Regulamin konkursu pt.: “Różdżki, szklane kule i cynowe kociołki, czyli niezbędnik czarodzieja”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– propagowanie czytania jako ciekawej formy spędzania czasu;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
– doskonalenie sprawności manualnej.

Uczestnicy:
uczniowie klas 1-3.

Zasady konkursu:
– Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową – przedmiot stanowiący element wyposażenia czarodzieja, fotografuje go oraz załącza krótki film prezentujący praktyczne zastosowanie, wykorzystanie tegoż przedmiotu.
– Dostarczone zdjęcia oraz filmy stają się własnością organizatora.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć prac i filmów na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy:
– zdjęcie pracy wykonanej dowolną techniką przestrzenną;
– film trwający nie dłużej niż 30 sekund, zapisany w formacie MP4.

Kryteria oceniania prac:

– zgodność z zasadami zawartymi w regulaminie;
– pomysłowość i kreatywność;
– estetyka wykonania;
– samodzielność.

Termin i miejsce konkursu:
– zdjęcia i filmy prezentujące prace należy dostarczyć do 26.04.2021 r., przesyłając je na adres mailowy: hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl;
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28.04.2021 r. na stronie internetowej szkoły, w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa:
Magdalena Prusinowska
Anna Skorupska
Joanna Weremko Witkowska

Nagrody:
Dla finalistów konkursu przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Hanna Jasiczak