Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami związanymi z konstruowaniem nowego rozkładu jazdy 2024/2025, Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego prowadzi badania potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym. Zachęcamy do wypełniania ankiety w terminie do 31.01.2024 r. Ankietę i więcej informacji na ten temat można odnaleźć pod adresem wskazanym w linku:
https://www.umww.pl/artykul/badanie-potrzeb-przewozowych-w-publicznym-transporciezbiorowym-do-projektu-rozkladu-jazdy-pociagow-20242025
oraz na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/umwwpl?locale=pl_PL.