennica klasy 3b,
II miejsce zajęła Inga Kaźmierczak, uczeń klasy 3a,
III miejsce zajęła Wiktoria Karpińska, uczennica 3b.

Gratulujemy!!!

Wymienieni uczniowie będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym pt.”Wiem co czytam”, którego finał odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 34 w Poznaniu.

Wyniki Międzyszkolnego Turnieju Sudoku

Z przyjemnością informujemy, że w Międzyszkolnym Turnieju Sudoku
III miejsce zajęli:
Konrad Behnke-Borowczyk uczeń klasy 4c oraz Natalia Mikołajczak uczennica klasy 7a.

Tytuł finalisty otrzymali: Bartosz Mikołajczak (uczeń klasy 4d) oraz Tomasz Korus (uczeń klasy 5b).

Gratulujemy!!!

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Oliwii Brodeckiej (kl. 7a), Wojciechowi Kopka (kl. 5b), Maksymilianowu Kruczyńskiemu (kl. 6b) oraz Jakubowi Majdańskiemu (kl. 6b) za reprezentowanie naszej szkoły w rejonowym etapie konkursu.