ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY: MASKA KARNAWAŁOWA

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów,
– inspirowanie do pracy twórczej,
– kształtowanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
– wzbogacenie wiedzy uczniów tradycjami karnawału.
– rozwijanie wyobraźni uczniów.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3, uczęszczających do szkolnej świetlicy.

ZASADY KONKURSU:
– Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maski karnawałowej z wybranego szablonu.
Uczniowie mają do wyboru jeden z czterech szablonów, następnie wykonują dekoracje
maski karnawałowej samodzielnie, według własnego pomysłu.
– Prace wykonywane są indywidualnie, a każdy uczeń może wykonać tylko jedną maskę.
– Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko dziecka, klasę).
– Prac nie należy składać lub zwijać.
– Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 17.01.2024 r., do czwartku włącznie.
Można to zrobić bezpośrednio w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości LIBRUS do koordynatorek konkursu, wpisując jako temat: Konkurs „Maska karnawałowa” – zgłoszenie.
Zapisy na platformie LIBRUS przyjmują p. Aleksandra Paluch i p. Izabela Jokiel-Misiak.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły.

KRYTERIA OCENY:
– pomysłowość i oryginalność maski karnawałowej,
– estetyka w wykonaniu pracy konkursowej.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
Termin: konkurs odbędzie się 19 stycznia 2024r., na 7 godz. Lekcyjnej, tj. godz.13.55-14.40.
Miejsce: sala świetlicowa lub stołówka szkolna, wskazana uczniom, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie.

WYNIKI KONKURSU:
Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana 23 stycznia 2024r. na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS.

NAGRODY:
Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymają uczniowie, którzy zajęli miejsca I-III.
Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

KOMISJA KONKURSOWA:
Agnieszka Lesicka, Halina Chojnowska-Studzińska, Aleksandra Paluch, Izabela Jokiel-Misiak, Paulina Urbaniak

Koordynatorki konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak
Aleksandra Paluch