Regulamin konkursu fotograficznego ,,Czworonożny pupil 89’”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Propagowanie pasji fotografowania, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
Wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności.
Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego czworonożne zwierzę domowe w zabawnej sytuacji i przesłaniu do koordynatora konkursu na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl od 22.09.2021 r. do dnia 25.09.2021 r.
II etap – polega na oddawaniu głosów za pośrednictwem padleta na pupili zgłoszonych do konkursu w terminie od 27.09.2021 r. do 01.10.2021 r.
O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość oddanych głosów na zwierzaka.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię wraz z podaniem imienia pupila oraz danych osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.
W konkursie nie będą oceniane zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione
za pomocą programów typu „Photoshop”.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora i danych osobowych.

Kryteria oceniania prac:
Zgodność z tematem konkursu.

Termin konkursu:
Od 22.09.2021 r. do 01.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników:
04.10.2021 r. na stronie internetowej SP89 w zakładce ,,KONKURSY’’.

Dodatkowe informacje:

Zwycięzca konkursu stanie się pupilem 89 w roku szkolnym 2021/2022.

Nagrody:

Dyplom i nagroda rzeczowa dla czworonożnego zwycięzcy.

Komisja konkursowa/jury:
Anita Orzechowska
Sylwia Wiśniewska
Bogumiła Kordus
Agnieszka Pałamar

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska