Wyniki szkolnego etapu Konkursu Ortograficznego dla klas 4 – 6

Z przyjemnością ogłaszamy, że naszą Szkołę w etapie rejonowym Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania reprezentować będą:
• Marta Sydow – uczennica klasy 4a,
• Michał Pietrowicz- uczeń klasy 5a,
• Adrianna Tatarkiewicz – uczennica klasy 6a.
Życzymy tekstów niedługich i nienajeżonych pułapkami ortograficzno – interpunkcyjnymi. 
W imieniu polonistów
Magdalena Prusinowska

JUBILEUSZOWE KONKURSY – UCZNIOWIE SZKOLE NA URODZINY! REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO KAMILIADA

Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami jubileuszu 50-lecia Szkoły zapraszamy uczniów klas IV – VI do udziału w kolejnej edycji konkursu literackiego – Kamiliada.
Komu poezja w duszy gra, niech chwyta za pióro i pisze wiersz poświęcony szkole lub patronowi – konkurs na wiersz.
Kto wyznaje maksymę, że warto rozmawiać, niech spróbuje swych sił w sztuce konwersacji i przeprowadzi wywiad z naszym absolwentem – konkurs na wywiad z absolwentem.
I. Konkurs na wiersz.
1. Wiersz może mieć dowolną formę gatunkową i objętość.
2. Tematem utworu poetyckiego ma być nasza Szkoła lub jej patron.
3. Uczeń może oddać dowolną liczbę utworów.
4. Prace oddajemy wydrukowane na papierze formatu A4 zapisane czcionką Times New Roman 12 i 1,5 interlinii. Autor utworu podpisuje się na środku u góry strony pod podpisem zamieszcza tytuł (jeśli nada go utworowi).
5. Organizator konkursu po zapoznaniu się z pracami konkursowymi ma prawo poprosić uczestnika o korektę ortografii.
6. Strona językowa i szata graficzna nie mają wpływu na ocenę prac.
7. Ocenie podlega:
 zastosowanie dowolnej formy wiersza,
 zgodność z tematyką konkursu,
 atrakcyjność treści,
 oryginalność ujęcia tematu lub formy.

II. Konkurs na wywiad.
1. Wywiad powinien mieć minimum jedną stronę formatu A4.
2. Wywiad przeprowadza aktualny uczeń SP 89 z absolwentem Szkoły (może nim być członek rodziny, kolega, sąsiad itp.).
3. Tematyka zadawanych pytań związana ze wspomnieniami z czasów szkolnych.
4. Prace należy oddać wydrukowane na papierze formatu A4 zapisane czcionką Times New Roman 12 i 1,5 interlinii (dopuszczalna forma elektroniczna, ale należy zachować wskazane wyznaczniki zapisu pracy).
5. Autor wywiadu podpisuje się na końcu tekstu.
6. Organizator konkursu po zapoznaniu się z pracami konkursowymi ma prawo poprosić uczestnika o korektę w wyznaczonym terminie ortografii, interpunkcji lub języka. Niedotrzymanie terminu korekty spowoduje wycofanie pracy z konkursu.
7. Strona językowa i szata graficzna nie mają wpływu na ocenę prac.
8. Ocenie podlega:
 zastosowanie formy wywiadu,
 zgodność z tematyką konkursu,
 atrakcyjność treści,
 oryginalność ujęcia tematu.

Magdalena Prusinowska
Maria Czekalska – Szarzała

XI Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV – VI pt. “Klechdy i bajędy – Leśmianowi”

1. Konkurs odbędzie się w trzech etapach.
2. Eliminacje szkolne odbędą się 29 marca o godz. 14.00 w bibliotece szkolnej.
3. Cele konkursu:
a) rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b) dbałość o kulturę słowa,
c) kształcenie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu,
d) prezentowanie umiejętności dzieci.
4. Podczas eliminacji szkolnych uczestnik będzie zobowiązany do odczytania nie więcej niż
trzyminutowego fragmentu wybranego przez siebie fragmentu Klechd polskich Bolesława Leśmiana
i wybranego utworu lirycznego poety.
5. Przy ocenie Komisja będzie brała pod uwagę:
a) płynność i bezbłędność czytanego tekstu,
b) prawidłową dykcję,
c) intonację czytanego fragmentu,
d) dobór lektury,
e) wrażenie artystyczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
Magdalena Prusinowska
Maria Czekalska – Szarzała

Regulamin konkursu na pamiątkowy album „ Tak Cię widzę moja Szkoło…”

Co spisane, jest zapamiętane… Niech to hasło przyświeca zespołom klasowym poziomu IV – VI przygotowującym pamiątkowy album „ Tak Cię widzę moja Szkoło…”.

1. Zespół klasowy przygotowuje pamiątkowy album w formacie A4 lub A3.
2. Mile widziane tyle kart w albumie, ilu uczniów liczy klasa.
3. Album może przygotować cała klasa albo chętni uczniowie – klasa oddaje JEDEN album.
4. Tematyka wpisów jest dowolna (np. wspomnienie pierwszego dnia w szkole, ulubione miejsce w szkole, opis sal/szkoły, wycieczki klasowe, imprezy klasowe), ale warunkiem koniecznym jest odnoszenie się do czasu, w którym autor/autorzy albumu są uczniami SP 89.
5. Zdjęcia mogą być zastąpione ilustracjami.
6. W albumie znajdują się wpisy odręczne.
7. Prace oddajemy do 12 kwietnia br.

Zachęcamy do udziału w konkursie – na najciekawszy album czeka nagroda.
Magdalena Prusinowska
Maria Czekalska – Szarzała

Kwietniowe zebrania z rodzicami

Najbliższe zebrania z rodzicami odbędą się 4 kwietnia (wtorek) o godz. 18.15.
Rada Rodziców spotyka się o godz. 17.00.
Na godzinę 18.00 zapraszamy rodziców uczniów klas 5-6 oraz wszystkich zainteresowanych do stołówki szkolnej na spotkanie z Policją na temat gier internetowych i innych usług zagrażających bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dzieci i młodzieży.

Wyniki I Szkolnego Konkursu Mistrzostwa Pisowni Angielskiej „Spelling Master” dla klas czwartych

W środę 22 marca 2017 odbył się I Szkolny Konkurs Mistrzostwa Pisowni Angielskiej „Spelling Master” dla klas czwartych.

Tytuł mistrza The Master of Spelling zdobył Józef Bełka z klasy 4a
Kolejne miejsca zajęli: Ignacy Szulc i Wojciech Bączkiewicz.
Gratulujemy zwycięzcy!
Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.

Organizator konkursu
Magdalena Dziurla

Turniej komputerowy

Zapraszamy uczniów klas 4 – 6 do udziału w komputerowych wyścigach samochodowych Colin McRae Rally 2005. Turniej odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 13.40 w sali 107.

Zgłoszenia: do 24 marca u p. Anny Szymczak