Nabór 2021/2022 do klasy pierwszej

Rekrutacja trwa od 12.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemią dokumenty należy przygotować:
– wypełniając wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR,
– drukując i podpisując wypełniony wniosek lub zgłoszenie,
– podpisane przez obojga rodziców zgłoszenie lub wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy złożyć w formie papierowej do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku naszej szkoły.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców i Dzieci zapraszamy do Osiemdziesiątki Dziewiątki 🙂

Link do szczegółowych informacji i dokumentów:
https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty