Szkolny Konkurs Poetycki: „ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”

Organizator konkursu:
>Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Czas trwania konkursu:
06.12.23 r. – 21.12.23 r.

Cele konkursu
– doskonalenie umiejętności pisarskich;
– rozwijanie kreatywności;
– podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Adresaci konkursu: 
– grupa I: uczniowie klas IV – VI;
– grupa II: uczniowie klas VII – VIII.

Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczniów jest stworzenie krótkiego (maksymalnie 10 – 15 wersów) wierszawpisującego się w tematykę życzeń składanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden wiersz.
Praca musi być napisana samodzielnie.
Gotowy wiersz można przesłać  w formie zdjęcia  lub  pliku tekstowego (Word).
Każdą pracę  należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.

Kryteria oceny:
– zgodność treści wiersza z tematem,
– oryginalność i wartość artystyczna,
– poprawność językowa,
– estetyka oddanej pracy.

Sposób zgłaszania prac konkursowych:
Gotowe prace należy przesyłać na mail malgorzata.graczyk@sp89poznan.edu.pl najpóźniej do 18.12.23 r.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną udostępnione na portalu Librus oraz stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) w dniu 21.12.2023 r.

Nagrody: 
– dyplomy,
– nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Małgorzata Graczyk-Kowalska

Komisja konkursowa: 
Małgorzata Graczyk-Kowalska,
Izabela Jokiel-Misiak,
Agata Rozmus