REGULAMIN KONKURSU „TURNIEJ UKŁADANIA PUZZLI”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE KONKURSU:
– ćwiczenie pamięci wzrokowej – analiza i synteza wzrokowa poszczególnych elementów,
-doskonalenie spostrzegawczości i kojarzenia,
– rozwijanie umiejętności planowania,
– ćwiczenie cierpliwości i koncentracji uwagi,
– umacnianie wiary we własne siły,
– kształtowanie umiejętności zdrowej i uczciwej rywalizacji,
– kształtowanie odporności na stres i porażkę.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 3 i 4.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter rozgrywek indywidualnych i polega na układaniu puzzli na czas.
Do ułożenia będą obrazki z różnych kategorii tematycznych.
2. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 23.04.2021 r. (piątek).
Zapisy przyjmuje pani Katarzyna Megger za pośrednictwem wiadomości Librus, jako temat należy wpisać „TURNIEJ UKŁADANIA PUZZLI – zgłoszenie”.
3. Konkurs rozgrywany będzie etapowo.

I ETAP – udział biorą wszyscy uczestnicy.
Etap rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych – klasa 3 i klasa 4.
Zadaniem uczestników jest ułożenie online dwóch obrazków złożonych z 30 elementów – obrazki będą układane w dwóch różnych terminach. Uczestnicy układają jednocześnie taki sam obrazek.
Ze względu na różne terminy przeprowadzenia konkursu obrazki będą różne dla poszczególnych grup wiekowych.
Zawodnicy układają obrazek online „na żywo” poprzez łączenie na Classroomie lub jeżeli sytuacja pozwoli bezpośrednio w szkole w sali informatycznej.
Po ułożeniu obrazka uczestnicy zobowiązani są wysłać na Classroomie swój czas ułożenia – w ciągu 10 min od zakończenia rozgrywki. Czas rozgrywki to 20 min, jeżeli zawodnikowi uda się w czasie przewidzianym na rozgrywkę ułożyć obrazek kilkakrotnie, może wysłać swój najlepszy czas.
Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu jest ułożenie dwóch obrazków i przesłanie informacji o czasie ich ułożenia.

II ETAP – udział biorą wszyscy uczestnicy, którzy spełnili warunek ukończenia I ETAPU.
Etap rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych – klasa 3 i klasa 4.
Komisja konkursowa zakłada, że etap ten może być rozegranych na dwa sposoby (w zależności od obowiązującego sposobu nauki).
Wariant 1 – stacjonarny.
Zawodnicy układają na czas dwa obrazki złożone z 54 puzzli. Obrazki wybrane zostają przez zawodników w drodze losowania.
Każdy obrazek zawodnik układa tylko raz, czas ułożenia zostaje zapisany przez komisję konkursową.
Warunkiem ukończenia etapu II jest ułożenie dwóch obrazków i w ten sposób uzyskanie dwóch wyników czasowych.
Wariant 2 – online
Zawodnicy układają na czas dwa obrazki złożone z 40 – 48 puzzli. Ze względu na różne terminy przeprowadzenia rozgrywki obrazki będą różne dla poszczególnych grup wiekowych.
Zawodnicy układają obrazek online „na żywo” poprzez łączenie na Classroomie. Zawodnik układa obrazek tylko raz czyli liczy się pierwszy czas ułożenia.
Rozgrywka trwa 30 min i zawodnik zobowiązany jest poinformować komisję konkursową o zakończeniu układania przez podniesienie „łapki”.
Po ułożeniu obrazka uczestnicy zobowiązani są wysłać na Classroomie swój czas ułożenia – w ciągu 10 min od zakończenia rozgrywki.
Warunkiem ukończenia etapu II jest ułożenie dwóch obrazków i w ten sposób uzyskanie dwóch wyników czasowych.

Etap II dla poszczególnych grup wiekowych może być rozegrany w różny sposób.
Komisja konkursowa biorąc pod uwagę wariant 1 i 2 zastrzega sobie prawo przeprowadzenia konkursu również w sposób mieszany .

Rozegranie ETAPU I i II wyłoni ZWYCIĘZCÓW – w poszczególnych grupach wiekowych.

ZDOBYWCAMI I, II i III miejsca zostają zawodnicy, którzy po zsumowaniu wszystkich czterech wyników uzyskali trzy najniższe wyniki czasowe.

Do ETAPU III przechodzą zawodnicy, którzy zajęli I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

III ETAP
Zdobywca I miejsca w kategorii klas 3 oraz zdobywca I miejsca w kategorii klas 4 – rozegrają SUPER FINAŁ.
Komisja konkursowa zakłada, że etap ten może być rozegranych na dwa sposoby (w zależności od obowiązującego sposobu nauki).
Wariant 1 – stacjonarny
Zawodnicy jednocześnie na czas układają obrazek złożony ze 100 elementów.
Wariant 2 – online
Zawodnicy poprzez łączenie na Classroomie jednocześnie na czas układają obrazek złożony z 60 elementów.

ZWYCIĘZCĄ konkursu zostanie zawodnik, który w wyniku SUPER FINAŁU szybciej ułoży obrazek czyli uzyska niższy czas.

UWAGA! WAŻNE! Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki/powtórki w przypadku nieprzewidzianych trudności organizacyjnych.

KRYTERIA OCENY:
– ułożenie obrazków konkursowych,
– czas ułożenia poszczególnych obrazków.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Termin – od 20.04.2021 r. do 31.05.2021 r.
Miejsce – stołówka szkolna SP 89 / sala informatyczna / Classroom .
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i brak konkretnych długoterminowych decyzji w sprawie powrotu dzieci do szkól, terminy poszczególnych etapów podawane będą na bieżąco od dnia 26.04.2021 r na platformie Librus w Ogłoszeniach.

WYNIKI KONKURSU:
– informacja o wynikach poszczególnych etapów zamieszczana będzie w Ogłoszeniach na platformie LIBRUS,
– opublikowanie nazwisk zwycięzców po zakończeniu konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w Ogłoszeniach na platformie LIBRUS,

KOMISJA KONKURSOWA:
Katarzyna Megger i Agnieszka Lesicka

NAGRODY:
– dyplomy dla wszystkich uczestników,
– nagrody rzeczowe dla finalistów i zwycięzcy konkursu,
– drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników.

KOORDYNATOR KONKURSU:
Katarzyna Megger