Protokoły zebrań rady rodziców

Rok szkolny 2023/2024

Protokół nr 1 – 12 IX 2023 r.

Rok szkolny 2022/2023

Protokół nr 1 – 7 IX 2022 r.
Protokół nr 2 – 5 X 2022 r.
Protokół nr 3 – 22 II 2023 r.
Protokół nr 4 – 12 IV 2023 r.

Rok szkolny 2021/2022

Protokół nr 1 – 7 IX 2021 r.
Protokół nr 2 – 28 IX 2021 r.
Protokół nr 3 – 9 XI 2021 r.

Rok szkolny 2020/2021

Protokół nr 1 – 8 IX 2020 r.
Protokół nr 2 – 30 IX 2020 r.

Rok szkolny 2019/2020

Protokół nr 1 – 10 IX 2019 r.
Protokół nr 2 – 25 IX 2019 r.
Protokół nr 3 – 09 X 2019 r.
Protokół nr 4 – 19 XI 2019 r.
Protokół nr 5 – 11 XII 2019 r.
Protokół nr 6 – 21 I 2020 r.

Rok szkolny 2018/2019

Protokół nr 1 – 24 X 2018 r.
Protokół nr 2 – 20 XI 2018 r.
Protokół nr 3 – 9 I 2019 r.
Protokół nr 4 – 27 II 2019 r.
Protokół nr 5 – 27 III 2019 r.

Rok szkolny 2017/2018

Protokół nr 1 – 12 IX 2017 r.
Protokół nr 2 – 20 IX 2017 r.
Protokół nr 3 – 25 IX 2017 r.
Protokół nr 4 – 17 X 2017 r.
Protokół nr 5 – 14 XI 2017 r.
Protokół nr 6 – 14 XII 2017 r.
Protokół nr 7 – 30 I 2018 r.
Protokół nr 8 – 13 III 2018 r.
Protokół nr 9 – 7 V 2018 r.
Protokół nr 10 – 4 VI 2018 r.