Pomoc dla Jasia

Drodzy Nauczyciele i Rodzice,

Proszę Was wszystkich o przyłączenie się do akcji zbiórki pieniędzy dla Jasia – chrześniaka mojej koleżanki.

Jasiu ma guza mózgu – potrzebuje jeszcze 2,5 mln zł na lek. W Polsce skazali go na hospicjum. Priorytetem jest leczenie w Szwajcarii, niestety bardzo kosztowne. Tymczasem 6 stycznia Jasiu podjął leczenie w Meksyku. Czasu mamy niewiele – do końca stycznia powinniśmy uzbierać brakującą kwotę.
Szczegóły można przeczytać na siepomaga: https://www.siepomaga.pl/jasiek

Pomóc można:
– wpłacając choćby złotóweczkę do skarbonki, którą założyłam specjalnie dla naszej szkoły: https://www.siepomaga.pl/sp89-dla-jasia
– wrzucając pieniążki do puszki wystawionej w portierni naszej szkoły
– licytując w grupie na FB, do której bardzo serdecznie zapraszam : https://www.facebook.com/groups/1379297338906134 można tu licytować, wystawiać swoje przedmioty i usługi, udostępniać
– nagłaśniając akcję, zapraszając znajomych

KAŻDA POMOC JEST WAŻNA bo zbliża nas do celu jakim jest ZDROWIE JASIA.

Taka kwota jest nieosiągalna bez poproszenia dziesiątek tysięcy osób o pomoc.
Bez Was może się nie udać…
Za Wasze wsparcie bardzo dziękuję w imieniu swoim i rodziców Jasia.

Anna Witulska

Kiermasz-dla-Fundacji-Mam-Marzenie.png

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego ,,Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej’’

Organizator konkursu:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Celinach.

Cele:

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych;
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
– promowanie czytelnictwa.

Forma:
Technika pracy dowolna – płaska, w formacie A3.
Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
– zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki wybranej książki, która figuruje
w kanonie lektur obowiązujących w szkole podstawowej;
– każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, dokładny
adres placówki wraz z telefonem, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (metryczkę
prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub na komputerze i umieścić z przodu pracy w jej
lewym dolnym rogu;
– prace ocenianie będą w następujących kategoriach wiekowych:
a) dzieci z klasy IV-VI
b) dzieci z klas VII-VIII

Termin:
Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 13.02.2020 r. wraz z dołączoną zgodą opiekuna prawnego dziecka, które wykonało pracę, na wykorzystanie jego danych osobowych w czasie wystawy prac w Publicznej Szkole Podstawowej w Celinach. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha

Regulamin quizu pt. „Wiem czym jest internet.”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 6-8.
Cele konkursu: Rozwijanie zainteresowań informatycznych. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– quiz przygotowany zostanie w aplikacji G Suite,
– konkurs zawierał będzie pytania dotyczące internetu i bezpiecznego korzystania z niego,
– warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie konta w aplikacji G Suite,
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi informatyki do dnia 24 stycznia br.
Termin konkursu ogłoszenia wyników:
– konkurs przeprowadzony zostanie 10 lutego w sali 107 na 3 godzinie lekcyjnej (9:50-10:35),
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br.
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Regulamin konkursu na broszurę informacyjną pt. „Bezpiecznie w internecie”.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 4-5.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w dowolnym edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do nauczyciela informatyki do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać do dnia 10 lutego br. na adres katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl lub hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Regulamin konkursu na hasło reklamowe lub rymowankę pt. „Jak bezpiecznie korzystać z internetu?”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 1-3.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– do prac w formie elektronicznej należy dołączyć wydruki w formacie A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do wychowawcy do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma uwagę pozytywną wpisaną do dziennika elektronicznego,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę wspaniałą z zajęć komputerowych.

Wyniki Olimpiady Archimedes – Lingua Plus

Bardzo nam miło podać wyniki Olimpiady Językowej Archimedes- Lingua Plus:

Laureatka I stopnia:
Maja Strawa – kl. Vc

Laureaci II stopnia:
Michalina Siwiec – kl. IIIb
Mikołaj Pasierbek – kl. Vd
Oliwia Brodecka – kl. VIIIa

Laureaci III stopnia:
Ludwika Ekiert-Sierżant – kl. IVb
Joanna Nowak – kl. IVb
Paulina Brawo-Chura – kl.VIa

Laureaci IV stopnia:
Jan Maruszczyk – kl. IVb
Józef Bełka – kl.VIIa
Wojciech Gawroński – kl. VIIb
Maja Siwiec – kl. VIIIa
Michał Pietrowicz – kl. VIIIa

Laureaci V stopnia:
Anna Krzywińska – kl. Vb
Wiktor Gendera – kl. Va

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy wysokich wyników!

Wyniki Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka

Z przyjemnością zamieszczamy wyniki Olimpiady Wiedzy Archimedes.

Lauretami I stopnia z wyróżnieniem zostali:
Antoni Malinowski, kl. 5c
Andrzej Sochański, kl. 5d.

Tytuł laureata I stopnia otrzymują:
Laura Dębska, kl. 3b
Michalina Siwiec, kl. 3b
Stanisław Szymczak, kl. 3b.

Tytuł laureata II stopnia otrzymują:
Stanisław Groblewski, kl. 3b
Wojciech Szymczak, kl. 5b
Marcin Kasowski, kl. 6b
Wojciech Gawroński, kl. 7b
Karolina Sikorska, kl. 8a.

Laureatami III stopnia zostali:
Jan Dankowski, kl. 3a
Mateusz Mietliński, kl. 5a
Konrad Behnke-Borowczyk, kl. 5c
Mikołaj Pasierbek, kl. 5d
Paulina Bravo Chura, kl. 6a
Leonard Ejgierd, kl. 6b
Maja Siwiec, kl. 8a

Laureatami IV stopnia zostali:
Krystyna Baszyńska, kl. 3b
Tymoteusz Majewski, kl. 4b
Jan Maruszczyk, kl. 4b
Maksymilian Mikulski, kl. 5b
Tomasz Bravo Chura, kl. 5c
Malwina Kiełtyka, kl. 5c
Tomasz Korus, kl. 6b

Tytuł laureata V stopnia otrzymali:
Wiktoria Karpińska, kl. 4b
Oliwia Soluch, kl. 5b
Jakub Majdański, kl. 7b

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy wspaniałych wyników!!!