Konkurs “Szanuję – nie hejtuję!”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– uświadomienie młodzieży o konieczności rozważnego korzystania z sieci wobec zagrożeń, np. w mediach społecznościowych,
– zapoznanie ze sposobami zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w Internecie,
– propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do nowych technologii sieciowych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w postaci plakatu w dowolnej technice plastycznej, wyłącznie w formacie A3,
– gotowe i podpisane prace należy przynieść do sekretariatu szkoły do dniach 01.03.2024 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 01.03.2024 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 05.03.2024 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą I i II miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Michał Frątczak
Agata Rozmus

Koordynator konkursu:
Aniela Sobczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regulamin konkursu