Wzgórze w barwach hipsometrycznych

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
–  rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych
–  doskonalenie czytania map hispometrycznych
– rozwój wyobraźni przestrzennej

Uczestnicy:
uczniowie klas 5

Zasady konkursu:
–  należy stworzyć pracę plastyczną w oparciu o dowolne środki i materiały odwzorowującą wzgórze
z naniesionymi odpowiednio barwami hispometrycznymi przedstawiającymi wysokości

Kryteria oceny:
– wkład przeznaczony na wykonanie pracy oraz ciekawe, pomysłowe podejście do tematu i/lub użytych materiałów

Termin i miejsce konkursu:
–  konkurs trwa do 15 grudnia, prace można oddawać na lekcji geografii w sali 108
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2023r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus
– z konkursu powstanie wystawa możliwa do obejrzenia w ostatnim tygodniu szkolnym grudnia

Komisja konkursowa:
Paweł Szuszkiewicz
Magdalena Prusinowska
Agata Rozmus

Nagrody:
Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy.

Koordynator konkursu:
Paweł Szuszkiewicz