Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WSPIERAJĄCA SP89

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel./fax. 61 639 76 65
adres e-mail: ppp1poznan@wp.pl

ZADANIA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Zadania psychologa i pedagoga szkolnego

INFORMACJE OD PSYCHOLOGA SZKOLNEGO


ROLA PEDAGOGA SPECJALNEGO W SZKOLE

Prezentacja

MATERIAŁY OD PEDAGOGA SPECJALNEGO

Obszary pracy
https://pl.padlet.com/anitaorzechowska/5v0g92uqdwkppw3v
Emocje
https://pl.padlet.com/anitaorzechowska/er4e598ky0ar1osj
Terapia ręki
https://pl.padlet.com/anitaorzechowska/4briboeqjggmfd81
Trening koncentracji uwagi i pamięci
https://padlet.com/anitaorzechowska7/neuk83y8aceo9mlc
PREZENTACJE
Afazja
Arteterapia
Podstawy biblioterapii
Technologie wspomagające osoby niepełnosprawne

INFORMACJE OD LOGOPEDY SZKOLNEGO

INFORMACJE DLA RODZICÓW

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA