Regulamin konkursu “Różdżki, koty, sowy…, czyli Hogwart i okolice bez tajemnic”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– propagowanie czytania jako ciekawej formy spędzania czasu;
– popularyzowanie wiedzy o cyklu powieściowym J.K. Rowling;
– poszerzanie zakresu wiedzy z literatury;
– zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

Uczestnicy:
uczniowie klas 4-8.

Zasady konkursu:
– Konkurs ma charakter jednorazowego testu – polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte.
– Uczestnicy dysponują czasem 30 minut; dodatkowe 10 minut przeznaczone jest na sprawy organizacyjne.
– Konkurs sprawdza znajomość cyklu powieściowego J. K. Rowling dotyczącego losów Harrego Pottera.
– Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie w terminie do 21 kwietnia 2021 r., poprzez wypełnienie Formularza Google (https://forms.gle/yRY1bEhWFZiVwygM7), następnie dołączają do specjalnie przygotowanego Classrooma.
– W trakcie konkursu Uczestnicy mają obowiązek mieć włączoną kamerę internetową, której obraz pokazuje uczestnika i jego stanowisko pracy.

Kryteria oceny:
– Arkusze zostaną sprawdzone i wypunktowane przez komisję konkursową, która zweryfikuje poprawność merytoryczną odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:
– Konkurs odbędzie się za pośrednictwem platformy Meet, dnia 23 kwietnia 2021 r.;
– Czynności organizacyjne rozpoczną się o godzinie 13:20, po ich zakończeniu uczestnikom zostanie udostępniony arkusz konkursowy;
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak

Nagrody:
Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Hanna Jasiczak