Regulamin Szkolnego Turnieju “Czwórbój kombinowany ”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Propagowanie kultury fizycznej.
2. Pobudzenie zdolności nabywania specyficznej sprawności ruchowej.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin sportu.
4. Wspieranie sukcesów szkolnych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-IV

Zasady turnieju:
Uczeń wykonuje ćwiczenia w jak najkrótszym czasie:
– Jazda hulajnogą trójkołową na odcinku około 20 m
– Bieg slalomem
– Przejście przez “hula-hop”
– Strącenie pachołka
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci z klas I-IV, w czasie pobytu w świetlicy lub po lekcjach, wówczas konieczna jest zgoda rodzica na udział.
Obowiązuje obuwie sportowe.
Nie ma konieczności wcześniejszych zapisów.

Termin konkursu:
18.05.2023 r. w godzinach 9.00 – 14.15

Miejsce:
Dziedziniec szkolny

Ogłoszenie wyników:

19.05.2023 r. – ogłoszenie wyników na platformie LIBRUS,
26.05.2023 r. – wręczenie nagród zwycięzcom.

Nagrody:
Dyplomy i nagrody rzeczowe dla I miejsca z każdego poziomu klas w kategorii dziewczynki i chłopcy.

Komisja sędziowska:
Katarzyna Megger
Agnieszka Kubaczyk

Koordynatorzy turnieju:
Agnieszka Kubaczyk
Katarzyna Megger