„RYSOWANIE NA EKRANIE – w kręgu bożonarodzeniowych tradycji”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 27 w Rzeszowie.

Przedmiot konkursu:
Wykonanie pracy graficznej w programie graficznym PAINT przedstawiającej ciekawą autorską ilustrację.

Cele konkursu:

– rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego wykorzystania grafiki komputerowej,
– wprowadzenie dzieci w świat wartości takich jak: rodzina, kultywowanie tradycji
związanych z Bożym Narodzeniem.
– uwrażliwienie dzieci na powyższe wartości.

Regulamin konkursu:
1. Grupa wiekowa: uczniowie z klas II – III.
2. Praca wykonana w edytorze graficznym PAINT: autorska, bez nadmiernego wstawiania gotowych elementów typu: ClipArt, Autokształty, obrazki.
3. Ocenie podlegać będzie: kompozycja, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint.
4. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić u opiekuna konkursu p. Anity Orzechowskiej przez dziennik elektroniczny. Maksymalna liczba uczestników, jaka może reprezentować naszą szkołę w konkursie to 5 uczniów.
5. Pliki zapisane pod nazwą: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko n-la opiekuna konkursu należy przesłać na adres: anitaorzechowskasp89@wp.pl do dnia 24.01.2020 r.
6. Jury, powołane przez Organizatora, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Nagrody będzie można odebrać osobiście lub zostaną przesłane pocztą.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 5 lutego 2020 r.
O wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
8. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz do celów promocyjnych.
2. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
– zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie,
– akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
– wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
– wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.