Regulamin MOJA KONSTYTUCJA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Fundacja Altum z siedzibą w Warszawie

Cele konkursu:
– krzewienie postawy patriotyzmu wśród uczniów,
– zwiększenie świadomości prawnej młodzieży,
– rozwijanie zainteresowań historią Polski,
– rozwijanie twórczej kreatywności uczniów.

Uczestnicy:
– uczniowie klas 8

Zasady konkursu:
– zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej formatu A4, przedstawiającej REBUS, którego rozwiązaniem będzie hasło “KONSTYTUCJA”, promującej Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodzone na pamiątkę uchwalenia 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powszechnie znanej jako Konstytucja 3 maja,
– pracę należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką plastyczną,
– każdy uczestnik może przygotować tylko jeden rebus,
– plakat powinien spełniać walory edukacyjne

Termin:
-prace konkursowe należy dostarczyć do 11.05 br. wraz z podpisanymi załącznikami (nr 1 i nr 2)

Nagrody:
– prace, które zajmą 1-3 miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego Organizatorem jest Fundacja Altum w Warszawie. Konkurs sfinansowany jest ze środków Funduszy Sprawiedliwości.
Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetyka wykonania.

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie pisemnej zgody przedstawicieli ustawowych ucznia (rodziców lub opiekunów prawnych) załącznik nr 1 i nr 2. Konkurs na etapie szkolnym odbywa się w ramach projektu edukacyjnego dla klas 8 “Z Konstytucją na TY”

Koordynatorzy konkursy:
Izabela Jokiel-Misiak
Krzysztof Derejski